Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka 2017

Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskuteční na počátku roku 2017 již po osmnácté. Na této stránce najdete vždy aktuální informace z příprav a následně i výsledky vlastního koledování.
Děkujeme Vám předem za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi. Pokud budete mít možnost potkat naše koledníky, děkujeme za jejich vlídné přijetí a příspěvek do kasičky. Jestli se ale zrovna k Vám koledníci nedostanou, nabízíme další možnosti a formy jak podpořit Tříkrálovou sbírku 2017: Logo Tříkrálové sbírky 2016

 • přispět do sbírkové pokladničky, se kterou i u Vašich dveřích někdy v termínu od 2.-15. ledna 2017 zazvoní námi vyslaná kolednická skupinka
 • přispět do sbírkové pokladničky umístěné až do 11. ledna 2017 v recepci Charity Zábřeh (prodejna v přízemí Žižkova 15, Zábřeh)
 • zasláním dárcovské SMS (DMS) ve tvaru KOLEDA na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 28,50 Kč.
 • zasláním (nebo vložením) částky na zvláštní bankovní účet pro Tříkrálovou sbírku: číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny Praha. Tuto možnost využijte v případě, kdy potřebujete potvrzení o poskytnutém daru. Pro více informací kontaktujte ekonomické oddělení Charity Česká republika.
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Už v době, kdy budete do pokladničky přispívat nebo půjdete koledovat, můžete přemýšlet o lidech kolem Vás, kterým by stálo za to nějak pomoci. A pokud na někoho takového přijdete, zbývá již jen dát nám to vědět (tel.736 509 431, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz).
Správné koledníky poznáme nejen podle královského oděvu, ale především u sebe budou mít řádně obecním úřadem zapečetěnou a očíslovanou pokladničku, průkazku s pověřením k provádění sbírky a keramický přívěsek s logem sbírky. Na celém území působnosti zábřežské Charity pomáhá se sbírkou více než 1350 dobrovolníků.
V případě dotazů či podnětů ke sbírce nás kontaktujte: tel. 736 509 431. email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz .

POKUD CHCETE, MŮŽETE ZAVZPOMÍNAT JAKÉ BYLY PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY SBÍRKY: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Aktuality

25. ledna 2017: Výsledky Tříkrálové sbírky roku 2017

Přinášíme výsledky letošního tříkrálového koledování – v pořadí již osmnáctého.
O letošní sbírce můžeme říci, že byla mrazivá - ale naštěstí jen počasím. Z ohlasu mnohých koledníků víme, že přijetí v domácnostech bylo naopak hřejivé a lidé byli vstřícní a štědří. Děkujeme za to všem vzácným lidem, kteří spolu s námi žijí v oblasti Zábřežska, Postřelmovska, Mohelnicka, Štítecka, Lošticka a Červenovodska.

Letos do ulic a domácností v celkem 99 městech, obcích nebo obecních částech vyrazilo o 17 skupinek více než loni – celkem 375 – což je rekordní počet. Stejně tak výtěžek je rekordní: zástupci naší Charity ve spolupráci s pověřenými pracovníky obecních úřadů v rozpečetěných pokladničkách spočetli částku 1 416.584 Kč (o 92.112 Kč více než vloni).
Jak si vedla přímo ta Vaše domovská obec, můžete vidět v přiloženém souhrnu dle místa koledování, pokud s daty potřebujete dále pracovat tak i ve formátu XLS.
Koledníky zase bude nejspíš nejvíce zajímat výčetka sestavená dle jednotlivých pokladniček (aby jste se našli rychle, v pdf souboru lze vyhledávat libovolný zadaný termín). Kromě počtu jednotlivých bankovek a mincí, tam lze dohledat i zvláštnosti, které jsme v pokladničkách po rozpečetění objevili a také celkové porovnání s roky předchozími.

Zajímavosti z organizace a výsledků letošní sbírky:
 • nejvíce skupinek vyrazilo na koledu v Zábřehu (68), v Mohelnici (25), v Postřelmově (26), v Červené Vodě (12) a v Dubicku (12)
 • výtěžek nejbohatší pokladničky paní Ludmily Schwarzové z Loštic činil 17.418 Kč, druhá nejplnější pokladnička byla ze Zábřeha – 16.420 Kč vykoledovala ji skupinka pana Petra Hoška
 • nejčastější platidlo nalezené v pokladničkách byla opět dvacetikoruna, dárci jich věnovali hned 6.187 kusů, následována padesátikorunami, kterých organizátoři napočetli 5.335 kusů
 • i letos překvapila sčítací komisi bankovka nejvyšší hodnoty: „pětitisícovku“ nalezla v pokladničce č. 258 s níž se koledovalo v Pivoníně; proti loňsku se znásobil počet dvoutisícikorunových bankovek – dárci jich věnovali 21 kusů (v Zábřeze, Mohelnici, Dubicku, Chromči, Leštině, Lošticích, Mitrovicích, Moravičanech, Bukovicích, Postřelmově)
 • kromě českých mincí a bankovek byly v pokladničkách nalezeny také eura (41,35 €), 10 Liber, polské zloté, pence, lipa, neplatné dvacetníky, žeton do vozíku. Platná měna byla kurzem ČNB proměněna na koruny a vložena do výtěžku sbírky
 • průměr výtěžku na pokladničku činil bezmála 3.777 Kč (meziročně vzrostl o přibližně 77 Kč), celkem 9 pokladniček bylo prázdných - pro nemoc vedoucího, případně jiný důvod, se s nimi nekoledovalo
 • koledníci jsou (díky našim věrným a štědrým sponzorům) za svou pomoc odměněni drobnými dárky: lístky na filmové představení v zábřežském Kině Retro, v kině Biograf 88 v Mohelnici, dle výběru i volným 1,5 hodinovým vstupem na bazén v Mohelnici nebo Zábřehu či slevou na lyžování v Herolticích; letos poprvé také obdrží slevu na nákup pizzy v Zábřeze a Mohelnici; vylosovaní luštitelé tříkrálové tajenky vyhrávají poukazy do Wellness centra na Bozéňově a krabice müsli tyčinek FIT.
 • pokud k Vám letos někde Tři králové nedorazili, nebo nezastihli nikoho doma, můžete se nám ozvat (tel. 736 509 431), vyšleme k Vám dobrovolníky, kteří nápis přání Christos Mansionem Benedicat pro rok 2017 na veřeje dveří doplní
 • podrobné celostátní výsledky letošního koledování a například i srovnání s jinými regiony, roky předchozími je možné si prohlédnout na webu Charity ČR

V letošním roce pak zcela jistě budeme darované prostředky - kromě naplnění fondu na přímou a akutní pomoc lidem v nouzi - směřovat například na následující projekty:
 • pořízení chybějících zdravotních pomůcek: pro lidi dlouhodobě upoutané na lůžko (nemocné a umírající doma v zaopatření rodiny) chceme nakoupit moderní elektricky polohované postele s výbavou proti proleženinám; pro rehabilitující po úraze zase invalidní vozíky a chodítka;
 • pro přepravu seniorů a lidí se sníženou schopností pohybu (hlavně lidí na invalidním vozíčku) musíme vyměnit k tomu už 15 let sloužící speciální automobil; 75 % nákladu bude investováno z přislíbené dotace MPSV a 25% naší vlastní spoluúčasti uhradíme právě z prostředků Tříkrálové sbírky 2017
 • pro lidi bez přístřeší a pro ty kdo o bydlení z různých důvodů (exekuce, vykázání ze společné domácnosti, …) přijdou, zřídíme zázemí pro jejich nouzové krátkodobé ubytování a dílničku pro jejich zapojení do pracovní terapie a přípravu (i přes dlouhodobou nezaměstnanost) na práci – v dřívějším zázemí vypůjčeném od MěÚ Zábřeh takto např. vloni vytřídili 10 tun plastů s následným odprodejem ve prospěch nemocných a handicapovaných dětí
Děkujeme za Vaši štědrost i volbu pomáhat potřebným prostřednictvím naší Charity. Vaše důvěra nás zavazuje, poskytnuté dary se budeme opět snažit využít co nejsvědomitěji.
V jakémkoliv okamžiku jsme zde pro Vás, kdykoliv během roku přivítáme Vaše náměty, tipy na pomoc lidem v nouzi, na kontaktu telefon: 736 509 431, email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz. Usilujeme o to, aby získané finance v co nejvyšší míře pomáhaly tam, odkud pocházejí, kde nám je dárci věnovali.


Logo sbírky v Zábřehu

23. ledna 2017: Výherci tříkrálové tajenky 2017

V neděli 22. ledna jsme na Tříkrálovém koncertě vylosovali výherce naší tříkrálové tajenky. Správných odpovědí nám došlo 178. Zde jsou jména těch koledníků, na které se při losování usmálo štěstí:
  Poukazy do Wellness ve Sport a relax areálu Bozeňov:
 • Tomáš Hampl, Zábřeh
 • Anna Havlíčková, Loštice
 • Eliška Lachnitová, Klopina
  Krabici FIT müsli tyčinek od firmy ÚSOVSKO FOOD a.s.:
 • Viktorie Dlouhá, Hrabišín
 • Matěj Garbolínský, Mohelnice
 • Jakub Holínka, Nemile
 • Eva Marie Horáková, Tatenice
 • Amálie Janíčková, Svébohov
 • Lukáš Krejčí, Zábřeh
 • Jiří Krmela, Svébohov
 • Adéla Smékalová, Mohelnice
 • Aneta Šemberová, Lubník
 • Tadeáš Tinkl, Rájec
Výhercům gratulujeme a všem ostatním děkujeme nejen za účast v soutěži, ale především za pomoc při koledování.


3. ledna 2017: Setkání koledníků s arcibiskupem

Na setkání s otcem arcibiskupem vyrazil na sklonku roku autobus koledníků a vedoucích skupinek naší Charity – v pátek 30. 12. 2017 jsme ve Vsetíně dostali požehnání pro naše koledování. Hostitelská Charita Vsetín pro nás následně připravila výborné občerstvení, a zajistila volný vstup do místního zámku.


22. prosince 2016: Text z Bible do křížovky

Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A vtom hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, velmi se zaradovali - radost to byla nevýslovná. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a podali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se odebrali jinou cestou do své země. (Bible - Nový Zákon, Matouš 2, 9-12)


20. prosince 2016: Tříkrálové koncerty

Tradiční koncert z brněnského divadla přenášený Českou televizí si nenechejte ujít v neděli 8. ledna 2017, kdy začne na programu ČT1 v 18:00 hodin. Mezi účinkujícími se představí kapely Slza, Leny, Boni Pueri a další hosté.
Ten náš vlastní a co se týče místa konání i putovní Tříkrálový koncert se letos uskuteční v Kulturním domě v Postřelmově – v neděli 22. ledna 2017 od 14:30 hodin. Vystoupí zde již tradičně skupina Madalen a Vodníci a bude připraven i zábavný program pro děti.


18. prosince 2016: Oko kamery u příprav tříkrálového koledování

Protože připravovaná Tříkrálová sbírka se týká každého z nás (ať už jako vedoucího, koledníka, dárce či příjemce následné pomoci), zveme Vás ke shlédnutí reportáže Mohelnické televize, kde se více dozvíte o zákulisí a přípravách na lednové koledování.


Dárky pro koledníky

16. prosince 2016: Dárky pro koledníky

Díky sponzorům a příznivcům Charity můžeme naše koledníky i letos obdarovat dárky jako poděkování za jejich pomoc.
Každý koledník dostane od Charity ČR originální reflexní tříkrálový pásek pro zvýšení bezpečnosti při koledování. Koledníci zábřežské Charity mají navíc od nás připraveno: keramické hvězdičky vyrobené sestrami Zdislávkami (Dílo blažené Zdislavy, sekulární institut), müsli tyčinku (ÚSOVSKO FOOD a.s.), poukazy na 1,5h plavání zdarma na bazéně v Zábřehu nebo Mohelnici (Eko servis Zábřeh s.r.o., Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o.) nebo slevu na permanentku na lyžování v Herolticích (Rekreační komplex Heroltická s.r.o.), letošní NOVINKA: 2 slevové poukazy pro každého koledníka na pizzu – stánky u Kaufalndu v Zábřeze a Mohelnici (ŠPIZZA PIZZA s.r.o.) a oblíbené promítání v kině (Kino Retro, Zábřeh; Kino BIOGRAF 88, Mohelnice).
Kina pro nás letos připravila opravdové lahůdky: v Zábřeze je to hned 8 trháků: Anděl Páně 2, Tajný život mazlíčků, Doba ledová 5: Mamutí drcnutí, Fantastická zvířata, Trollové, Star Wars 3D, Bezva ženská na krku, Pohádky pro Emu. V Mohelnici pak čerstvou lednovou novinku: animovaný film Ozzy.
I letos budou koledníci luštit tajenku. Tři vylosovaní šťastlivci dostanou poukaz do Wellnes Bozéňov (Sport & Relax areál Bozeňov) a pro deset vylosovaných čeká krabička müsli tyčinek od Úsovsko Food a.s.


13. prosince 2016: Žehnání koledníků Tříkrálové sbírky 2017 otcem arcibiskupem Janem Graubnerem

I letos požehná koledníkům na jejich pouť otec arcibiskup Jan Graubner. S našimi koledníky se vypravíme v pátek 30.12.2016 do Vsetína, kam nás zve místní pořádající Charita. V 10:00 hodin bude slavena mše svatá, po ní se společně vyfotíme, občerstvíme a prohlédneme vsetínský zámek. Jedeme autobusem - společně a zdarma, a zveme k této pouti všechny vedoucí a koledníky i jejich doprovod. Nahlaste se do 16.12.2016 Janě Skalické, tel: 736 509 431, mail: propagace@charitazabreh.cz.
Pokud nechcete do Vsetína, ale o požehnání stojíte, můžete se ve stejný den odpoledne na 15:00 hodinu vydat do Vyškova.


Příprava sbírkových pokladniček

9. prosince 2016: Dobrovolníci pomáhají s přípravou

Přípravy na sbírku se bez pomoci dobrovolníků neobejdou. Tito obětaví lidé doposud nachystali 26000 kusů drobných balíčků kadidla – vonné pryskyřice, „zašňůrkovali“ 370 kasiček, nabalíčkovali 41000 kusů cukříků, navlékli šňůrky do 1200 keramických hvězdiček. Finále přípravných prací se chystá na příští týden, kdy pomohou všechny tyto kolednické potřeby chystat do igelitových tašek. Nejsou vidět, ale jejich práce je viditelná a neocenitelná. Patří jim náš veliký dík!


2. prosince 2016: Žehnání kříd

První královská skupinka se s důležitým posláním vypravila na svoji pouť o první adventní neděli – v kostele sv. Bartoloměje přinesla k požehnání křídy, kterými budou skupinky králů označovat příbytky navštívených domácností svojí značkou: C+M+B a letopočtem nového roku 2017.


Naše dceřiná sociální firma REPARTO Zábřeh s.r.o. zase připravila hygienicky balené cukříky s tříkrálovým potiskem a to rovnou pro celou Českou republiku. Bílé zlato – jak se cukru říká - slouží jako poděkování dárcům za projevenou štědrost. Aby bylo možné podělit všechny navštívené domácnosti, bylo nutné zajistit (letos poprvé nakoupit jinde u jiných dodavatelů, protože potřebný balící stroj zatím ještě nemáme) celkem 3 532.000 malých, 4 gramových sáčků..


28. listopadu 2016: Jak jsme hospodařili s prostředky loňské Tříkrálové sbírky?

Ještě než začneme s přípravami dalšího koledování, předkládáme Vám zprávu o využití loňského výtěžku Tříkrálové sbírky.
V roce 2016 byla celková částka vykoledovaná zábřežskou Charitou 1 324.472 Kč. Peníze posloužily v regionu pro přímou pomoc lidem v nouzi, dále na podporu rozrůstajícího se projektu domácí, mobilní hospicové péče. Na Zábřežsku jsme podílem výtěžku spolufinancovali v pololetí 2016 zcela nově zřízenou službu sociální rehabilitace, která v našem regionu s přesahem i na Šumpersko doprovází lidi s psychickým, duševním onemocněním. Dále jsme kofinancovali dotovaný investiční projekt na vyřešení bezbariérovosti charitního domu Valová, kde aktuálně vzniká pracoviště sociálního podniku pro zaměstnávání lidí s postižením. Menší část výtěžku byla také určena na zahraniční humanitární a rozvojovou pomoc v Sýrii, Nepálu, Moldávii a na Haiti. S aktivitami Charity v cizině je možné se blíže seznámit přímo na webu realizátora - Charity ČR.
Pro podrobnější a přesné informace si stáhněte letáček o využití výtěžku sbírky roku 2016.


16.listopadu 2016: Připravuje se tradiční tříkrálové koledování – pomůžete?

Od 2. do 15. ledna 2016 se koná v našem děkanátu už osmnáctá Tříkrálová sbírka. Proto Charita Zábřeh opět hledá spolehlivé, obětavé a ochotné vedoucí kolednických skupinek, kteří jsou pro její provedení velmi důležití. Zájemci starší 15-ti let se mohou hlásit na tel. čísle 736 509 431 (Jana Skalická), 725 861 449 (Marie Kolčavová) nebo na e-mailu: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz,
Všem těm, kteří nám již opětovnou účast potvrdili a chtějí pomáhat potřebným prostřednictvím největší humanitární sbírky v ČR, děkujeme za ochotu.


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR