Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka 2020

Logo Tříkrálové sbírky 2020

Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskuteční na počátku roku 2020 již po jednadvacáté. Na této stránce najdete vždy aktuální informace z příprav a následně i výsledky vlastního koledování.
Děkujeme Vám předem za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi. Pokud budete mít možnost potkat naše koledníky, děkujeme za jejich vlídné přijetí a příspěvek do kasičky. Jestli se ale zrovna k Vám koledníci nedostanou, nabízíme další možnosti a formy jak podpořit Tříkrálovou sbírku 2020:

  • přispět do sbírkové pokladničky, se kterou i u Vašich dveřích někdy v termínu od 2. do 12. ledna 2020 zazvoní námi vyslaná kolednická skupinka
  • přispět do sbírkové pokladničky umístěné až do 12. ledna 2020 v recepci Charity Zábřeh (prodejna v přízemí Žižkova 15, Zábřeh)
  • zasláním dárcovské SMS (DMS) na číslo 87777. Tvar je rozdílný dle toho jakou finanční částkou jednorázově (DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90) nebo trvale, pravidelně měsíčně (DMS TRV KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 90) chcete přispět. Cena jedné DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 29,00 Kč.
  • zasláním (nebo vložením) částky na zvláštní bankovní účet pro Tříkrálovou sbírku: číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny Praha. Tuto možnost využijte v případě, kdy potřebujete potvrzení o poskytnutém daru. Pro více informací kontaktujte ekonomické oddělení Charity Česká republika.
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Už v době, kdy budete do pokladničky přispívat nebo půjdete koledovat, můžete přemýšlet o lidech kolem Vás, kterým by stálo za to nějak pomoci. A pokud na někoho takového přijdete, zbývá již jen dát nám to vědět (tel.736 509 431, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz).
Správné koledníky poznáme nejen podle královského oděvu, ale především u sebe budou mít řádně obecním úřadem zapečetěnou a očíslovanou pokladničku, průkazku s pověřením k provádění sbírky a keramický přívěsek s logem sbírky. Na celém území působnosti zábřežské Charity pomáhá se sbírkou více než 1600 dobrovolníků.
V případě dotazů či podnětů ke sbírce nás kontaktujte: tel. 736 509 431. email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz .

POKUD CHCETE, MŮŽETE ZAVZPOMÍNAT JAKÉ BYLY PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY SBÍRKY: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Česká televize

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT Z BRNA: Jako poděkování pro všechny dárce i zapojené koledníky Charita ČR připravila již 13. ročník Tříkrálového koncertu. V přímém přenosu jej opět přinese Česká televize, na televizním programu ČT 1 jej odvysílá v neděli 5. ledna 2020 od 18:00 hodin. Kromě hvězdných účinkujících a bohatého programu můžete v hledišti hledat své známé, protože do Městského divadla v Brně vyráží i několik koledníků od nás.

 

VIDEOSPOT K TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE: Než se dočkáte návštěvy opravdových "třech králů, můžete se navnadit shlédnutím videospotu k probíhajícímu koledování:

 

 

 

Tisková zpráva z 2.1.2020 - V novém roce vyrazí do ulic stovky tříkrálových koledníků

Hned krátce po Novém roce startuje už jednadvacátý ročník Tříkrálové sbírky organizované zábřežskou Charitou. Čtyři stovky skupinek, což je více než 1600 ochotných dobrovolníků, bude od 2. do 12. ledna 2020 navštěvovat domácnosti našeho regionu. Přinesou radostnou zvěst o narození Krista a zároveň poprosí za ty, kteří si nemohou sami pomoci.

Vybrané příspěvky poslouží jednotlivcům i rodinám v nouzi a z výtěžku sbírky chce Charita přispět na zřízení a provoz služeb pro seniory i handicapované obnášející dopomoc s jejich bezpečím, mobilitou a aktivizací a zajištění rozvozů teplé stravy. Dalším záměrem je spolufinancovat nově vznikající chráněné pracoviště, kde najdou zaměstnání lidé s postižením, na trhu práce jinak obtížně uplatnitelní.

Koledníky zábřežské Charity poznáme podle královského oděvu, ale především podle úředně zapečetěné a očíslované pokladničky a průkazky s pověřením k provádění sbírky. Ani letos jim nebude chybět přívěsek – keramická hvězdička s logem sbírky.

Každá skupinka daruje navštíveným bílé zlato-balený cukr, několik zrnek kadidla připravených do úhledných balíčků rukama dobrovolníků a požehnanou křídu napíše na veřeje dveří nápis K+M+B+2020, což z latinského Christus Mansionem Benedicat znamená Kristus, ať požehná tomuto domu.

Koledování tříkrálové sbírky je založeno na pomoci dobrovolníků. Těší nás, že se zapojí lidé opravdu všech věkových skupin – od malých dětí až po seniory. Ve skupinkách chodí rodiče s dětmi, babičky a dědečkové s vnoučaty, skauti, spolužáci ze škol, ale také dospělí vedoucí, kteří si děti „půjčují“ od známých,“ popsala pestrost kolednických skupinek koordinátorka sbírky Jana Skalická a doplnila: „Bez dobrovolníků se však neobejdeme ani před sbírkou. Mnoho ochotných lidí nám pomáhá s přípravou kolednických potřeb, s vyhledáváním a oslovováním nových vedoucích skupinek, s distribucí kolednických potřeb do vzdálených obcí našeho území i s přípravou tříkrálových kostýmů. Každého si velice ceníme.

Konání tříkrálové (veřejné) sbírky je povoleno na celém území ČR magistrátem hl. města Prahy. „Děkujeme za věnované prostředky a důvěru pomáhat našim prostřednictvím těm nejpotřebnějším z nás,“ zakončila Jana Skalická.

 

INFORMACE PRO VEDOUCÍ SKUPINEK: Po koledování můžete pokladničky odevzdávat průběžně na recepci Charity Zábřeh během pracovní doby (všední dny PO-PÁ 7:00-16:30). Pokud nebudete moci tento způsob využít, ozvěte se prosím koordinátorce Janě Skalické (tel. 736 509 431, email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz), domluvíme se individuálně.

 

NÁVODY a materiály ke koledování: Pro letošní vedoucí skupinek zde zveřejňujeme materiály pro přípravu koledování: NÁVOD jak koledovat, návrhy SCÉNÁŘŮ návštěvy, PLAKÁTEK Zazvoníme, KŘÍŽOVKU, DOPIS KOLEDNÍKŮM od prezidenta Charity O.Vitáska

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽITÍ VÝTĚŽKU SBÍRKY: Z nadcházejícího výtěžku TkS 2020 chceme - kromě přímé pomoci potřebným a chudším lidem v našem regionu - financovat i rozvoj služeb, na které neseženeme prostředky jinde. Více se o příkladech, jak jsme využili prostředky Tříkrálové sbírky loňské, nebo jaké máme záměry s tou letošní, dozvíte v přiloženém LETÁČKU. Ten by měl, na sklonku roku 2019, také dorazit do Vašich poštovních schránek.

 

ŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮM: V sobotu 28. 12. 2019 požehnal biskup o. Josef Nuzík v Hranicích na Moravě koledníkům na jejich tříkrálovou cestu.

Žehnání koledníků Hranice Žehnání koledníků Hranice

 

VÝDEJ KOLEDNICKÝCH POTŘEB: Devítka I letos budou všechny kolednické potřeby (pokladničky, průkazky, tašky, obleky a koruny) vydávány na „Devítce“ budova bývalé ZUŠ – Farní 9, Zábřeh; ve dnech středa 18. 12. – čtvrtek 19. 12. vždy do 8.30 – 16.30 hod.

 

ŽEHNÁNÍ KŘÍD: Křídy, kterými koledníci budou značit veřeje dveří navštívených domácností zábřežského děkanátu, byly požehnány o 1. neděli adventní 1. 12. při mši svaté v kostele Povýšení svatého kříže v Dubicku. Děkujeme za tuto službu, která sbírku předznamenává. Díky alternativě v podobě samolepek s nápisem jsou koledníci připraveni i na plastové dveře s barevnou dýhou, na kterých nápis křídou nedrží a není vidět.

 

Žehnání kříd Dubicko

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR