Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka 2018

Logo Tříkrálové sbírky 2018

Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskuteční na počátku roku 2018 již po devatenácté. Na této stránce najdete vždy aktuální informace z příprav a následně i výsledky vlastního koledování.
Děkujeme Vám předem za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi. Pokud budete mít možnost potkat naše koledníky, děkujeme za jejich vlídné přijetí a příspěvek do kasičky. Jestli se ale zrovna k Vám koledníci nedostanou, nabízíme další možnosti a formy jak podpořit Tříkrálovou sbírku 2018:

  • přispět do sbírkové pokladničky, se kterou i u Vašich dveřích někdy v termínu od 2. do 14. ledna 2018 zazvoní námi vyslaná kolednická skupinka
  • přispět do sbírkové pokladničky umístěné až do 11. ledna 2018 v recepci Charity Zábřeh (prodejna v přízemí Žižkova 15, Zábřeh)
  • zasláním dárcovské SMS (DMS) ve tvaru KOLEDA na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 28,50 Kč.
  • zasláním (nebo vložením) částky na zvláštní bankovní účet pro Tříkrálovou sbírku: číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny Praha. Tuto možnost využijte v případě, kdy potřebujete potvrzení o poskytnutém daru. Pro více informací kontaktujte ekonomické oddělení Charity Česká republika.
Informační letáček Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Už v době, kdy budete do pokladničky přispívat nebo půjdete koledovat, můžete přemýšlet o lidech kolem Vás, kterým by stálo za to nějak pomoci. A pokud na někoho takového přijdete, zbývá již jen dát nám to vědět (tel.736 509 431, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz).
Správné koledníky poznáme nejen podle královského oděvu, ale především u sebe budou mít řádně obecním úřadem zapečetěnou a očíslovanou pokladničku, průkazku s pověřením k provádění sbírky a keramický přívěsek s logem sbírky. Na celém území působnosti zábřežské Charity pomáhá se sbírkou více než 1350 dobrovolníků.
V případě dotazů či podnětů ke sbírce nás kontaktujte: tel. 736 509 431. email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz .

POKUD CHCETE, MŮŽETE ZAVZPOMÍNAT JAKÉ BYLY PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY SBÍRKY: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Aktuality

16. ledna 2018: Informace z koledování

O "Tříkrálové matematice" - zajímavé aktivitě pro děti místních škol, a také o tom, jak uživatelům pečovatelské služby servírovali oběd tři králové, se dočtete v tiskové zprávě.
Slavnost Tří králů - sobota 6. ledna, byla dnem, kdy se do ulic vydalo nejvíce tříkrálových koledníků. Mohelnická televize tento den doprovázela skupinky králů v Moravičanech a Studené Loučce. V reportáži se zmiňuje, že moravičanští králové každoročně tipují, kolik bude v jejich pokladničkách. My už to víme.... ale výsledek "odtajníme" až na Tříkrálovém koncertě v neděli 21.1. ve 14.30 v Dubicku, kam Vás srdečně zveme. Nebo si ho následující týden můžete vyhledat na těchto našich stránkách.

3. ledna 2018: Tisková zpráva k zahájení Tříkrálové sbírky 2018 - Kostýmy tříkrálových koledníků obléknou děti i dospělí

Tříkrálová sbírka, největší dobrovolnická akce u nás, proběhne v letošním roce na území spravované Charitou Zábřeh od 2. do 14. ledna 2018. Více než 1500 koledníků a vedoucích skupinek se vydá do ulic, aby přinesli radostnou zvěst o narození Krista a zároveň prosili za ty, kteří si nemohou sami pomoci. Dary pak pomohou jednotlivcům i rodinám.
Tříkrálové koledování Kromě typického královského oděvu, patří k „povinné výbavě“ každé kolednické skupinky pokladnička zapečetěná příslušným obecním úřadem a opatřená číslem, které se shoduje s číslem na průkazce vedoucího skupinky. „Naše zábřežské koledníky navíc vybavujeme keramickými přívěšky ve tvaru hvězdičky s logem, které je každý rok nové, takže pro některé koledníky se stal přívěšek sběratelským artiklem,“ řekla koordinátorka sbírky Jana Skalická.
Každá skupinka daruje navštíveným bílé zlato-balený cukr, několik zrnek kadidla připravených do úhledných balíčků rukama dobrovolníků a požehnanou křídu napíše na veřeje dveří nápis K+M+B+2018, který symbolizuje přání dobra a požehnání.
V letošním roce se do sbírky zapojí bezmála 1530 lidí v 380 skupinkách, což je zhruba o třicet více než v loňském roce. „Do koledování se zapojují lidé, pro které je sbírka téměř tradicí, ale máme i úplné nováčky. Co nás však hřeje, je zjištění, že došlo k určitému generačnímu posunu. Koledníci, kteří začínali jako malí králové, jsou dnes sami vedoucími a do královských plášťů mnohdy oblékají už i své děti,“ poznamenala Jana Skalická.
Záměrem na využití letošní sbírky je podpořit domácí zdravotní a paliativní péči (Charita buduje mobilní hospic pro ty, kdo chtějí důstojně zemřít doma mezi svými), bezprostředně pomoci potřebným lidem a rodinám v nouzi, přispět chudším na složité životní a sociální situace se zvláštním zaměřením na děti a zafinancovat rozvoj projektu SOREHA, který se zaměřuje na podporu lidí s psychickým (duševním) onemocněním.
Tříkrálovou sbírku je možné podpořit také zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 29 Kč), nebo příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 777. Konání tříkrálové (veřejné) sbírky je povoleno na celém území ČR magistrátem hl. města Prahy.
Vyvrcholením letošní sbírky bude již po čtvrté Tříkrálový koncert, který se uskuteční v neděli 21. ledna 2018 v sokolovně v Dubicku, kde koledníkům, dárcům a všem návštěvníků zahraje zábřežská folková kapela Madalen a zazpívá sbor dětí místní základní školy Dubínek. „Děkujeme za věnované prostředky a důvěru pomáhat našim prostřednictvím těm nejpotřebnějším z nás,“ poděkovala Jana Skalická.

31. prosince 2017: Stovky koledníků olomoucké arcidiecéze přijaly biskupské požehnání (převzato od Charity Olomouc)

V olomoucké katedrále se v sobotu 30. ledna shromáždilo přes 400 koledníků z jednotlivých Charit celé arcidiecéze, aby na prahu Nového roku, v němž Tříkrálová sbírka oslaví již devatenácté narozeniny, obdrželi biskupské požehnání. Příběh putování Tří králů za novorozeným děťátkem, Spasitelem světa, jehož příchod předpovídali již starodávní proroci, ožívá každoročně díky všem, kteří se tradičně v lednu vydávají do ulic šířit radostnou zvěst o narození Božího syna a prosit ve prospěch potřebných.
Celý článek i s fotografiemi "nastrojených" skupinek, připravených v novém roce 2018 vyrazit do ulic najdete na tomto odkazu.
Pro vedoucí skupinek a jejich koledníky přinášíme také pár řádků povzbuzení otce prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc P. Bohumíra Vitáska.

20. prosince 2017: I letos koledování doprovodí Tříkrálové koncerty

Tříkrálový koncert 2018 Ten první, celostátní Charity ČR, který bude přímým přenosem přenášet také Česká televize, můžete na programu ČT1 sledovat v neděli 7. ledna 2018 od 18:00 hodin. Jako již tradičně se uskuteční v Městském divadle v Brně a protože se jej zúčastní také králové ze Zábřežska, můžete během přenosu na obrazovkách hledat známé tváře. :-)

Ten druhý, pouze náš regionální, se ve spolupráci s Obcí Dubicko a kapelou Madalen uskuteční o 14 dní později. Půjde o naše poděkování koledníkům i široké veřejnosti (dárcům, kteří do sbírky přispěli; dobrovolníkům, kteří se zapojili do organizace) za pomoc a podporu. Uskuteční se v dubické Sokolovně 21. ledna 2018 od 14:30 hodin. Kromě úplně prvního zveřejnění výsledků letošního koledování, vylosujeme také výherce Tříkrálového luštění o hodnotné ceny. Do Vašich kalendářů si tedy zapište a budeme se těšit na setkání v neděli 21. ledna!

29. listopadu 2017: Střípky z příprav koledování

Tříkrálová matematika TŘÍKRÁLOVÁ MATEMATIKA: Oslovili jsme malé počtáře na několika místních základních školách, aby si pomocí cvičné tříkrálové kasičky zopakovali českou měnu a vyzkoušeli své pečlivé a soustředěné počítání – při sbírce jde o přece každou korunu :-). Zároveň chceme, aby si uvědomili, že i drobný peníz násobený počtem dárců má velký význam. Tříkrálová matematika má ještě další rozměr – děti mohou navrhnout, jak by peníze, které spočítaly, mohly pomáhat. Tím si mohou nenásilnou formou uvědomit zodpovědnost s nakládáním s penězi z Tříkrálové sbírky – na projekty určené těm nejpotřebnějším kolem nás.

ŽEHNÁNÍ KŘÍD: Křídy, kterými koledníci budou značit veřeje dveří navštívených domácností zábřežského děkanátu, budou požehnány o 1. neděli adventní 3. 12. při mši svaté v 9 hod. ve Štítech. Malé koledníčky s křídami, doprovodí k oltáři průvod dětí s lampičkami. Srdečně jsou zvány všechny děti - ať koledující nebo budoucí "králové" - do průvodu, ale také na setkání po mši na faře, kde pro ně bude připraveno drobné pohoštění.

Farní 9, Zábřeh DEVÍTKA: Představujeme nové místo, kde se letos připravují všechny kolednické potřeby (kasičky, hvězdičky, tašky pro koledníky…) a odkud budou letos tyto kolednické potřeby distribuovány. Jedná se o „Devítku“ – kterou mnozí znají jako bývalou ZUŠ. .

16.listopadu 2017: Připravuje se tradiční tříkrálové koledování – pomůžete?

POJĎTE S NÁMI KOLEDOVAT: Zveme Vás do řad královských poutníků, kteří každoročně přináší do navštívených rodin radostnou zvěst a přání všeho dobrého. Máte-li chuť pomáhat jako vedoucí skupinky (věk min. 15 let) či koledník, ozvěte se nám. Hledáme Vás hlavně v Zábřeze a Mohelnici. Jste pro nás nenahraditelní a vaší pomoci si velice vážíme! Děkujeme. Kontaktujte: Jana Skalická, tel: 736 509 431, trikralova.sbirka@charitazabreh.cz
Všem těm, kteří nám již opětovnou účast potvrdili a chtějí pomáhat potřebným prostřednictvím největší humanitární sbírky v ČR, děkujeme za ochotu.


Informační letáček


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR