Aktuální anketa:



Tříkrálová sbírka 2013

Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskutečnila na počátku roku 2013 již počtrnácté. Na této stránce najdete shrnutí jejího průběhu i konečné výsledky koledování.

8. února 2013: Tak jak jsme slíbili, rozdělujeme i odměny za zapojení do doprovodných soutěží Tříkrálové sbírky. Bylo vylosováno 10 luštitelů Tříkrálové křížovky z řad koledníků. Vítězové získali poukaz do Skiparku Červená Voda.

  Jména výherců:
 • Terezka Topitschová, Brníčko
 • Anička Hamplová, Hoštejn
 • Vlastislav Kozák, Postřelmůvek
 • Barbora Schmidlová, Rohle
 • František Macoun, Sudkov
 • Kristýna Hanušová, Zábřeh
 • Anna Hohnová, Zábřeh
 • Kristýna Hošková, Zábřeh
 • Šárka Nejezchlebová,Zábřeh
 • Lucie Nevrlá, Mohelnice
Všem výhercům gratulujeme a přejeme krásné zážitky!Děkujeme i sponzorovi: Skipark Červená Voda, s.r.o.

Výsledky:

Hned dvě nej si připsala Tříkrálová sbírka 2013 organizovaná Charitou Zábřeh: nejvíce zaregistrovaných skupinek koledníků- celkem 340, ale především nejvyšší vybraná částka v historii konání sbírky na Zábřežsku.
Celkový výtěžek 1 181.551 Kč předčil všechna očekávání. Proti loňsku se jedná o nárůst o 43.638 Kč. „Takový výsledek jsme nečekali ani v tom nejoptimističtějším snu,“ podělila se s dojmy koordinátorka sbírky Markéta Horáková: „Lidé v navštívených domácnostech byli solidární s potřebnými a vnímaví k potřebám Charity a nebáli se štědře přispět do charitních kasiček“.
Koledovalo se od 2. do 7. ledna a skupinky koledníků v těchto dnech obešly 99 měst, obcí a osad děkanátu. Ke stoprocentnímu pokrytí letos chyběl jen krůček – nekoledovalo se jen v Lupěném. Většina skupinek obcházela domácnosti o víkendu a v pomoci jim nezabránilo ani „aprílové“ počasí, které v tyto dny vládlo.
Počítání výtěžku z obce Rájec Tři nejbohatší kasičky naplnili v Lošticích – loňské prvenství „obhájila“ paní Ludmila Schwarzová s částkou 16.526 Kč, v pokladničce paní Elišky Škarkové byla částka 10.309 Kč a jen o 17 Kč nižší, tedy 10.292 Kč vykoledoval pan Jan Malík.
Průměrný výtěžek na pokladničku činil 3.475 korun, což je zhruba o 100 Kč méně než v roce 2012. Nejčastějším platidlem se stala opět kovová dvacetikoruna; koledníci jich v pokladničkách přinesli 6 502, přičemž loni jich bylo jen o 5 kusů více. Padesátikoruna byla druhá nejčetnější; sešlo se jich 5 230 kusů. Dvoutisícikoruna byla vždy milým překvapením a z 9 letos darovaných kusů byly hned dva v pokladničce paní Martiny Bankové z Chromče.
Platidla jiných zemí byla letos v pokladničkách v menší míře než loni. Mezi eury, zlotými, kunami, norskými, švédskými a slovenskými korunami vzbudily největší obdiv irácké dináry a běloruské rubly. Celkových 37,5 Euro bylo před vkladem na speciální bankovní účet proměněno na české koruny a obnos vložen do pokladničky z recepce Charity.
Každoročně se kromě peněz sbírají také náměty na konkrétní pomoc z výtěžku sbírky, která je určena na pomoc lidem a rodinám v nouzi, podporu a rozvoj charitních služeb. Charita se po předchozím prošetření situace bude snažit vyhovět návrhům svých spoluorganizátorů, současně ale očekává i náměty veřejnosti, komu z takto vzniklého fondu solidarity v regionu přispět. Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Pokud jste nestihli dát svůj námět na pomoc koledníkům, můžete nám jej zaslat i nyní dodatečně (tel.736 510 816, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz).
Pro koledníky připravila Charita celou řadu odměn - již tuto neděli tři filmová představení v zábřežském kině Retro, přičemž pro velký zájem nabídla vedoucí kina další dvě promítání na příští neděli. Zvýhodněné poukazy zase nabídnou sportovní vyžití na bazénech v Mohelnici a Zábřehu a lyžování v Herolticích. Deset úspěšných luštitelů tříkrálové křížovky zase vyrazí lyžovat do Skiparku v Červené Vodě.
Koledování v Klopině Dárky pro koledníky jsou jen drobnou odměnou za jejich nezištnou pomoc. „Organizátorem sbírky je sice Charita, ale veliký kus práce odvedou nadšení koordinátoři v jednotlivých obcích,“ sdělila Markéta Horáková: „Oslovují nové vedoucí skupinek a v neposlední řadě shání do těchto skupinek také děti.“ Že to není jednoduché, ale že to za to stojí, popsala jedna z kolednic ve svém Tříkrálovském deníčku: „…Už chápu. Největším nepřítelem tříkrálovských koledníků není zima, ale nezájem, neochota, sobectví. Volám kamarádovi od syna. Má sice průkaz ZTP, sníženou imunitu, ale ruce a pusu má zdravé. Bez váhání souhlasí, i když to asi odleží“. Její postřeh po koledování je odměnou i motivací zároveň: „Škoda, že nejdou přeposlat ty užaslé a zjihlé pohledy lidí, když stojí proti zpívajícímu králi na vozíku. To Vám je zážitek!!! Takže na závěr: s jakou mírou mrzutosti jsem na koledování vyrážela, s daleko větší mírou euforie a energie jsem se vracela domů. Připadám si taková bohatší.“
„Tenhle deník naprosto úžasně vystihl podstatu sbírky, nejen žádat o peníze pro potřebné, ale také lidsky obdarovat a potěšit navštívené. Děkujeme všem dárcům, kteří svým příspěvkem podpořili činnost Charity, i velkému zástupu koledníků, kteří nám s provedením sbírky ochotně a obětavě pomohli,“ uzavřela Markéta Horáková“

Přestože je výtěžek pokladniček již uzavřen a spočítán, a přispět již lze jen skrze DMS (ve tvaru DMS KOLEDA na telefonní číslo 87 777) nebo složenku , pokud přeci jen někde Tři králové nedorazili, nebo nezastihli nikoho doma, mohou se takoví lidé ozvat na Charitu Zábřeh (tel. 736 510 816), odkud vyšlou dobrovolníky, kteří nápis přání Christus Mansionem Benedicat pro rok 2013 na veřeje dveří doplní.

Teď již výsledky. Můžete shlédnout podrobné výsledky koledování podle jednotlivých skupinek. Připojujeme také sumáře za jednotlivé obce pokud s nimi potřebujete dále pracovat tak i ve formátu XLS.

POKUD CHCETE, MŮŽETE ZAVZPOMÍNAT TAKÉ NA PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY SBÍRKY: 2012 2011 2010 2009 2008

 

Koledovalo se ale i v jiných částech republiky, na webu www.acho.charita.cz je možné dohledat, jak si zábřežští (ať již jako dárci nebo koledníci) vedli v porovnání s ostatními regiony. Kompletní celorepublikové výsledky zase přináší web www.trikralovasbirka.cz.

PS: Pokud je Vám „povolání“ Třech králů přitažlivé a chcete si vyzkoušet, co obnáší, můžete se hlásit do „služby“ na další rok, přípravy u nás započnou již v polovině října 2013 .


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR