Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskuteční na počátku roku 2015 již pošestnácté. Na této stránce najdete vždy aktuální informace z příprav a následně i výsledky vlastního koledování.
Děkujeme Vám předem za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi. Pokud budete mít možnost potkat naše koledníky, děkujeme za jejich vlídné přijetí a příspěvek do kasičky. Jestli se ale zrovna k Vám koledníci nedostanou, nabízíme další možnosti a formy jak podpořit Tříkrálovou sbírku 2015:

 • přispět do sbírkové pokladničky, se kterou i u Vašich dveřích někdy v termínu od 2.-11. ledna 2015 zazvoní námi vyslaná kolednická skupinka
 • přispět do sbírkové pokladničky umístěné až do 15. ledna 2015 v recepci Charity Zábřeh (prodejna v přízemí Žižkova 15, Zábřeh)
 • zasláním dárcovské SMS (DMS) ve tvaru KOLEDA na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 28,50 Kč.
 • zasláním (nebo vložením) částky na zvláštní bankovní účet pro Tříkrálovou sbírku: číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny Praha. Tuto možnost využijte v případě, kdy potřebujete potvrzení o poskytnutém daru. Pro více informací kontaktujte ekonomické oddělení Charity Česká republika.
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Už v době, kdy budete do pokladničky přispívat nebo půjdete koledovat, můžete přemýšlet o lidech kolem Vás, kterým by stálo za to nějak pomoci. A pokud na někoho takového přijdete, zbývá již jen dát nám to vědět (tel.736 509 431, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz).
Správné koledníky poznáme nejen podle královského oděvu, ale především u sebe budou mít řádně obecním úřadem zapečetěnou a očíslovanou pokladničku, průkazku s pověřením k provádění sbírky a keramický přívěsek s logem sbírky. Na celém území působnosti zábřežské Charity pomáhá se sbírkou více než 1300 dobrovolníků.
V případě dotazů či podnětů ke sbírce nás kontaktujte: tel. 736 509 431. email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz .

POKUD CHCETE, MŮŽETE ZAVZPOMÍNAT JAKÉ BYLY PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY SBÍRKY: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Aktuality

19. ledna 2015: Výsledky Tříkrálové sbírky roku 2015, DĚKUJEME pošestnácté!

S vděčností za rekordní výtěžek, v úžasu ze štědrosti a solidarity, kterou lidé v oblasti Zábřežska, Mohelnicka, Štítecka i v nelehké době prokázali, Vám přinášíme podrobné výsledky letošního tříkrálového koledování.
Do ulic a domácností v celkem 99 městech, obcích nebo obecních částech vyrazilo zatím v celé šestnáctileté historii sbírky nejvíce kolednických skupinek – celkem 354 (tedy o 9 více než vloni, v roce 2014 bylo sestaveno 345 skupinek).
Taktéž výtěžek, který zástupci naší Charity ve spolupráci s pověřenými pracovníky obecních úřadů v rozpečetěných pokladničkách spočetli, byl doposud nejvyšší – 1 276.851 Kč, tedy ještě o 37.251 Kč více než vloni.
Jak si vedla přímo ta Vaše domovská obec, můžete vidět v přiloženém souhrnu dle místa koledování, pokud s daty potřebujete dále pracovat tak i ve formátu XLS.
Koledníky zase bude nejspíš nejvíce zajímat výčetka sestavená dle jednotlivých pokladniček (nově lze v pdf souboru vyhledávat libovolný zadaný termín). Kromě počtu jednotlivých bankovek a mincí, tam lze dohledat i zvláštnosti, které jsme v pokladničkách po rozpečetění objevili a také celkové porovnání s roky předchozími.
  Zajímavosti z organizace a výsledků letošní sbírky:
 • nejvíce skupinek vyrazilo na koledu v Zábřehu (67), v Mohelnici (25), v Postřelmově (23), v Dubicku (13) a na Červené Vodě (10)
 • výtěžek nejbohatší pokladničky paní Elišky Škarkové z Loštic činil 14.771 Kč, také druhá nejplnější pokladnička pocházela z Loštic, jen o něco méně - přesně 14.276 Kč vykoledovala skupinka paní Ludmily Schwarzové
 • nejčastější platidlo nalezené v pokladničkách byla dvacetikoruna, dárci jich věnovali hned 6.726 kusů, následována padesátikorunami, kterých organizátoři napočetli 5.213 kusů
 • velikým překvapením pro sčítací komisi bylo 12 dvoutisícikorunových bankovek; jde o stejný počet jako vloni, ale hned po 2 dárci věnovali do pokladniček z Chromče a Moravičan
 • kromě českých mincí a bankovek byly v pokladničkách nalezeny také eura (téměž 69 €, což při slabém kurzu koruny představuje necelé 2.000 Kč), zloté, švédské koruny, feniky, kuny, groše, australské dolary, šilinky, francouzské centinie - prostě měnovou všehochuť z téměř celého světa. Platná měna byla kurzem ČNB proměněna na koruny a vložena do výtěžku sbírky
 • meziročně nejvyšší nárůst výtěžku zaznamenali například lokality Zábřeh, Dubicko, Postřelmov, Mohelnice, Moravičany, Rohle
 • průměr výtěžku na pokladničku činil 3.607 Kč (meziročně vzrostl o přibližně 13 Kč), celkem 9 pokladniček bylo prázdných - pro nemoc vedoucího, případně jiný důvod, se s nimi nekoledovalo
 • koledníci jsou za svou pomoc díky sponzorům odměněni drobnými dárky, lístky na filmové představení v zábřežském Kině Retro, dle výběru i volným vstupem na bazén v Mohelnici nebo Zábřehu či slevou na lyžování v Herolticích
 • Kromě konkrétní pomoci lidem a rodinám v nouzi (zde se chceme více zaměřit na nefinanční materiální a věcnou pomoc - potraviny, hygiena, oblečení, potřeby do školy, a trvale zřídit zázemí střediska Naděje v Mohelnici pro snazší dostupnost pro potřebné z tamního regionu), podporu z výtěžku sbírky v letošním roce doznají terénní zdravotně-sociální služby, u kterých chceme podpořit kapacitu pro to, aby byly v potřebném počtu dostupné seniorům, nemocným a lidem s postižením. Ve spolupráci se sociální firmou REPARTO Zábřeh plánujeme vytvořit program pro zaměstnávání lidí bez domova, v hmotné nouzi či dlouhodobě nězaměstnaných - kompletační dílna pro Zábřežsko, rozvoj programu sociálního lesnictví. Již samozřejmostí je, že významně bude podpořena i zahraniční humanitární a rozvojová pomoc v lokalitách, kde jsou lidé buď velmi chudí či případně zažijí přírodní pohromu.
 • výsledky koledování byly také letos slavnostně oznámeny v neděli 18. ledna na "Tříkrálovém koncertu", který naše Charita připravila společně se skupinami MADALEN, Vodníci, sborečkem Sedmikrásky a Městem Loštice. Na báječné odpoledne s pestrým programem pro starší i mladé dorazilo kolem 190 koledníků a dárců. Děkujeme všem účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář, MŠ Sluníčkov za připravené soutěže a hry pro děti, vedení Města Loštice za vstřícnost a poskytnutí zázemí pro tento koncert.
 • pokud k Vám letos někde Tři králové nedorazili, nebo nezastihli nikoho doma, můžete se nám ozvat (tel. 736 510 816), vyšleme k Vám dobrovolníky, kteří nápis přání Christos Mansionem Benedicat pro rok 2015 na veřeje dveří doplní
 • podrobné celostátní výsledky letošního koledování a například i srovnání s jinými regiony, roky předchozími je možné si prohlédnout na webu Charity ČR
Děkujeme za Vaši štědrost i volbu pomáhat potřebným prostřednictvím naší Charity. Vaše důvěra nás zavazuje, poskytnuté dary se budeme opět snažit využít co nejsvědomitěji.
V jakémkoliv okamžiku jsme zde pro Vás, kdykoliv během roku přivítáme Vaše náměty, tipy na pomoc lidem v nouzi, na kontaktu telefon: 736 509 431, email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz. Usilujeme o to, aby získané finance v co nejvyšší míře pomáhaly tam, odkud pocházejí, kde nám je dárci věnovali.


Koledování v obci Křemačov Koledování v obci Libivá Koledování v obci Písařov Koledování v obci Rohle Koledování v obci Rohle


Počítání výtěžku TS 2015 Počítání výtěžku TS 2015 Počítání výtěžku TS 2015


Výherci tříkrálové tajenky 2015
Losování proběhlo v neděli 18.1.2015 na Tříkrálovém koncertě v Lošticích. Vylosovaným gratulujeme k výhře poukazů do Sport a relax areálu Bozeňov: Petra Divišová (Mohelnice), Vojta Skalický (Lesnice), Kryštof Bartoň (Rájec), Linda Grygarová (Vlčice), Jan Fritscher (Pavlov), Vlaďka Purová (Dubicko), Ondra Bartoš (Mohelnice), Jiří Šincl (Rovensko), Michaela Hrabalová (Dubicko), Aneta Chlupová (Hrabišín).


Přinášíme pár fotek z letošního Tříkrálového koncertu v Lošticích (jejich autorem je pan Tomáš Pavelka - děkujeme!)

Tříkrálový koncert v Lošticích Tříkrálový koncert v Lošticích Tříkrálový koncert v Lošticích Tříkrálový koncert v Lošticích Tříkrálový koncert v Lošticích Tříkrálový koncert v Lošticích Tříkrálový koncert v Lošticích Tříkrálový koncert v Lošticích


Tříkrálový koncert

7.ledna 2015: TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT v Lošticích jako poděkování za uskutečněnou sbírku

Letošní novoroční tříkrálové koledování se již pomalu chýlí ke konci a my bychom - ještě než spočteme výtěžky všech pokladniček - rádi poděkovali všem zapojeným - dárcům, koledníkům, vedoucím skupinek, koordinátorům ve větších městech, ... Pro ně i širokou veřejnost jsme ve spolupráci s folk-country hudební skupinou MADALEN, dětskou kapelou Vodníci a sborečkem dětí z loštické MŠ Duhová školka Sedmikrásky připravili - věříme - příjemné odpoledne.
Všichni dospělí jsou zváni v neděli 18.ledna na 14:30 hodinu do Kulturního domu v Lošticích na pěknou, pohodovou hudbu, děti pak na soutěže a hry, které pro ně připravila loštická MŠ Sluníčkov. Na setkání budou také vůbec poprvé oficiálně oznámeny výsledky letošního koledování.
Přijďte a vezměte s sebou i své blízké, známé, kdo byl před rokem na podobné akci v Zábřehu rozhodně nelitoval!
Vedení města Loštice současně děkujeme za vstřícnou spolupráci a poskytnutí zázemí pro tento benefiční koncert.


 

 

6.ledna 2015: Celostátní tříkrálový koncert ze záznamu

Pokud jste (například pro koledování s vlastní skupinkou) neměli čas brněnský Tříkrálový koncert v přímém přenosu sledovat, nabíme Vám dodatečné shlédnutí jeho záznamu v archivu České televize.


15. prosince 2014: Jak jsme hospodařili s prostředky loňské Tříkrálové sbírky?

V roce 2014 byla celková částka vykoledovaná zábřežskou Charitou 1 239.600 Kč. Peníze posloužily místní Charitě pro přímou pomoc lidem v nouzi, dále na rozvoj nové zdravotní služby: domácí léčebné fyzioterapie a rehabilitace. Pomáhají nám také se spolufinancováním projektu mobilního - domácího hospice, který je alternativou k nemocnicím i "kamennému" hospici a umožňuje lidem nevyléčitelně nemocným dožít doma, v okruhu svých blízkých. Další příspěvky byly určeny na podporu nástrojů střediska Naděje pro nejpotřebnější (včetně jejich aktivního zapojení do práce a motivačního programu ke svépomoci) a na transformaci Dobrovolnického centra, které se z důvodu poklesu finančních zdrojů ocitlo v neudržitelné krizi. Část výtěžku byla také určena na zahraniční humanitární pomoc na Filipínách, Ukrajině, v Angole a Indii.
Pro podrobnější a přesné informace si stáhněte letáček o využití výtěžku sbírky roku 2014.


Perníky

5.prosince 2014: Koledování na Vánočním jarmarku

V neděli 21. prosince 2014 proběhne na Masarykově náměstí v Zábřehu tradiční Vánoční jarmark. Od 16 hodin sem přijdou naprosto netradičně koledovat tři králové, a to k perníkové chaloupce.
Pomozte ježibabě chaloupku vyzdobit – přijďte od 13 do 16 hodin do charitního stánku na jarmarku a vymalujte připravené papírové perníky různých tvarů. Můžete je ale vyrobit i doma s rodiči, ve školce, ve škole, v družině… a k chaloupce přinést.
První perníčky již chystají děti v MŠ Severáček.Těšíme se i na vaše výtvory.


5.prosince 2014: Náměty na koledování

Hrajete při koledování na hudební nástroj a hledáte akordy? Nabízíme vám naši verzi. Jinou tóninu a další verze textů si už najděte sami ? Přemýšlíte, co při koledování říkat? Inspirujte se přiloženými náměty.
Tříkrálové koledování Tříkrálové koledování


5.prosince 2014: Žehnání kříd

O první adventní neděli zavítali do kostela sv. Bartoloměje v Zábřehu první králové, aby přinesli k požehnání křídy, kterými budou společně s dalšími bezmála 360 skupinkami koledníků označovat příbytky navštívených domácností.
Žehnání kříd k provedení Tříkrálové sbírky Žehnání kříd k provedení Tříkrálové sbírky Žehnání kříd k provedení Tříkrálové sbírky


Naše dceřiná sociální firma REPARTO Zábřeh s.r.o. zase připravila hygienicky balené cukříky s tříkrálovým potiskem a to rovnou pro celou Českou republiku. Bílé zlato – jak se cukru říká - slouží jako poděkování dárcům za projevenou štědrost. Aby bylo možné podělit všechny navštívené domácnosti, připravila Charita během třech týdnů zhruba 3,2 miliónu sladkých dutinek.


Výstava

5.prosince 2014: Vánoční výstava

Královské koruny pro koledníky letos vyrábějí studenti Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh. Ještě než si je králové nasadí a vyjdou na koledování, můžete je vidět na Vánoční výstavě, kterou tato škola pořádá od 11. do 14. prosince. Podrobnosti na pozvánce.


23.listopadu 2014: Medailky pro koledníky

Tradiční tříkrálové keramické hvězdičky pro naše koledníky letos vyrábí maminky z Mateřského a rodinného centra Hnízdo Zábřeh. Od konce října na nich pracují každou středu a za asistence svých malých dětí jich pro koledníky připravují více než 1200. Do výroby hvězdiček se letos zapojili také senioři z Denního stacionáře Domovinka, v rámci rukodělných aktivit vyrobí 200 medailek. Děkujeme.
Výroba medailek pro Tříkrálové koledníky v MRC Hnízdo Výroba medailek pro Tříkrálové koledníky v MRC Hnízdo Výroba medailek pro Tříkrálové koledníky v MRC Hnízdo Výroba medailek pro Tříkrálové koledníky v MRC Hnízdo


Přijměte pozvání k tříkrálovému koledování

16.listopadu 2014: Připravuje se tradiční tříkrálové koledování – pomůžete?

Od 2. do 11. ledna 2015 se koná v našem děkanátu už šestnáctá Tříkrálová sbírka. Proto Charita Zábřeh opět hledá spolehlivé, obětavé a ochotné vedoucí kolednických skupinek, kteří jsou pro její provedení velmi důležití. Zájemci starší 15-ti let se mohou hlásit na tel. čísle 736 509 431 (Jana Skalická), 725 861 449 (Marie Kolčavová) nebo na e-mailu: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz, případně mohou využít a vyplnit připojenou návratku.
Všem těm, kteří nám již opětovnou účast potvrdili a chtějí pomáhat potřebným prostřednictvím největší humanitární sbírky v ČR, děkujeme za ochotu.


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR