Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskuteční na počátku roku 2016 již posedmnácté. Na této stránce najdete vždy aktuální informace z příprav a následně i výsledky vlastního koledování.
Děkujeme Vám předem za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi. Pokud budete mít možnost potkat naše koledníky, děkujeme za jejich vlídné přijetí a příspěvek do kasičky. Jestli se ale zrovna k Vám koledníci nedostanou, nabízíme další možnosti a formy jak podpořit Tříkrálovou sbírku 2016: Logo Tříkrálové sbírky 2016

 • přispět do sbírkové pokladničky, se kterou i u Vašich dveřích někdy v termínu od 2.-10. ledna 2016 zazvoní námi vyslaná kolednická skupinka
 • přispět do sbírkové pokladničky umístěné až do 14. ledna 2016 v recepci Charity Zábřeh (prodejna v přízemí Žižkova 15, Zábřeh)
 • zasláním dárcovské SMS (DMS) ve tvaru KOLEDA na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 28,50 Kč.
 • zasláním (nebo vložením) částky na zvláštní bankovní účet pro Tříkrálovou sbírku: číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny Praha. Tuto možnost využijte v případě, kdy potřebujete potvrzení o poskytnutém daru. Pro více informací kontaktujte ekonomické oddělení Charity Česká republika.
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Už v době, kdy budete do pokladničky přispívat nebo půjdete koledovat, můžete přemýšlet o lidech kolem Vás, kterým by stálo za to nějak pomoci. A pokud na někoho takového přijdete, zbývá již jen dát nám to vědět (tel.736 509 431, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz).
Správné koledníky poznáme nejen podle královského oděvu, ale především u sebe budou mít řádně obecním úřadem zapečetěnou a očíslovanou pokladničku, průkazku s pověřením k provádění sbírky a keramický přívěsek s logem sbírky. Na celém území působnosti zábřežské Charity pomáhá se sbírkou více než 1350 dobrovolníků.
V případě dotazů či podnětů ke sbírce nás kontaktujte: tel. 736 509 431. email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz .

POKUD CHCETE, MŮŽETE ZAVZPOMÍNAT JAKÉ BYLY PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY SBÍRKY: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Aktuality

1. února 2016: Výherci tříkrálové tajenky 2016

Ve čtvrtek 28. ledna jsme vylosovali výherce naší tříkrálové tajenky. Správných odpovědí nám došlo 178. Zde jsou jména těch koledníků, na které se při losování usmálo štěstí:
  Poukazy do Wellness ve Sport a relax areálu Bozeňov:
 • Viktorie Dlouhá, Hrabišín
 • Štěpán Hlava, Lesnice
 • Jirka Krahula, Brníčko
 • Petr Krmela, Postřelmov
 • Martina Poláchová, Zábřeh
  OVOKOŠÍKY od sociální firmy REPARTO Zábřeh, s.r.o.:
 • Simona Diblíková, Hoštejn
 • Tereza Frýdová Frýdová, Dubicko
 • Iva Gieslová, Zábřeh
 • Ondřej Hampl, Zábřeh
 • Jakub Holinka, Nemile
 • Alena Králová, Palonín
 • Terezka Mikšíková, Zábřeh
 • Nela Motejzíková, Mohelnice
 • Oldřich Novák, Zábřeh
 • Martina Pöslová, Postřelmov
 • Anežka Schifferová, Zábřeh
 • Eliška Schönsgiblová, Moravičany
Výhercům gratulujeme a všem ostatním děkujeme nejen za účast v soutěži, ale především za pomoc při koledování.


20. ledna 2016: Výsledky Tříkrálové sbírky roku 2016, DĚKUJEME posedmnácté!

S vděčností za opět rekordní výtěžek, v úžasu ze štědrosti a solidarity, kterou lidé v oblasti Zábřežska, Postřelmovska, Mohelnicka, Štítecka, Lošticka, Červenovodska opakovaně prokazují, Vám přinášíme podrobné výsledky letošního tříkrálového koledování.
Do ulic a domácností v celkem 99 městech, obcích nebo obecních částech vyrazilo zatím v celé sedmnáctileté historii sbírky nejvíce kolednických skupinek – celkem 358 (tedy o 4 více než vloni, v roce 2015 bylo sestaveno 354 skupinek).
Taktéž výtěžek, který zástupci naší Charity ve spolupráci s pověřenými pracovníky obecních úřadů v rozpečetěných pokladničkách spočetli, byl doposud nejvyšší – 1 324.472 Kč, tedy ještě o 47.621 Kč více než vloni.
Jak si vedla přímo ta Vaše domovská obec, můžete vidět v přiloženém souhrnu dle místa koledování, pokud s daty potřebujete dále pracovat tak i ve formátu XLS.
Koledníky zase bude nejspíš nejvíce zajímat výčetka sestavená dle jednotlivých pokladniček (aby jste se našli rychle, v pdf souboru lze vyhledávat libovolný zadaný termín). Kromě počtu jednotlivých bankovek a mincí, tam lze dohledat i zvláštnosti, které jsme v pokladničkách po rozpečetění objevili a také celkové porovnání s roky předchozími.
  Zajímavosti z organizace a výsledků letošní sbírky:
 • nejvíce skupinek vyrazilo na koledu v Zábřehu (68), v Mohelnici (25), v Postřelmově (25!), v Dubicku (12) a na Červené Vodě (10)
 • výtěžek nejbohatší pokladničky paní Ludmily Schwarzové z Loštic činil 17.738 Kč, také druhá nejplnější pokladnička pocházela z Loštic, jen o něco méně - přesně 12.362 Kč vykoledovala skupinka paní Elišky Škarkové (oproti loňsku si tak jen naše rekordmanky prohodili pořadí :-))
 • nejčastější platidlo nalezené v pokladničkách byla dvacetikoruna, dárci jich věnovali hned 6.528 kusů, následována padesátikorunami, kterých organizátoři napočetli 5.338 kusů
 • velikým a milým překvapením pro sčítací komisi byla pětitisícová bankovka, která se po dvouleté odmlce letos objevila v pokladničce číslo 114, s níž se koledovalo v Leštině; dvoutisícikorunové bankovky věnovali dárci v Zábřehu, Moravičanech, Mohelnicku, Dubicku, Postřelmově a Lošticích
 • kromě českých mincí a bankovek byly v pokladničkách nalezeny také eura (2,70 €), polské zloté, pence, 20 lipo, 1 krejcar s vyobrazením Františka Josefa I. z roku 1878, neplatné padesátníky, knoflík, žeton do vozíku, čokoládová mince pro občerstvení sčítacívch komisařů :-). Platná měna byla kurzem ČNB proměněna na koruny a vložena do výtěžku sbírky
 • meziročně nejvyšší nárůst výtěžku zaznamenali například lokality Zábřeh, Dubicko, Postřelmov, Mohelnice, Moravičany, Rohle
 • průměr výtěžku na pokladničku činil bezmála 3.700 Kč (meziročně vzrostl o přibližně 93 Kč), celkem 10 pokladniček bylo prázdných - pro nemoc vedoucího, případně jiný důvod, se s nimi nekoledovalo
 • koledníci jsou (díky našim věrným a štědrým sponzorům) za svou pomoc odměněni drobnými dárky: lístky na filmové představení v zábřežském Kině Retro a letos poprvé i v kině Biograf 88 v Mohelnici, dle výběru i volným 1,5 hodinovým vstupem na bazén v Mohelnici nebo Zábřehu či slevou na lyžování v Herolticích; vylosovaní luštitelé tříkrálové tajenky pak obdrží poukazy do Wellness centra na Bozéňově.
 • V letošním roce pak zcela jistě budeme prostředky - kromě naplnění fondu na přímou a akutní pomoc lidem v nouzi - směřovat na následující projekty: zřízení v regionu velmi chybějící služby sociální rehabilitace pro lidi s chronickým duševním onemocněním; další rozšíření projektu domácí hospicové a paliativní péče (získali jsme mezinárodní grant na zkvalitnění a dovybavení této pomoci umírajícím a jejich rodinám, který je spojen s povinným spolufinancováním); zřízení pracoviště kompletační dílny pro lidi se zdravotním postižením v Zábřehu (tyto kapacity máme zatím jen na Mohelnicku); organizaci veřejné služby - podchycení lidí bez domova, soc. vyloučených a dlouhodobě bez zaměstnání a program pro jejich zaměstnání, motivaci převzít odpovědnost za svůj život, usilovat o zaměstnání, vybřednout ze závislosti na sociálních dávkách; dovybavení zdravotními pomůckami pro seniory
 • pokud k Vám letos někde Tři králové nedorazili, nebo nezastihli nikoho doma, můžete se nám ozvat (tel. 736 509 431), vyšleme k Vám dobrovolníky, kteří nápis přání Christos Mansionem Benedicat pro rok 2016 na veřeje dveří doplní
 • podrobné celostátní výsledky letošního koledování a například i srovnání s jinými regiony, roky předchozími je možné si prohlédnout na webu Charity ČR
Děkujeme za Vaši štědrost i volbu pomáhat potřebným prostřednictvím naší Charity. Vaše důvěra nás zavazuje, poskytnuté dary se budeme opět snažit využít co nejsvědomitěji.
V jakémkoliv okamžiku jsme zde pro Vás, kdykoliv během roku přivítáme Vaše náměty, tipy na pomoc lidem v nouzi, na kontaktu telefon: 736 509 431, email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz. Usilujeme o to, aby získané finance v co nejvyšší míře pomáhaly tam, odkud pocházejí, kde nám je dárci věnovali.


Koledování v obci Leština Koledování v obci Postřelmov


18. ledna 2016: Tiskařský šotek řádil

Omluváme se všem koledníkům za chybně uvedenou slevněnou cenu na 3D představení v Zábřehu i zkomolený název filmu, který bude promítnut v Mohelnici.
Více na opravené pozvánce! Moc děkujeme kinu RETRO Zábřeh a kinu Mohelnice za zprostředkování těchto benefitů pro naše tříkrálové koledníky!


16. ledna 2016: Ještě než budou známy výsledky koledování

Ještě než budou spočteny a známy výtěžky všech našich pokladniček, můžete se podívat na následující dokumenty k tématu Tříkrálové sbírky:

 • Tříkrálový koncert 2016: pokud jste jej neviděli v přímém přenosu v neděli 10.1., můžete si jej dodatečně pustit v archivu České televize. Následně Vás pak prosíme o jeho zhodnocení prostřednictvím jednoduchého dotazníku. Děkujeme! (Vystoupili pro nás: sourozenci Ulrychovi – Javory, Pavel Šporcl, Pavel Helan, Beata Bocek a Kašpárek v rohlíku. V průběhu koncertu byly odvysílány krátké reportáže o České nemocnici v Ugandě, o komunitním centru Ambrela pro děti ohrožené sociálním vyloučením ve Šluknově a o stacionáři Rosa pro lidi s postižením v Bystřici nad Pernštejnem.)
 • Děkujeme za všechny dodané fotografie a příběhy Vás koledníků - jak se koledovalo ve městě Mohelnice, například zachytily kamery tamní televize.
 • Letos Tříkrálová skupinka z vedení Diecézní charity ostravsko-opavské zavítala také do živého vysílání pořadu Dobré ráno České televize Ostrava.
 • Jelikož se koledování přiblížilo do samotného finále, zveřejňujeme poděkování koledníkům od prezidenta a ředitele Arcidiecézní charity Olomouc.


9. ledna 2016: Reakce na pomlouvačnou a lživou kampaň proti Tříkrálové sbírce

Na základě osobních zkušeností z vedení kolednických skupinek a v souvislosti s kampaní, která probíhá proti Tříkrálové sbírce na internetu, zveřejňujeme odpověď na dotaz, který zaznívá ze strany veřejnosti v různé podobě stále častěji.

Dobrý den, každoročně jsme přispívali na Tříkrálovou sbírku. Letos však chci přesně vědět, na co bude výtěžek použit. Přesně mě zajímá, zda bude jakákoliv část použita na pomoc muslimským imigrantům ze zemí Středního východu nebo Afriky a dále, v jaké lokalitě bude tento výtěžek použit a pro koho a v jaké výši. Děkuji za odpověď, L.D.


Reakce a odpověď ředitele Charity Zábřeh, Bc. Jiřího Kargera:

Hezký dobrý den Vám přeji.

Samozřejmě je to čistě jen na Vaší svobodě a rozhodnutí, zda a nakolik se nám letos rozhodnete přispět do konané Tříkrálové sbírky. Jen bych Vás chtěl požádat, ať zbytečně a bezdůvodně nepodléháte hysterii a fámám, která se kolem ní v letošním roce na internetu a sociálních sítích rozpoutaly. Stojí za nimi extrémisté z krajní pravice, kteří jsou dlouhodobě známí svými rasistickými a xenofobními názory a chtějí se tímto způsobem na žhavém tématu přiživit a zviditelnit. A jak je vidět - bohužel se jim to dosti daří. A je úplně nepodstatné, že názor na uprchlíky můžete mít svůj vlastní a klidně i vyhraněně negativní. Vím, že je těžké si v probíhající pomlouvačné a lživé kampani, spojení témat naší Tříkrálové sbírky a uprchlické problematiky udržet klidnou hlavu a čistý úsudek, ale zcela jistě to jde. Pro zajímavost posílám též do přílohy článeček k tématu od nezávislého (mimo Charitu) komentátora Lidových novin z dnešního vydání.

Co se týče Vašich dotazů, tak se je pokusím krátce zodpovědět, byť o žádných přesných číslech - co a v jaké výši budeme financovat - zatím moje odpověď být nemůže. Jistě pochopíte, že pokud neznáme výnos sbírky, se kterým budeme letos hospodařit a který může být aktuální "náladou" ve společnosti poznamenán, nelze symbolicky "porcovat medvěda, který ještě běhá po lese".

Do historie však přesné a detailní rozdělení realizované pomoci dát umíme. Byť to bude samozřejmě (co se týče rozsahu) poplatné tomu, že píšeme pouze přehled na leták velkosti A5 nebo A4 a nelze uvést dopodrobna a do hloubky všechno. Naše účely, jak jsme naložili s vybranými prostředky v rámci Tříkrálové sbírky najdete za poslední roky zde: 2015, 2014, 2013 I zbytek ročníků je k dohledání na našich webových stránkách www.zabreh.charita.cz Při detailním seznámením můžete tedy vidět, jak sbírka opravdu velmi pomáhá v regionu Zábřežska, Mohelnicka, Lošticka, Štítecka, Červenovodska, našim lidem, různým věkovým/sociálním skupinám, jednotlivcům v nouzi.

Jde přitom o jedinou veřejnou sbírku v ČR, kde dárce spolurozhoduje o využití i jím darovaných prostředků. Pravidelně sbíráme náměty na problematické situace v našem regionu, na bídu, nouzi v obci či sousedství, kontakty na oběti mimořádných situací. Tzn. že nemusíte být jen pasivním přispěvatelem, který se dotazuje na naši "moudrost" při rozdělení výtěžku, budeme rádi, pokud nám podáte námět na to, kde by jste viděl jako účelné a užitečné pomoci. Všechny podněty následně prověříme, prošetříme, aby nešlo jen o zúžený jednostranný pohled a z mála solidárních prostředků darů jednotlivců nepomáhali tam, kde má nějaký nástroj a povinnost např. v podobě dávek stát.

V letošním roce pak zcela jistě budeme prostředky - kromě naplnění fondu na přímou a akutní pomoc lidem v nouzi - směřovat na následující projekty: zřízení v regionu velmi chybějící služby sociální rehabilitace pro lidi s chronickým duševním onemocněním; další rozšíření projektu domácí hospicové a paliativní péče (získali jsme mezinárodní grant na zkvalitnění a dovybavení této pomoci umírajícím a jejich rodinám, který je spojen s povinným spolufinancováním); zřízení pracoviště kompletační dílny pro lidi se zdravotním postižením v Zábřehu (tyto kapacity máme zatím jen na Mohelnicku); organizaci veřejné služby - podchycení lidí bez domova, soc. vyloučených a dlouhodobě bez zaměstnání a program pro jejich zaměstnání, motivaci převzít odpovědnost za svůj život, usilovat o zaměstnání, vybřednout ze závislosti na sociálních dávkách; dovybavení zdravotními pomůckami pro seniory - pro usnadnění pobytu na lůžku - polohovací postele s antidekubitními matracemi, zajištění osobní hygieny - WC židle, pohybu po úrazech - chodítka.

Pokud už se nám ale rozhodnete nevěřit a finanční prostředky nesvěřit, máte na to právo a zlobit se za to na Vás určitě nebudu. Jen chci v takovém případě poprosit za naše koledníky, aby jste je i přesto vlídně přijal, vyslechl si jejich koledu i poselství a přání do nového roku a když ne nás penězi, podaroval alespoň tyto naše statečné dobrovolníky, ve většině případu děti, nějakou tou sladkostí. Uprchlickou vlnu nezpůsobili, vůbec ji neřeší a nemusí být za to tedy trestáni a zostuzováni. Chtějí jen pomoci dobré věci, chudým a potřebným, mají srdce na pravém místě a do života se učí nebýt sobci.

Ještě navíc a zcela mimo téma Tříkrálové sbírky Vám chci přiblížit námi nabídnutou a připravenou pomoc uprchlíkům před válkou rozpoutanou islámským státem. U nás jsme nachystáni a už od začátku roku 2015 nabízíme přijmout jednu kompletní (tedy muž, žena, malé děti) rodinu křesťanského vyznání (což je základní podmínkou, protože v naší malé Charitě dokážeme pomáhat jen těm, kdo sdílí stejné principy a hodnoty života; uvedené je současně vážný a nezpochybnitelný důvod proč museli přes radikálními islamisty uprchnout, aby si opravdu zachránili holý život) ze Sýrie. Této rodině poskytneme ve vlastním domě ubytování, rodiče zaměstnáme a dáme jim práci v naší sociální firmě REPARTO Zábřeh s.r.o.; stejně jako když jsme se v minulosti starali o angolskou, kubánskou rodinu zajistíme aby se naučili jazyk a dohlédneme na spolužití s místní komunitou, zapojení do farnosti, vycházení se sousedy, běžný život. Jak jsem psal, přestože to s Tříkrálovou sbírkou nesouvisí, chci, aby jste věděl, jak to v této citlivé oblasti u nás máme. :-) Pokud pak chce někdo přispět vyloženě a jen na řešení uprchlické situace, má tento prostor ve zvláštní a samostatné veřejné sbírce, kterou vyhlásila naše nadřízená složka Charita ČR.

Ať se daří, s přáním pokoje a dobra, pevného zdraví v roce 2016, Jiří Karger


6. ledna 2016: Setkání koledníků s arcibiskupem

Letošní Tříkrálovou sbírku jsme zahájili společné s otcem arcibiskupem - v sobotu 2. ledna u nás v Zábřeze. Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje a následného programu v Katolickém domě se zúčastnili také koledníci z Charit: Olomouce, Konic, Hranic na Moravě, Šumperka, Šternberka a Svitav.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě i zdárném průběhu celé akce, včetně vystupujících dětských muzikantů: Vodníci a přátelé a sester Adamcových.


4. prosince 2015: Vánoční jarmark … chybí nám ovečka do papírového stádečka

Pusťte si písničku „Nad Betlémem“ a uvidíte, co Vás letos čeká na Zábřežském vánočním jarmarku (20. prosince 2015, Zábřeh, Masarykovo náměstí). Do papírového betléma společně přiženeme pastýřům ovečky, na nebi rozsvítíme hvězdičky, … můžete tvořit doma a k betlému obrázky přinést nebo přijďte na jarmark a od 14 do 16 hodin budeme v charitním stánku tvořit společně. Inspiraci na zvířátka naleznete na obrázku.
Nebudou chybět ani papíroví tři králové. Těšte se. My už se na vás těšíme moc a srdečně zveme k účasti i na dalším nedělním programu jarmarku!


3. prosince 2015: Žehnání koledníků Tříkrálové sbírky 2016 otcem arcibiskupem Janem Graubnerem

Tříkrálovým koledníkům ze severní části olomoucké arcidiecéze požehná letos přímo ten, kdo Tříkrálovou sbírku před 16 lety inicioval, při mši svaté v sobotu 2. ledna 2016 v 10 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu. Setkání o. arcibiskupa s koledníky bude následně pokračovat v Katolickém domě (Sušilova 38, Zábřeh), kam všechny koledníky zveme. Součástí programu bude i koncert skupiny Vodníci a jejich hostů Addams Sisters (sester Adamcových - moc šikovných dcer kapelníka A.M.Úletu), dozdobování papírového betléma. Pro domácí i přespolní bude též připravena náhrada oběda - s láskou připravený buřtguláš i další občerstvení. Koledníky prosíme, aby určitě na mši přišli v královském oděvu nebo alespoň s korunkou na hlavě. Díky moc.


2. prosince 2015: Žehnání kříd

První králové zavítali o první adventní neděli do kostela sv. Bartoloměje, aby přinesli k požehnání křídy, kterými budou společně s dalšími bezmála 370 skupinkami koledníků označovat příbytky navštívených domácností jejich značkou: C+M+B a letopočtem nového roku 2016.


Naše dceřiná sociální firma REPARTO Zábřeh s.r.o. zase připravila hygienicky balené cukříky s tříkrálovým potiskem a to rovnou pro celou Českou republiku. Bílé zlato – jak se cukru říká - slouží jako poděkování dárcům za projevenou štědrost. Aby bylo možné podělit všechny navštívené domácnosti, připravila naše sociální firma během zhruba měsíce a týdne 3 497.000 malých kousků sladkých dutinek.


Již několik let přinášejí tři králové při koledování v zábřežském děkanátu kadidlo a říkají: „…když si dáte na rozpálenou plotnu, krásně provoní váš dům…“ Dobrovolníci Charity pod vedením paní Ludmily Macákové letos zabalili k provedení sbírky celkem 25.900 kusů balíčků s několika zrnky kadidla. Tito dobrovolníci pomáhají také s přípravou kříd, kasiček, tašek s potřebami ke koledování. Prostě bez nich by se to ani zdaleka už neobešlo. Za jejich nezištnou pomoc jim patří velký dík.


28. listopadu 2015: Jak jsme hospodařili s prostředky loňské Tříkrálové sbírky?

Ještě než začneme s přípravami dalšího koledování, předkládáme Vám zprávu o využití loňského výtěžku Tříkrálové sbírky.
V roce 2015 byla celková částka vykoledovaná zábřežskou Charitou 1 276.851 Kč. Peníze posloužily v regionu pro přímou pomoc lidem v nouzi, dále na zřízení nového střediska pečovatelské služby, které zajišťuje dopomoc seniorům na Červenovodsku. Na Zábřežsku jsme podílem výtěžku spolufinancovali EU podpořený projekt, který pomohl zřídit nové zázemí pečovatelek a přijetím nového personálu rozšířit kapacitu této nejžádanější sociální služby o 1.600 hodin péče. Na pomoc lidem s handicapem jsme pořídili potřebné pomůcky, díky kterým je náročná péče zvladatelná - závěsný pacientský a bateriový zvedák do vany. Pro lidi v pokročilém věku nebo umírající na onkologické onemocnění jsme pořídili speciální polohovací postele s antidekubitními matracemi proti proleženinám a dalším defektům kůže. Menším podílem výtěžku jsme podpořili nadregionální rodinný dětský domov ve Staré Vsi, který by jinak musel k 31.12.2015 ukončit svou činnost. Abychom mohli efektivně pracovat s lidmi bez domova, zřidili jsme to, co v našem městě všem zapojeným subjektům citelně chybělo - sociální sprchu pro jejich očistu a zajištění osobní hygieny. Část výtěžku byla také určena na zahraniční humanitární a rozvojovou pomoc v Nepálu, Pákistánu, na Filipínách a Haiti. S aktivitami Charity v cizině je možné se blíže seznámit přímo na webu realizátora - Charity ČR.
Pro podrobnější a přesné informace si stáhněte letáček o využití výtěžku sbírky roku 2015.


Přijměte pozvání k tříkrálovému koledování

16.listopadu 2015: Připravuje se tradiční tříkrálové koledování – pomůžete?

Od 2. do 10. ledna 2016 se koná v našem děkanátu už sedmnáctá Tříkrálová sbírka. Proto Charita Zábřeh opět hledá spolehlivé, obětavé a ochotné vedoucí kolednických skupinek, kteří jsou pro její provedení velmi důležití. Zájemci starší 15-ti let se mohou hlásit na tel. čísle 736 509 431 (Jana Skalická), 725 861 449 (Marie Kolčavová) nebo na e-mailu: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz, případně mohou využít a vyplnit připojenou návratku.
Všem těm, kteří nám již opětovnou účast potvrdili a chtějí pomáhat potřebným prostřednictvím největší humanitární sbírky v ČR, děkujeme za ochotu.


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR