Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka 2014

Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskuteční na počátku roku 2014 již popatnácté. Na této stránce najdete vždy aktuální informace z příprav a následně i výsledky vlastního koledování.
Děkujeme Vám předem za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi. Pokud budete mít možnost potkat naše koledníky, děkujeme za jejich vlídné přijetí a příspěvek do kasičky. Jestli se ale zrovna k Vám koledníci nedostanou, nabízíme další možnosti a formy jak podpořit Tříkrálovou sbírku 2014:

 • přispět do sbírkové pokladničky, se kterou i u Vašich dveřích někdy v termínu od 3.-12. ledna 2014 zazvoní námi vyslaná kolednická skupinka
 • přispět do sbírkové pokladničky umístěné až do 16. ledna 2014 v recepci Charity Zábřeh (prodejna v přízemí Žižkova 15, Zábřeh)
 • zasláním dárcovské SMS (DMS) ve tvaru KOLEDA na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 28,50 Kč.
 • zasláním (nebo vložením) částky na zvláštní bankovní účet pro Tříkrálovou sbírku: číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny Praha. Tuto možnost využijte v případě, kdy potřebujete potvrzení o poskytnutém daru. Pro více informací kontaktujte ekonomické oddělení Charity Česká republika.
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Už v době, kdy budete do pokladničky přispívat nebo půjdete koledovat, můžete přemýšlet o lidech kolem Vás, kterým by stálo za to nějak pomoci. A pokud na někoho takového přijdete, zbývá již jen dát nám to vědět (tel.736 510 816, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz).
Správné koledníky poznáme nejen podle královského oděvu, ale především u sebe budou mít řádně obecním úřadem zapečetěnou a očíslovanou pokladničku, průkazku s pověřením k provádění sbírky a keramický přívěsek s logem sbírky. Na celém území působnosti zábřežské Charity pomáhá se sbírkou více než 1200 dobrovolníků.
V případě dotazů či podnětů ke sbírce nás kontaktujte: tel. 736 510 816. email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz .

POKUD CHCETE, MŮŽETE ZAVZPOMÍNAT JAKÉ BYLY PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY SBÍRKY: 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Mnohokrát děkujeme za podporu

Aktuality

19. února 2014: Stanovisko Charity ČR k pomluvě šířené emailem

Zásadně se ohrazujeme proti lživému nařčení, které se objevilo v řetězovém e-mailu s cílem poškodit dobré jméno Charity ČR a její Tříkrálovou sbírku, díky které bylo pomoženo už stovkám tisíc lidí u nás i v zahraničí.
Autor tohoto emailu mimo jiné tvrdí, že při počítání obsahu kasiček z Tříkrálové sbírky v Praze účastníci konzumovali drahá vína. Rozpečeťování kolednických pokladniček a počítání výsledků ze sbírky se řídí nejen pravidly stanovenými zákonem ČR, ale také přísnými interními předpisy Charity ČR, které z ní činí jednu z vůbec nejtransparentnějších sbírek v zemi. Na počítání výnosu v Praze dohlížejí úředníci Městské části Prahy 2 a žádný alkohol ani nic zmiňovaného přítomno ani objednáno nebylo.
Jde o nesnadnou a zodpovědnou práci a touto cestou děkujeme všem zúčastněným a hlavně všem dárcům, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli. Její výnos vždy byl a je určen na pomoc potřebným.

Rozpečeťování se účastnila také ČT, která o tom natočila i reportáž do Křesťanského magazínu, která byla odvysílána 2. 2. 2014 (stopáž: 11:15–11:44). Takto tedy po pravdě probíhalo letošní počítání výtěžku Tříkrálové sbírky v Praze.

Pokud uvedený pomlouvačný email obdržíte, prosím nešiřte jej dál. Pokud jej dostanete od svých známých, upozorněte je na to, že pokud jej dál přeposílají, nevědomky dělají přesně to, co autor pomluvy zamýšlel a k čemu vyzývá. Lze jim v odpověď případně také poslat poslat odkaz na tuto stránku nebo přímo vyjádření Charity ČR.
V současnosti Charita ČR vyhodnocuje i možné právní kroky proti autorovi tohoto anonymu, podání trestního oznámení na neznámého pachatele. Email byl také ihned zařazen do databáze tzv. hoaxů, tedy smyšlených a poplašných zpráv, které ale ještě bohužel nějakou dobu budou na internetu svým životem žít.


16. února 2014: Výherci křížovky TS 2014

  Košíky se sušeným ovocem od nás získávají:
 • Lucie Hrochová, Zábřeh
 • Ondřej Jedelský, Rohle
 • Jiří Krahula, Brníčko
 • Jana Morávková, Zábřeh
 • Lukáš Ryšavý, Zábřeh
 • Miroslav Sitta, Zábřeh
 • David Smékal, Kosov
 • Ondřej Šnévajs, Libivá
 • Jan Tinkl, Rájec
 • Kristýna Wőlflová, Kosov
  Hlavní ceny - poukazy v hodnotě 200,- Kč na nákup zboží z charitní prodejny Barborka získávají:
 • Ondřej Kozák, Hynčina
 • Kateřina Šafářová, Brníčko
 • Martin Šincl, Rovensko


20. ledna 2014 (doplněno): Výsledky Tříkrálové sbírky roku 2014, DĚKUJEME popatnácté!

S vděčností za rekordní výtěžek, v úžasu ze štědrosti a solidarity, kterou lidé v oblasti Zábřežska, Mohelnicka, Štítecka i v nelehké době prokázali, Vám přinášíme podrobné výsledky letošního tříkrálového koledování.
Do ulic a domácností v celkem 99 městech, obcích nebo obecních částech vyrazilo zatím v celé patnáctileté historii sbírky nejvíce kolednických skupinek – celkem 345 (v roce 2013 bylo sestaveno 340 skupinek).
Taktéž výtěžek, který zástupci naší Charity ve spolupráci s pověřenými pracovníky obecních úřadů v rozpečetěných pokladničkách spočetli, byl doposud nejvyšší – 1 239.600 Kč, tedy ještě o 58.049 Kč více než vloni.
Jak si vedla přímo ta Vaše domovská obec, můžete vidět v přiloženém souhrnu dle místa koledování, pokud s daty potřebujete dále pracovat tak i ve formátu XLS.
Koledníky zase bude nejspíš nejvíce zajímat výčetka sestavená dle jednotlivých pokladniček (nově lze v pdf souboru vyhledávat libovolný zadaný termín). Kromě počtu jednotlivých bankovek a mincí, tam lze dohledat i zvláštnosti, které jsme v pokladničkách po rozpečetění objevili a také celkové porovnání s roky předchozími.
  Zajímavosti z organizace a výsledků letošní sbírky:
 • nejvíce skupinek vyrazilo na koledu v Zábřehu (61), v Mohelnici (25), v Postřelmově (24), v Dubicku (12) a na Červené Vodě (11)
 • výtěžek nejbohatší pokladničky paní Ludmily Schwarzové z Loštic činil 18.506 Kč, také druhá nejplnější pokladnička pocházela z Loštic
 • nejčastější platidlo nalezené v pokladničkách byla dvacetikoruna, dárci jich věnovali hned 6.699 kusů, následována padesátikorunami, kterých organizátoři napočetli 5.340 kusů
 • velikým překvapením pro sčítací komisi byla pětitisícikorunová bankovka z pokladničky v Mitrovicích, ta se ve výtěžku sbírky znovu objevila po 7 letech
 • kromě českých mincí a bankovek byly v pokladničkách nalezeny také eura, zloté, franky, staré české bankovky. Platná měna byla kurzem ČNB proměněna na koruny a vložena do výtěžku sbírky
 • meziročně nejvyšší nárůst výtěžku zaznamenali lokality Chromeč, Mitrovice, Mohelnice, Moravičany, Postřelmov, Tatenice a Zábřeh
 • průměr výtěžku na pokladničku činil 3.593 Kč, celkem 9 pokladniček bylo prázdných - pro nemoc vedoucího, případně jiný důvod, se s nimi nekoledovalo
 • nejstarší vedoucí skupinky oslavila právě nyní v polovině ledna 81 let, gratulujeme!
 • koledníci jsou za svou pomoc díky sponzorům odměněni drobnými dárky, lístky na filmové představení v zábřežském Kině Retro, dle výběru i volným vstupem na bazén v Mohelnici nebo Zábřehu či slevou na lyžování v Herolticích
 • Kromě konkrétní pomoci lidem a rodinám v nouzi, podporu z výtěžku sbírky v letošním roce dozná také terénní hospicová péče o nevyléčitelně nemocné pacienty; projekt mobilního hospice Charita nově realizuje s podporou Programu švýcarsko-české spolupráce. V plánu je rozšíření kapacit seniory a lidmi s postižením nejžádanější terénní pečovatelské služby, poskytované takřka ve všech obcích regionu. Vysbírané finance umožní také více se věnovat prevenci a poradenství v dluzích. Již samozřejmostí je, že významně bude podpořena i zahraniční humanitární a rozvojová pomoc v lokalitách, kde jsou lidé buď velmi chudí či případně zažijí přírodní pohromu.
 • výsledky koledováni byly letos poprvé slavnostně oznámeny v neděli 19. ledna na "Tříkrálovém koncertu", který naše Charita připravila společně se skupinami MADALEN a Vodníci a mateřským rodinným centrem Hnízdo. Na báječné odpoledne s pestrým programem pro starší i mladé dorazilo celkem 250 koledníků a dárců a jeho hodnocení bylo velmi kladné. Možná jsme založili novou tradici :-). Děkujeme oběma kapelám z Mohelnice, které vystoupili bez nároku na honorář, Hnízdu za připravené soutěže a hry pro děti, společnosti MBG Zábřeh za finanční příspěvek, Katolickému domu za zázemí.
 • pokud k Vám letos někde Tři králové nedorazili, nebo nezastihli nikoho doma, můžete se nám ozvat (tel. 736 510 816), vyšleme k Vám dobrovolníky, kteří nápis přání Christos Mansionem Benedicat pro rok 2014 na veřeje dveří doplní
 • podrobné celostátní výsledky letošního koledování a například i srovnání s jinými regiony, roky předchozími je možné si prohlédnout na webu Charity ČR
Děkujeme za Vaši štědrost i volbu pomáhat potřebným prostřednictvím naší Charity. Vaše důvěra nás zavazuje, poskytnuté dary se budeme opět snažit využít co nejsvědomitěji.
V jakémkoliv okamžiku jsme zde pro Vás, kdykoliv během roku přivítáme Vaše náměty, tipy na pomoc lidem v nouzi, na kontaktu telefon: 736 510 816, email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz. Usilujeme o to, aby získané finance v co nejvyšší míře pomáhaly tam, odkud pocházejí, kde nám je dárci věnovali.


Koledování v Dubicku Koledování v Libivé Koledování v Moravičanech Koledování v Písařově Koledování v Zábřehu Koledování v Zábřehu Koledování ve Stavenici Tříkrálový koncert Tříkrálový koncert Tříkrálový koncert Tříkrálový koncert Tříkrálový koncert Tříkrálový koncert


15. ledna 2014: Jak koledují Tři králové v Mohelnici?

Díky video-reportáži pana Ivo Zatloukala z nové internetové televize Mohelnicko, se můžete podívat, jak probíhá takové sobotní tříkrálové koledování právě v tomto městě.A jak to bylo letos u Vás? Těšíme se na Vaše videa, fotky, dopisy.


Tříkrálový koncert

12. ledna 2014: TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT v Zábřehu jako poděkování za uskutečněnou sbírku

Letošní novoroční tříkrálové koledování se již pomalu chýlí ke konci a my bychom rádi poděkovali všem zapojeným - dárcům, koledníkům, vedoucím skupinek, koordinátorům ve větších městech, ... Pro ně i širokou veřejnost jsme ve spolupráci s folk-country hudební skupinou MADALEN a dětskou kapelou Vodníci připravili - věříme - příjemné odpoledne.
Všichni dospělí jsou zváni v neděli 19.ledna na 14:30 hodinu do Katolického domu na pěknou, pohodovou hudbu, děti pak na soutěže a hry, které pro ně připravilo Hnízdo - mateřské a rodinné centrum Zábřeh. Na setkání budou také vůbec poprvé oficiálně oznámeny výsledky letošního koledování. Přijďte a vezměte s sebou i své blízké, známé.


11. ledna 2014: Ohlédnutí za setkáním koledníků

Pro všechny naše koledníky publikujeme fotku z letošního společného setkání králů s otcem biskupem v Přerově.
Připojujeme také krátkou kvízovou otázku: Najdete na ní své kolegy, Zábřežáky? Pokud už Vám oči slouží méně, nezoufejte a klikněte. ;-)
Zábřežští koledníci


6. ledna 2014: Tříkrálový koncert ze záznamu

Pokud jste (například pro koledování s vlastní skupinkou) neměli čas Tříkrálový koncert v přímém přenosu sledovat, nabíme Vám dodatečné shlédnutí jeho záznamu v archivu České televize.


Tříkrálový koncert

27. prosince 2013: Tříkrálový koncert

Poděkováním koledníkům, partnerům i všem drobným dárcům a příznivcům je tradiční Tříkrálový koncert, který opět v přímém přenosu odvysílá ČT 1 v neděli 5. ledna 2014 od 18 hodin.
Z Hudební scény Městského divadla v Brně zazpívají stovkám koledníků Vladimír Mišík, Chinaski, Mandrage a Anna Veselovská. Už tradičně zastanou role moderátorů vždy přívětiví a pohotoví Martina Kociánová a Jan Čenský.
Chybět nebudou ani reportáže z míst, kde Tříkrálová sbírka pomáhá. Diváci tak nakouknou do života paní, která po několika letech na ulici dostala novou šanci nebo zjistí, jak fungují služby pro lidi s Alzheimrovou nemocí i co to vlastně znamená pojem chráněná dílna.


27. prosince 2013: Přípravy novoročního koledování finišují

Při výročním 15-tém tříkrálovém koledování to v regionu působnosti Charity Zábřeh zatím vypadá, že bude koledovat rekordní počet tříkrálových skupinek - aktuálně mají organizátoři sestaveno celkem 341 skupinek, což je příslib účasti a zapojení zhruba 1400 koledníků - dobrovolníků. Kromě města Mohelnice, kde ještě stále hledáme a rozšiřujeme počet skupinek, jsou všechny obce a obecní části na území, kde sbírku zábřežská charita organizuje, pokryté.
Koledování se kromě žáků II. ZŠ Boženka také velmi dobře chopili studenti Gymnázia Zábřeh - starší jako vedoucí a mladší jako koledníci a v neposlední řadě také ZŠ Severovýchod.
Koledující skupinky bude možné v obcích od Červené Vody po Palonín, od Koruny až po Kamennou potkat od pátku 3. ledna do neděle 12. ledna 2014, přičemž většina vyslanců Charity své přidělené rajóny obejde hned první lednový víkend.
Dne 30.12. 2013 vyráží celkem 24 koledníků ze Zábřežska do Přerova na každoroční požehnání koledníků a setkání s otcem biskupem.


Koruny vyrobené a darované ZŠ Boženka

26. prosince 2013: Jak může například vypadat takové koledování u Baby Jagy

Přinášíme Vám záznam moc pěkného tématického vystoupení vyučujících ze II. ZŠ Boženy Němcové v Zábřehu k 15. výročí tříkrálového koledování na Zábřežsku. Současně děkujeme celé škole za mnoha různými způsoby vyjádřenou podporu.Tradičně největší počet děti koleduje právě z této školy. Učitelé v čele s ředitelem školy sehráli působivou a vtipnou scénku koledování u perníkové chaloupky. Žáci této školy také v rámci výtvarné výchovy vytvořili 45 královských korun, se kterými budou zábřežští koledníci koledovat. DĚKUJEME!Setkání koledníků Přerov

16. prosince 2013: Setkání koledníků s otcem biskupem

Všem koledníkům, kteří se po novém roce vydají na své královské putování, požehná k jejich cestě olomoucký biskup Josef Hrdlička. Stane se tak v pondělí 30.12. Kompletní program je uveden na plakátku. Kvůli zajištění občerstvení žádají organizátoři, abychom nahlásili, kolik nás přijede. Tak neváhejte a ozvěte se nám včas. Nezapomeňte na královský oděv – plášť, korunku.


13. prosince 2013: Vánoční Boženka

Letošní sbírka – ač celorepublikově 14. v pořadí, slaví v olomoucké diecézi již 15. výročí. Právě olomoucká diecéze byla prvním zkušebním „rajónem“, na kterém se funkčnost sbírky zkoušela. A dle výsledku a počtu ročníků lze konstatovat, že s úspěchem.
Toto malé výročí si chceme připomenout spolu s dětmi ZŠ Zábřeh, Boženy Němcové při jejich tradiční akci „Vánoční Boženka“ – vánočním trhu s kulturním programem. Akce začíná v úterý 17.prosince ve 14.15 před školou a kolem 15 h. dorazí tři, čtyři, pět či nepočítaně králů. Organizátoři připravují opravdu originální pojetí koledování! Nenechte si akci ujít.


Příprava kolednických potřeb

12. prosince 2013: Přípravy desátého pokračování Tříkrálové sbírky

První tři králové zavítali o druhé adventní neděli do kostela sv. Bartoloměje v Zábřehu. Nebyla to ledajaká návštěva – jako tradičně přinesli v tuto dobu k požehnání křídy, kterými budou společně s dalšími bezmála 350 skupinkami koledníků označovat příbytky navštívených domácností.
Naše dceřiná sociální firma REPARTO Zábřeh s.r.o. zase připravila hygienicky balené cukříky s tříkrálovým potiskem a to rovnou pro celou Českou republiku. Bílé zlato – jak se cukru říká - slouží jako poděkování dárcům za projevenou štědrost. Aby bylo možné podělit všechny navštívené domácnosti, připravila Charita během třech týdnů zhruba 3,2 miliónu sladkých dutinek.


11.prosince 2013: Advent s dětmi

Již po třetí jsme společně s o.s. Rodina v akci uspořádali adventní povídání pro děti mateřských školek „Odkud přišel Ježíšek“. Děti se hravou formou seznámily s příběhem narození Ježíše – od povolání do Betléma ke sčítání obyvatel, přes trampoty rodiny s ubytováním až po narození ve chlévě a klanění pastýřů a tří mudrců. Na závěr jsme společně zpívali koledu.
Program má přesah i do Tříkrálové sbírky – vyprávěním o mudrcích-králích připravujeme malé návštěvníky na příchod koledníků. A kdo ví, zda z nich v budoucnu nebudou noví tříkráloví koledníčci.
Setkávání proběhla před kostelem sv. Bartoloměje u velkého adventního věnce, který tradičně připravili dobrovolníci Charity Zábřeh. Programu se zúčastnilo zhruba 120 dětí a 8 učitelek.
Výroba adventního věnce 2013 Program u adventního věnce Program u adventního věnce


6. prosince 2013: Jak jsme hospodařili s prostředky loňské Tříkrálové sbírky?

V roce 2013 byla celková částka vykoledovaná zábřežskou Charitou 1 181.551 Kč. Peníze posloužily místní Charitě pro přímou pomoc lidem v nouzi, jako dar vyplavené rodině po letošních povodních v Čechách a jako příspěvek na vytvoření zázemí pro rozšíření aktivit, dostupnosti i kapacity charitních služeb. Část výtěžku byla také určena na zahraniční humanitární pomoc na Filipínách, v Kambodži, Indonésii a Etiopii.
Pro podrobnější a přesné informace si stáhněte letáček o využití výtěžku sbírky roku 2013.


20.listopadu 2013: Připravuje se tradiční tříkrálové koledování – pomůžete?

Od 3. do 12. ledna 2014 se koná v našem děkanátu už patnáctá Tříkrálová sbírka. Proto Charita Zábřeh opět hledá spolehlivé, obětavé a ochotné vedoucí kolednických skupinek, kteří jsou pro její provedení velmi důležití. Zájemci starší 15-ti let se mohou hlásit na tel. čísle 736 510 816 nebo na e-mailu: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz
Všem těm, kteří nám již opětovnou účast návratkou potvrdili a chtějí pomáhat potřebným prostřednictvím největší humanitární sbírky v ČR, děkujeme za ochotu.


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR