Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka 2012

Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskuteční na počátku roku 2012 již potřinácté. Na této stránce najdete vždy aktuální informace z příprav a následně i výsledky vlastního koledování.
Děkujeme Vám předem za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi. Pokud budete mít možnost potkat naše koledníky, děkujeme za jejich vlídné přijetí a příspěvek do kasičky. Jestli se ale zrovna k Vám koledníci nedostanou, nabízíme další možnosti a formy jak podpořit Tříkrálovou sbírku 2012:

  • přispět do sbírkové pokladničky, se kterou i u Vašich dveřích někdy v termínu od 2.- 10. ledna 2012 zazvoní námi vyslaná kolednická skupinka
  • přispět do sbírkové pokladničky umístěné až do 11. ledna 2012 v recepci Charity Zábřeh (Žižkova 15, Zábřeh)
  • zasláním dárcovské SMS (DMS) ve tvaru KOLEDA na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 27,- Kč.
  • zasláním (nebo vložením) částky na zvláštní bankovní účet pro Tříkrálovou sbírku: číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny Praha. Tuto možnost využijte v případě, kdy potřebujete potvrzení o poskytnutém daru. Pro více informací kontaktujte ekonomické oddělení Charity Česká republika - tel.: 296 243 330
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Už v době, kdy budete do pokladničky přispívat nebo půjdete koledovat, můžete přemýšlet o lidech kolem Vás, kterým by stálo za to nějak pomoci. A pokud na někoho takového přijdete, zbývá již jen dát nám to vědět (tel.736 510 816, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz).

 

POKUD CHCETE, MŮŽETE ZAVZPOMÍNAT NA PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY SBÍRKY: 2011 2010 2009 2008

 

Aktuality

16.ledna 2012: Konečné výsledky tříkrálového koledování (foto: S.Rybičková/Deník, archiv CHZ)

Koledování v Písařově Celkovým výtěžkem 1 137.913 Kč skončila letošní, v pořadí již třináctá, Tříkrálová sbírka na Zábřežsku. Rekord z loňského roku sice překonán nebyl – chybělo do něj něco více než 21 tis. Kč, ale přesto je vykoledovaná částka ohromující. Ačkoliv na mnohé domácnosti čeká v letošním roce vyšší finanční zatížení z důvodu zaváděných vládních reforem, navštíveným domácnostem to nezabránilo být solidární s potřebnými a vnímaví k potřebám Charity - lidé se nebáli štědře přispět do charitních kasiček. Koledovalo se od 2. do 10. ledna a 312 tříkrálových skupinek v těchto dnech obešlo 97 měst, obcí a osad děkanátu. Celkem zábřežská Charita registrovala 318 kolednických skupinek, 6 pokladniček ale například pro nemoc koledníků zůstalo nevyužito. Oproti loňskému roku, kdy se podařilo „třemi králi“ pokrýt celý svěřený region, se letos nekoledovalo v Lechovicích, Lupěném a Pobučí. I přes veškerou snahu pořadatelů se zde nepodařilo najít ochotného dospělého vedoucího kolednické skupinky. „Stejně jako v loňském roce, i letos byly dvě nejbohatší pokladničky v Lošticích – 16.462 Kč obsahovala pokladnička paní Ludmily Schwarzové a 10.700 Kč si vykoledovala skupinka pana Jana Malíka. Třetí nejbohatší byla pokladnička z Moravičan paní Radky Adamcové s 10.028 Kč“, informovala koordinátorka sbírky Markéta Horáková.
Koledování v Písařově Průměrný výtěžek na pokladničku činil 3.578 korun, což je zhruba o 100 Kč méně než v roce 2011. Nejčastějším platidlem se stala opět kovová dvacetikoruna; koledníci jich v pokladničkách přinesli 6 507 kusů. Padesátikoruna byla druhá nejčetnější; sešlo se jich 5 077 kusů. Celkově se oproti loňsku o něco více peněz vysbíralo v mincích než v bankovkách. Výskyt cenné dvoutisícikoruny byl pro sčítací komisi, která byla pro úřední rozpečeťování složena ze zástupců místní samosprávy, zaměstnanců Charity a veřejnosti, vždy milým překvapením. Z celkových 10 darovaných byly hned dva kusy v pokladničce vedoucího pana Martina Banka z Chromče.
V pokladničkách se kromě českých korun tradičně objevují také platidla jiných zemí – eura, franky, zloté, norské koruny, ale také různé kuriozity jako čokoládová mince, jídelní kupón, čínská mince či rybí šupina. Celkem získaných 27,62 Euro bylo před vkladem na speciální bankovní účet proměněno na české koruny a tento obnos byl vložen do poslední rozpečetěné pokladničky z recepce Charity. Nesbíraly se však jen peníze, ale také náměty na konkrétní pomoc z výtěžku sbírky, která je určena na pomoc lidem a rodinám v nouzi, podporu a rozvoj charitních služeb. Z šestnácti došlých návrhů od koledníků bylo 8 směřováno na konkrétní rodiny a v dalších se často objevovali lidé bez domova, nezaměstnaní, senioři, podpora mateřských a rodinných center i pomoc do Afriky. Charita se po předchozím prošetření situace bude snažit vyhovět návrhům svých spoluorganizátorů, současně ale očekává i náměty veřejnosti, komu z takto vzniklého fondu solidarity v regionu přispět.
Kromě povinného podílu na zahraniční humanitární a rozvojovou pomoc, bude chtít zábřežská Charita letos např. rozvinout domácí hospicovou péči, kterou poskytuje u lidí nevyléčitelně nemocných na sklonku života, kteří chtějí důstojně a za unesitelné bolesti umřít doma mezi svými blízkými. Terénní sociální služby (pečovatelskou službu a osobní asistenci) plánuje s příspěvkem ze sbírky zase rozšířit i do regionu Tatenicka. Další podpora zamíří do rozvíjející se dílničky pro lidi bez domova, která poskytne zázemí a pracovní terapii při třídění vysbíraných plastových vršků a odstranění ochranných značek ze zabavených padělků pro jejich další využití.
Koledování v Písařově Zatímco pro koledníky Charita připravila celou řadu odměn – např. v neděli 15.1. čtyři stovky koledníků navštívily promítání rodinného filmu v zábřežském kině Retro, mohou využít zvýhodněné poukazy na plavání či lyžování; všichni s uměleckým nadáním se až do konce ledna mohou zúčastnit vyhlášené soutěže o ceny a libovolnou výtvarnou či literární technikou zachytit atmosféru koledování nebo tématiku betlémských jesliček a navštívení narozeného Ježíše.
„Naši vyslanci to vůbec nemají jednoduché – nepřízeň počasí a mnohdy i odmítnutí provázely některé skupinky i v letošním roce. Sami začínáme svoji pochůzku v přidělené trase v domácnosti, kdy z předchozích let tušíme, že nás jako tradičně nepřijmou. Ale pokaždé znova tam zvoníme a dáváme možnost změnit svůj pohled na sbírku i práci Charity. Naštěstí je mnohem více těch, kteří chápou smysl naší akce, dveře otevřou, koledování si vyposlechnou a kromě příspěvku do pokladničky často přidají pro malé koledníky navíc i drobnou sladkost,podělil se o poznatky ze své osobní kolednické praxe ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger. To, že sbírka může mít i výchovný ráz, potvrdila i vedoucí skupinky z Leštiny Jana Skalická: „Děti se mohly na vlastní oči přesvědčit, že člověka nelze nikdy dopředu odhadnout jen na první pohled. V jedné skromnější domácnosti totiž nenápadná paní vzala svoji peněženku, celý její obsah vysypala do dlaně a peníze postupně vkládala do pokladničky. Děti to opravdu velmi překvapilo a zřejmě i oslovilo, protože to sdělovaly ostatním.“
Koledování v Písařově „Přestože je výtěžek pokladniček již uzavřen a spočítán, a přispět již lze jen skrze DMS nebo složenku, pokud přeci jen někde Tři králové nedorazili, nebo nezastihli nikoho doma, mohou se nám takoví lidé ozvat, dopošleme dobrovolníky, aby důležitý nápis přání Christus Mansionem Benedicat ani pro rok 2012 na veřejích dveří nechyběl. Současně chci poděkovat všem dárcům, kteří svým příspěvkem podpořili činnost Charity, i velkému zástupu koledníků, kteří nám s provedením sbírky ochotně a obětavě pomohli,uzavřel Jiří Karger.
Detailní výsledky koledování, informace o výtěžku jednotlivých pokladniček i sumáře za obce a další zajímavosti najdou zájemci na webu www.charitazabreh.cz (viz níže). Koledovalo se ale i v jiných částech republiky, na webu www.acho.charita.cz je možné dohledat, jak si zábřežští (ať již jako dárci nebo koledníci) vedli v porovnání s ostatními regiony. V olomoucké arcidiecézi magickou hranici 1 mil. Kč překonali podle zatím neoficiálních výsledků ještě v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Olomouci, Valašském Meziříčí a ve Zlíně. Kompletní celorepublikové výsledky zase přináší web www.trikralovasbirka.cz.

Teď již výsledky. Můžete shlédnout podrobné výsledky koledování podle jednotlivých skupinek. Připojujeme také sumáře za jednotlivé obce pokud s nimi potřebujete dále pracovat tak i ve formátu XLS.
PS: Pokud je Vám „povolání“ Třech králů přitažlivé a chcete si vyzkoušet, co obnáší, můžete se hlásit do „služby“ na další rok, přípravy u nás započnou již v polovině října 2012 .


23.prosince 2011: V období kolem svátku Tří králů (6.ledna) vyjdou do ulic našich měst a vesnic skupinky malých koledníků. Jsou to zástupci Charity, kteří navštěvují naše domovy při již třinácté Tříkrálové sbírce. Sbírka proběhne ve dnech 2.-10.ledna 2012 - kdy přesně, záleží na dohodě členů skupinky. Každá skupinka prochází přidělenou trasou, kde prosí o příspěvek do zapečetěné sbírkové pokladničky. Navštíveným domovům přináší požehnání symbolizované nápisem C+M+B, psaníčko s kadidlem a bílé zlato – dutinku baleného cukříku. „Charitní“ krále poznáte podle logem označené pokladničky zapečetěné městským úřadem Zábřeh. Každý vedoucí skupinky se na požádání legitimuje průkazkou, která je pověřením k provádění sbírky. Koledníci budou mít zavěšeny na krku keramické medaile vyrobené v dílně denního centra Oáza.
Loňský výtěžek sbírky překonal všechna očekávání, vysbíralo se totiž 1.159.430 Kč. Z této částky bylo například 90 tis. Kč určeno na přímou pomoc potřebným (např. příspěvek na nákup léků, potravin, pořízení brýlí, nákup kotle na tuhá paliva, jízdné na pohřeb, jednorázová pomoc s nájmem – prevence vystěhování rodiny, úhrada hospitalizace, ...), 20 tis. Kč již tradičně putovalo na podporu Poradny pro ženy a dívky (pomoc stávajícím i teprve budoucím matkám v tísni), 16 tis. Kč na podporu rodinného centra (obrana tradičních rodinných hodnot, společenství, výchova a tolerance, přednášková činnost). Částkou necelých 116 tis. Kč byla podpořena zahraniční humanitární a rozvojová pomoc (péče o dětské sirotky na Ukrajině a v Mongolsku, výstavba ovčí farmy pro ukrajinskou Charitu, projekt Adopce na dálku na Haiti, …). Největší podíl sbírky – 536 tis. Kč - však zábřežská Charita použije v roce 2012 na rekonstrukci havarijního stavu střechy Charitního domu sv.Barbory, kde je prohnutý štít a trámoví napadeno červotočem. Vestavbou podkroví vznikne nové zázemí pro služby a také úspora v tom, že Charita nebude muset pronajímat externí prostory.
Při svém putování musí Tři králové občas překonávat různá úskalí- zavřené dveře, odmítnutí, urážky. Děkujeme proto vám všem, kteří je přijmete s vlídností a svým příspěvkem do pokladničky se zároveň přihlásíte k pomoci, kterou Charita v našem regionu zajišťuje. Pokud někdo návštěvu králů propásne, může se do sbírky zapojit prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA zaslané na číslo 87 777, převodem na účet, případně může příspěvek donést do recepce Charity, kde bude zapečetěná pokladnička k dispozici až do 11.ledna.
Novinkou letošní sbírky bude způsob oznámení oficiálních výsledků. Stane se tak 15.1. v zábřežském Kině Retro při společném setkání koledníků které bude doprovázet promítání filmu Pan Popper a jeho tučňáci.
pozvánka ke sledování tříkrálového koncertu Sbírku doprovodí v neděli 8.1.2012 v 18 hod Tříkrálový koncert v Městském divadle Brno, kde mimo jiných vystoupí Hradišťan, Václav Neckář a No Name. Koncert můžeme sledovat v přímém přenosu České televize na programu ČT1. Během přenosu bude představeno několik projektů, které Charita ze sbírky podporuje.
Tříkrálový koncert je možné po jeho odvysílání také ohodnotit a dát nám spoluorganizátorům zpětnou vazbu o tom, co se líbilo a v čem pokračovat. Je to jednoduché. Stačí vyplnit připravenou minianketu.
Na závěr připojujeme výzvu pro všechny tvořivé – literární, výtvarnou, fotografickou formou můžete ztvárnit tématiku Tříkrálové sbírky, koledování, navštívení Betléma. Svá dílka doručte do 31.1.2012 na Charitu Zábřeh a soutěžte o pěkné ceny.


19.prosince 2011: Protože nám, hlavně v Zábřehu,stále ještě chybí několik skupinek, chtěli bychom poprosit ty z vás, kteří ještě váhají s pomocí při vedení skupinek, aby se nám ozvali na telefon 736 509 431 (Jana Skalická).
Zveme všechny koledníky, vedoucí skupinek i koordinátory sbírky na společné setkání s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem do farního kostela Zvěstování Páně ve Šternberku, které se uskuteční 30.12.2011 v 11 hod. Při mši svaté bude požehnáno koledníkům na jejich putování, po bohoslužbě se bude konat pohoštění ve farních sálech. Účastníci mohou poté (cca od 15:30 hodin) využít nabídky k prohlídce Státního hradu Šternberk (vánoční výzdoba a výstava), Handkeho galerie, Augustiniánského kláštera s výstavou betlémů, případně shlédnout promítání filmu "Haiti bez naděje?" za přítomnosti Ireny Klimkové, humanitární pracovnice, která v roce 2010 a 2011 pracovala na Haiti a je koordinátorkou projektu Adopce na dálku Haiti.
Organizační pokyny: Všechny koledníky prosíme, aby se dostavili ve svých tříkrálových převlecích. S malými dětmi by měl přijet i dospělý doprovod. Všechny děti musí mít u sebe kartičku s telefonickým mobilním kontaktem na svůj dospělý doprovod pro případ, že by se ztratily. Autobusy i osobní auta mohou parkovat v těsné blízkosti kostela. WC se nachází v areálu.
V případě zájmu nabízíme, že některé "naše Zábřežské" koledníky na tuto akci doprovodíme - svezeme a ohlídáme, ozvěte se.


18.prosince 2011: Díky této sbírce je ročně podpořeno několik charitních projektů a pomoc jde také vytipovaným jednotlivcům a rodinám. Vážíme si všech Vás, kteří do sbírky přispíváte svými dary, ale i náměty na její využití. Jste pro nás také cennou zpětnou vazbou. Pokud máte nějaké pochybnosti o správnosti rozdělované a poskytnuté pomoci, řekněte nám o nich. Máme zkušenost, že některá podezření a nedorozumnění pramení často jen z nedostatku kompletních či pravdivých informací.


29.listopadu 2011: Dne 27. 12. 2011 se slavila v zábřežském kostele sv. Bartoloměje 1. neděle adventní, při které se již tradičně žehnaly křídy. Tříkráloví koledníci těmito křídami budou při koledování psát na dveře nápis požehnání domu K+ M + B + 2012 (Christus mansionem benedicat – v překladu znamená, Ať Kristus žehná tomuto příbytku po celý rok 2012).


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR