Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka 2018

Logo Tříkrálové sbírky 2018

Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskuteční na počátku roku 2018 již po devatenácté. Na této stránce najdete vždy aktuální informace z příprav a následně i výsledky vlastního koledování.
Děkujeme Vám předem za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi. Pokud budete mít možnost potkat naše koledníky, děkujeme za jejich vlídné přijetí a příspěvek do kasičky. Jestli se ale zrovna k Vám koledníci nedostanou, nabízíme další možnosti a formy jak podpořit Tříkrálovou sbírku 2018:

 • přispět do sbírkové pokladničky, se kterou i u Vašich dveřích někdy v termínu od 2. do 14. ledna 2018 zazvoní námi vyslaná kolednická skupinka
 • přispět do sbírkové pokladničky umístěné až do 11. ledna 2018 v recepci Charity Zábřeh (prodejna v přízemí Žižkova 15, Zábřeh)
 • zasláním dárcovské SMS (DMS) ve tvaru KOLEDA na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 29,00 Kč.
 • zasláním (nebo vložením) částky na zvláštní bankovní účet pro Tříkrálovou sbírku: číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny Praha. Tuto možnost využijte v případě, kdy potřebujete potvrzení o poskytnutém daru. Pro více informací kontaktujte ekonomické oddělení Charity Česká republika.
Informační letáček Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Už v době, kdy budete do pokladničky přispívat nebo půjdete koledovat, můžete přemýšlet o lidech kolem Vás, kterým by stálo za to nějak pomoci. A pokud na někoho takového přijdete, zbývá již jen dát nám to vědět (tel.736 509 431, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz).
Správné koledníky poznáme nejen podle královského oděvu, ale především u sebe budou mít řádně obecním úřadem zapečetěnou a očíslovanou pokladničku, průkazku s pověřením k provádění sbírky a keramický přívěsek s logem sbírky. Na celém území působnosti zábřežské Charity pomáhá se sbírkou více než 1500 dobrovolníků.
V případě dotazů či podnětů ke sbírce nás kontaktujte: tel. 736 509 431. email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz .

POKUD CHCETE, MŮŽETE ZAVZPOMÍNAT JAKÉ BYLY PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY SBÍRKY: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Aktuality

28. ledna 2018: Výsledky Tříkrálové sbírky roku 2018

Poděkování za štědrost

S vděčností za rekordní výtěžek, v úžasu ze štědrosti a solidarity, kterou jste nám prokázali, Vám přinášíme podrobné výsledky letošního tříkrálového koledování. Děkujeme za pomoc a podporu všem vzácným lidem, kteří spolu s námi žijí v oblasti Zábřežska, Postřelmovska, Mohelnicka, Štítecka, Lošticka a Červenovodska a buď s námi koledovali, nebo jako navštívené domácnosti přispěly do tříkrálové, sbírkové pokladničky.

Letos do ulic a domácností v celkem 99 městech, obcích nebo obecních částech vyrazilo o 3 skupinky více než loni – celkem 378 – což je pro nás doposud nejvyšší počet. Stejně tak výtěžek je rekordní: zástupci naší Charity ve spolupráci s pověřenými pracovníky obecních úřadů v rozpečetěných pokladničkách spočetli částku 1 506.485 Kč (o 89.901 Kč více než vloni).
Jak si vedla přímo ta Vaše domovská obec, můžete vidět v přiloženém souhrnu dle místa koledování, pokud s daty potřebujete dále pracovat tak i ve formátu XLS.
Koledníky zase bude nejspíš nejvíce zajímat výčetka sestavená dle jednotlivých pokladniček (aby jste se našli rychle, v pdf souboru lze vyhledávat libovolný zadaný termín). Kromě počtu jednotlivých bankovek a mincí, tam lze dohledat i zvláštnosti, které jsme v pokladničkách po rozpečetění objevili a také celkové porovnání s roky předchozími.

Zajímavosti z organizace a výsledků letošní sbírky:

Tříkrálové koledování
 • nejvíce skupinek vyrazilo na koledu v Zábřehu (71), v Mohelnici (30), v Postřelmově (25), v Červené Vodě (11) a v Dubicku (11)
 • výtěžek nejbohatší pokladničky paní Markéty Adamcové z Moravičan činil 15.640 Kč, druhá nejplnější pokladnička byla z Loštic – koledu ve výši 14.892 Kč obdržela skupinka paní Ludmily Schwarzové
 • nejčastější platidlo nalezené v pokladničkách byla opět dvacetikoruna, dárci jich věnovali hned 6.350 kusů, následována padesátikorunami, kterých organizátoři napočetli 5.523 kusů
 • i letos překvapila sčítací komisi bankovka nejvyšší hodnoty: „pětitisícovku“ nalezla v pokladničce č. 146 s níž se koledovalo v Mitrovicích; proti loňsku se snížil počet dvoutisícikorunových bankovek – dárci jich věnovali 215 kusů (v Zábřeze, Mohelnici, Dubicku, Lesnici, Lošticích, Vlčicích, Mitrovicích, Moravičanech, na Bukovici, v Postřelmově a v Rájci)
 • kromě českých mincí a bankovek byly v pokladničkách nalezeny také eura (21,71 €), 5 dolarů, 3 libry, polské zloté a groše, forinty, lipa, neplatný padesátník, unišeky a knoflík. Platná měna byla kurzem ČNB proměněna na koruny a vložena do výtěžku sbírky
 • průměr výtěžku na pokladničku činil něco víc než 3.985 Kč (meziročně vzrostl o přibližně 208 Kč), celkem 5 pokladniček bylo prázdných - pro nemoc vedoucího, případně jiný důvod, se s nimi nekoledovalo
 • koledníci jsou (díky našim věrným a štědrým sponzorům) za svou pomoc odměněni drobnými dárky: slevou na lístky na filmová představení v zábřežském Kině Retro, v kině Biograf 88 v Mohelnici; dle vlastního výběru i volným 1,5 hodinovým vstupem na krytý bazén v Mohelnici nebo Zábřehu či slevou na lyžování v Herolticích; vylosovaní luštitelé tříkrálové osmisměrky obdrží müsli tyčinky a košíky se sušeným ovocem; vedoucí skupinek, na které se usměje štěstí, pak poukazy do Wellness centra na Bozéňově a permanentky do Ski resortu Buková hora.
 • Tříkrálové koledování
 • pokud k Vám letos někde Tři králové nedorazili, nebo nezastihli nikoho doma, můžete se nám ozvat (tel. 736 509 431), vyšleme k Vám dobrovolníky, kteří nápis přání Christos Mansionem Benedicat pro rok 2018 na veřeje dveří doplní
 • podrobné celostátní výsledky letošního koledování a například i srovnání s jinými regiony, roky předchozími je možné si prohlédnout na webu Charity ČR

V letošním roce pak zcela jistě budeme darované prostředky směřovat například na následující projekty:

 • podpořit domácí zdravotní a paliativní péči, budujeme mobilní hospic pro ty, kdo chtějí důstojně zemřít doma mezi svými,
 • pokračovat v přímé pomoci potřebným lidem a rodinám v nouzi, příspěvky chudším na složité životní a sociální situace se zvláštním zaměřením na děti,
 • zafinancovat rozvoj projektu SOREHA, který se zaměřuje na podporu lidí s psychickým (duševním) onemocněním.

Děkujeme za Vaši štědrost i volbu pomáhat potřebným prostřednictvím naší Charity. Vaše důvěra nás zavazuje, poskytnuté dary se budeme opět snažit využít co nejsvědomitěji.
V jakémkoliv okamžiku jsme zde pro Vás, kdykoliv během roku přivítáme Vaše náměty, tipy na pomoc lidem v nouzi, na kontaktu telefon: 736 509 431, email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz. Usilujeme o to, aby získané finance v co nejvyšší míře pomáhaly tam, odkud pocházejí, kde nám je dárci věnovali.

 

23. ledna 2018: Lidé na potřebné myslí. Do tříkrálových pokladniček jim věnovali více peněz než loni

V tříkrálových pokladničkách se i letos odzrcadlila dobrota lidských srdcí. Charita Zábřeh vybrala díky štědrosti dárců rekordních 1 506.485 Kč, což je téměř o devadesát tisíc korun více než v loňském roce. Z výnosu sbírky Charita podpoří seniory, nemocné, lidi s psychickým (duševním) onemocněním i rodiny v nouzi. Slavnostní zakončení sbírky proběhlo v neděli 21. 1. v Dubicku na Tříkrálovém koncertu, který již po čtvrté pořádala s folkovou kapelou Madalen.
I letos začal nový rok tradiční – na zábřežsku již devatenáctou – tříkrálovou koledou. Během třinácti lednových dnů, kdy sbírka probíhala, navštívilo domácnosti 99 měst a obcí Zábřežska, Mohelnicka, Lošticka, Štítecka a Červenovodska 378 kolednických skupinek, což je více než 1500 dobrovolníků – malých i velkých králů. Se svou koledou přinášeli do domácností také radost z navštívení. „Jedna paní nás objala a řekla, že je ráda, že jsme, a že se každý rok na nás těší,“ sděluje své dojmy z koledování vedoucí jedné skupinky z Moravičan. Tento postřeh není ojedinělý. Mnoho koledníků zažívá podobné uvítání. Radost z jejich návštěvy mívají hlavně starší lidé. Ale potěší i malé děti, které třeba za čas obléknou královský kostým také a vyzkouší si jaké to je putovat dům od domu s přáním pokoje a dobra a přitom pomáhat druhým.
Dárci byli letos štědřejší ve většině obcí děkanátu. V kasičkách se objevily mince a bankovky všech nominálních hodnot, včetně pětitisícikoruny v pokladničce z Mitrovic. Nejvíce bylo opět dvacetikorun – 6350 kusů. Nejvyšší částku ze své koledy přinesla ve své kasičce skupinka Markéty Adamcové z Moravičan - 15.640 Kč. Do pokladniček dárci vhodili také několik eur, zlotých, liber, dolarů i starých neplatných českých mincí.
Díky letošnímu obdarování bude moci Charita podpořit domácí zdravotní a paliativní péči - mobilní hospic pro ty, kdo chtějí důstojně zemřít doma mezi svými, bezprostředně pomoci potřebným lidem a rodinám v nouzi, přispět chudším na složité životní a sociální situace se zvláštním zaměřením na děti a zafinancovat rozvoj projektu SOREHA, který se zaměřuje na podporu lidí s psychickým (duševním) onemocněním.
Tříkrálová sbírka je jediná veřejná sbírka v ČR, kde dárce spolurozhoduje o využití darovaných prostředků. Charita sbírá náměty na problematické situace v regionu, na bídu, nouzi v obci či sousedství, kontakty na oběti mimořádných situací. Všechny podněty následně prověří a prošetří, aby nešlo jen o zúžený jednostranný pohled. Letos jsme nově zkusili vybídnout k zamyšlení i děti škol. Nabídli jsme jim Tříkrálovou matematiku. Pomocí cvičné tříkrálové kasičky si zopakovali českou měnu a vyzkoušeli své pečlivé a soustředěné počítání – při sbírce jde přece o každou korunu. Děti pak navrhovaly, jak by spočítané peníze mohly pomáhat. Tím si také uvědomily zodpovědnost s nakládání s penězi Tříkrálové sbírky.
Charita Zábřeh může díky sponzorům své koledníky pravidelně odměnit. K drobnému dárku od Charity ČR přidává slevy na filmová představení v zábřežském Kině Retro a v Kino Biografu 88 v Mohelnici. Mohou si také vybrat mezi volným vstupem na bazén v Mohelnici, v Zábřehu nebo slevou na lyžování v Herolticích. Vylosovaní luštitelé tříkrálové osmisměrky obdrží müsli tyčinky a sušené ovo košíky, vedoucí skupinek, na které se usměje štěstí, pak poukazy do Wellness centra na Bozéňově a permanentky do Ski resortu Buková hora.
I když je výtěžek pokladniček uzavřen a spočítán, lze stále přispívat zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 29 Kč). Charita Zábřeh také nabízí těm, kteří se Tří králů nedočkali nebo nebyli v době koledování doma, že jim na přání nápis Christos Mansionem Benedicat pro rok 2018 na veřeje dveří doplní (telefonický kontakt pro zajištění 736 509 431).
Děkujeme za Vaši štědrost i volbu pomáhat potřebným prostřednictvím naší Charity. Děkujeme také za ochotu a pomoc dobrovolníkům, kteří pomáhají s přípravou sbírky i s jejím dokončením, spočítáním výsledků.

16. ledna 2018: Informace z koledování

O "Tříkrálové matematice" - zajímavé aktivitě pro děti místních škol, a také o tom, jak uživatelům pečovatelské služby servírovali oběd tři králové, se dočtete v tiskové zprávě.
Slavnost Tří králů - sobota 6. ledna, byla dnem, kdy se do ulic vydalo nejvíce tříkrálových koledníků. Mohelnická televize tento den doprovázela skupinky králů v Moravičanech a Studené Loučce. V reportáži se zmiňuje, že moravičanští králové každoročně tipují, kolik bude v jejich pokladničkách. My už to víme.... ale výsledek "odtajníme" až na Tříkrálovém koncertě v neděli 21.1. ve 14.30 v Dubicku, kam Vás srdečně zveme. Nebo si ho následující týden můžete vyhledat na těchto našich stránkách.

3. ledna 2018: Tisková zpráva k zahájení Tříkrálové sbírky 2018 - Kostýmy tříkrálových koledníků obléknou děti i dospělí

Tříkrálová sbírka, největší dobrovolnická akce u nás, proběhne v letošním roce na území spravované Charitou Zábřeh od 2. do 14. ledna 2018. Více než 1500 koledníků a vedoucích skupinek se vydá do ulic, aby přinesli radostnou zvěst o narození Krista a zároveň prosili za ty, kteří si nemohou sami pomoci. Dary pak pomohou jednotlivcům i rodinám.
Tříkrálové koledování Kromě typického královského oděvu, patří k „povinné výbavě“ každé kolednické skupinky pokladnička zapečetěná příslušným obecním úřadem a opatřená číslem, které se shoduje s číslem na průkazce vedoucího skupinky. „Naše zábřežské koledníky navíc vybavujeme keramickými přívěšky ve tvaru hvězdičky s logem, které je každý rok nové, takže pro některé koledníky se stal přívěšek sběratelským artiklem,“ řekla koordinátorka sbírky Jana Skalická.
Každá skupinka daruje navštíveným bílé zlato-balený cukr, několik zrnek kadidla připravených do úhledných balíčků rukama dobrovolníků a požehnanou křídu napíše na veřeje dveří nápis K+M+B+2018, který symbolizuje přání dobra a požehnání.
V letošním roce se do sbírky zapojí bezmála 1530 lidí v 380 skupinkách, což je zhruba o třicet více než v loňském roce. „Do koledování se zapojují lidé, pro které je sbírka téměř tradicí, ale máme i úplné nováčky. Co nás však hřeje, je zjištění, že došlo k určitému generačnímu posunu. Koledníci, kteří začínali jako malí králové, jsou dnes sami vedoucími a do královských plášťů mnohdy oblékají už i své děti,“ poznamenala Jana Skalická.
Záměrem na využití letošní sbírky je podpořit domácí zdravotní a paliativní péči (Charita buduje mobilní hospic pro ty, kdo chtějí důstojně zemřít doma mezi svými), bezprostředně pomoci potřebným lidem a rodinám v nouzi, přispět chudším na složité životní a sociální situace se zvláštním zaměřením na děti a zafinancovat rozvoj projektu SOREHA, který se zaměřuje na podporu lidí s psychickým (duševním) onemocněním.
Tříkrálovou sbírku je možné podpořit také zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 29 Kč), nebo příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 777. Konání tříkrálové (veřejné) sbírky je povoleno na celém území ČR magistrátem hl. města Prahy.
Vyvrcholením letošní sbírky bude již po čtvrté Tříkrálový koncert, který se uskuteční v neděli 21. ledna 2018 v sokolovně v Dubicku, kde koledníkům, dárcům a všem návštěvníků zahraje zábřežská folková kapela Madalen a zazpívá sbor dětí místní základní školy Dubínek. „Děkujeme za věnované prostředky a důvěru pomáhat našim prostřednictvím těm nejpotřebnějším z nás,“ poděkovala Jana Skalická.

31. prosince 2017: Stovky koledníků olomoucké arcidiecéze přijaly biskupské požehnání (převzato od Charity Olomouc)

V olomoucké katedrále se v sobotu 30. ledna shromáždilo přes 400 koledníků z jednotlivých Charit celé arcidiecéze, aby na prahu Nového roku, v němž Tříkrálová sbírka oslaví již devatenácté narozeniny, obdrželi biskupské požehnání. Příběh putování Tří králů za novorozeným děťátkem, Spasitelem světa, jehož příchod předpovídali již starodávní proroci, ožívá každoročně díky všem, kteří se tradičně v lednu vydávají do ulic šířit radostnou zvěst o narození Božího syna a prosit ve prospěch potřebných.
Celý článek i s fotografiemi "nastrojených" skupinek, připravených v novém roce 2018 vyrazit do ulic najdete na tomto odkazu.
Pro vedoucí skupinek a jejich koledníky přinášíme také pár řádků povzbuzení otce prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc P. Bohumíra Vitáska.

20. prosince 2017: I letos koledování doprovodí Tříkrálové koncerty

Tříkrálový koncert 2018 Ten první, celostátní Charity ČR, který bude přímým přenosem přenášet také Česká televize, můžete na programu ČT1 sledovat v neděli 7. ledna 2018 od 18:00 hodin. Jako již tradičně se uskuteční v Městském divadle v Brně a protože se jej zúčastní také králové ze Zábřežska, můžete během přenosu na obrazovkách hledat známé tváře. :-)

Ten druhý, pouze náš regionální, se ve spolupráci s Obcí Dubicko a kapelou Madalen uskuteční o 14 dní později. Půjde o naše poděkování koledníkům i široké veřejnosti (dárcům, kteří do sbírky přispěli; dobrovolníkům, kteří se zapojili do organizace) za pomoc a podporu. Uskuteční se v dubické Sokolovně 21. ledna 2018 od 14:30 hodin. Kromě úplně prvního zveřejnění výsledků letošního koledování, vylosujeme také výherce Tříkrálového luštění o hodnotné ceny. Do Vašich kalendářů si tedy zapište a budeme se těšit na setkání v neděli 21. ledna!

29. listopadu 2017: Střípky z příprav koledování

Tříkrálová matematika TŘÍKRÁLOVÁ MATEMATIKA: Oslovili jsme malé počtáře na několika místních základních školách, aby si pomocí cvičné tříkrálové kasičky zopakovali českou měnu a vyzkoušeli své pečlivé a soustředěné počítání – při sbírce jde o přece každou korunu :-). Zároveň chceme, aby si uvědomili, že i drobný peníz násobený počtem dárců má velký význam. Tříkrálová matematika má ještě další rozměr – děti mohou navrhnout, jak by peníze, které spočítaly, mohly pomáhat. Tím si mohou nenásilnou formou uvědomit zodpovědnost s nakládáním s penězi z Tříkrálové sbírky – na projekty určené těm nejpotřebnějším kolem nás.

ŽEHNÁNÍ KŘÍD: Křídy, kterými koledníci budou značit veřeje dveří navštívených domácností zábřežského děkanátu, budou požehnány o 1. neděli adventní 3. 12. při mši svaté v 9 hod. ve Štítech. Malé koledníčky s křídami, doprovodí k oltáři průvod dětí s lampičkami. Srdečně jsou zvány všechny děti - ať koledující nebo budoucí "králové" - do průvodu, ale také na setkání po mši na faře, kde pro ně bude připraveno drobné pohoštění.

Farní 9, Zábřeh DEVÍTKA: Představujeme nové místo, kde se letos připravují všechny kolednické potřeby (kasičky, hvězdičky, tašky pro koledníky…) a odkud budou letos tyto kolednické potřeby distribuovány. Jedná se o „Devítku“ – kterou mnozí znají jako bývalou ZUŠ. .

16.listopadu 2017: Připravuje se tradiční tříkrálové koledování – pomůžete?

POJĎTE S NÁMI KOLEDOVAT: Zveme Vás do řad královských poutníků, kteří každoročně přináší do navštívených rodin radostnou zvěst a přání všeho dobrého. Máte-li chuť pomáhat jako vedoucí skupinky (věk min. 15 let) či koledník, ozvěte se nám. Hledáme Vás hlavně v Zábřeze a Mohelnici. Jste pro nás nenahraditelní a vaší pomoci si velice vážíme! Děkujeme. Kontaktujte: Jana Skalická, tel: 736 509 431, trikralova.sbirka@charitazabreh.cz
Všem těm, kteří nám již opětovnou účast potvrdili a chtějí pomáhat potřebným prostřednictvím největší humanitární sbírky v ČR, děkujeme za ochotu.


Informační letáček


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR