Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka 2011

Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskuteční na počátku roku 2011 již podvanácté. Na této stránce najdete vždy aktuální informace z příprav a následně i výsledky vlastního koledování.
Děkujeme Vám předem za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi. Pokud budete mít možnost potkat naše koledníky, děkujeme za jejich vlídné přijetí a příspěvek do kasičky. Jestli se ale zrovna k Vám koledníci nedostanou, nabízíme další možnosti a formy jak podpořit Tříkrálovou sbírku 2011:

  • přispět do sbírkové pokladničky, se kterou i u Vašich dveřích někdy v termínu od 2.- 9. ledna 2011 zazvoní námi vyslaná kolednická skupinka
  • přispět do sbírkové pokladničky umístěné až do 11. ledna 2011 v recepci Charity Zábřeh (Žižkova 15, Zábřeh)
  • zasláním dárcovské SMS (DMS) ve tvaru KOLEDA na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 27,- Kč.
  • zasláním (nebo vložením) částky na zvláštní bankovní účet pro Tříkrálovou sbírku: číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny Praha. Tuto možnost využijte v případě, kdy potřebujete potvrzení o poskytnutém daru. Pro více informací kontaktujte ekonomické oddělení Charity Česká republika - tel.: 296 243 330
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Už v době, kdy budete do pokladničky přispívat nebo půjdete koledovat, můžete přemýšlet o lidech kolem Vás, kterým by stálo za to nějak pomoci. A pokud na někoho takového přijdete, zbývá již jen dát nám to vědět (tel.736 510 816, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz).

 

POKUD CHCETE, MŮŽETE ZAVZPOMÍNAT NA PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY SBÍRKY: 2010 2009 2008

 

Aktuality

fotky z koledování

9. března 2011: Byly vyhodnoceny také všechny doprovodné soutěže Tříkrálové sbírky 2011, šťastní - a dle došlých dílek i velmi šikovní - výherci byli obdarováni - přehled udělených cen.

14. ledna 2011: Konečné výsledky tříkrálového koledování (foto: S.Rybičková/Deník, archiv CHZ)

Koledníci Tříkrálové sbírky skončili ve čtvrtek 13. ledna svoji pouť po obcích zábřežského děkanátu. První skupinky s tradiční koledou na rtech vyrazili hned po novém roce (např. část Tatenice), úplně v poslední den se koledovalo například ještě v Janoslavicích. Sbírka probíhala letos již podvanácté a hledat příjemce tříkrálového požehnání a štědré dárce vyrazilo letos celkem 315 skupinek, sestavených zábřežskou Charitou. Královské skupinky koledovaly ve 102 obcích, městech a obecních částech a v jejich pokladničkách se shromáždilo ještě o 1.275 Kč více než v loňském roce – celkem tedy zatím rekordní částka 1 159.430 Kč.
Průměrný výtěžek na jednu koledující pokladničku činí 3.681 Kč. Pokles výše příspěvků, který jistě částečně souvisí se stagnací příjmů domácností a současně nejistotou, obavami i opatrností z chystaných reforem, byl kompenzován navýšením počtu koledujících skupinek a důkladnějším pokrytím všech obcí v regionu. Sbírka tak letos proběhla opravdu v každém "koutě" zábřežského děkanátu, tam kde nebylo možné najít vedoucího skupinky v místě (např. Pobučí), stačilo v místě zapůjčit jen děti a ochotného vedoucího Charita sehnala jinde.
fotky z počítání výtěžku Kolik radosti - po delší době znovuobnovené - koledování v Pobučí způsobilo, můžete slyšet v nahrávce ČR Olomouc (za poskytnutí děkujeme paní redaktorce Zdeně Jílkové).
Nejčastějším platidlem byly i letos kovové dvacetikoruny, lidé jich koledníkům do kasiček věnovali celkem 6.505 kusů, druhé nejvíce darované byly padesátikoruny – rukama sčítací komise jich prošlo celkem 5.237 kusů. Nejbohatší pokladnička (celkem obsahovala 18.089 Kč) byla tradičně, již potřetí za sebou ta, se kterou pod číslem 112 v Lošticích koledovala paní Ludmila Schwarzová. Z Loštic pochází i druhá nejplnější kasička, 13.376 Kč vykoledoval při své obchůzce pan Jan Malík.
Sčítací komisi, která pracovala za dohledu vedoucí finančního odboru MěÚ Zábřeh Ing. Barbory Balcárkové, příjemně překvapila důvěra dárců, která byla vyjádřena i vysokým počtem nominálně cenných bankovek – devíti dvoutisícikorunových a osmdesáti tisícikorunových. To, že jsme součástí globálního trhu Evropské unie, potvrzuje i narůstající počet Euro měny v pokladničkách; letos bylo z pokladniček vysypáno a na české koruny proměněno 33,16 €. Kromě zaúčtovatelných platidel se při počítání výtěžků pokladniček v jejich obsahu našly: polské zloté, neplatné české haléře, slovenské koruny, penny, lipa, franky i dináry. Současně s penězi Charita tradičně sbírala i náměty na konkrétní pomoc z výtěžku sbírky.
Na webu www.acho.charita.cz je možné dohledat, jak jsme si vedli – ať již jako dárci nebo koledníci – v porovnání s ostatními částmi olomoucké arcidiecéze. Pokud k někomu tři králové nedorazili, je možné do sbírky ještě přispět zasláním dárcovské SMS ve tvaru KOLEDA na telefonní číslo 87777.
fotky z koledování

„Na závěr chci poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a dokázali, že jim není lhostejný osud bližních v nouzi. Být koledníkem není vůbec jednoduché, člověk musí nejprve přesvědčit sám sebe, překonat svou přirozenou pohodlnost a současně mít odvahu přijmout i odmítnutí. Naštěstí těchto podrážděných reakcí, plynoucích z nepochopení, je – jak nám dokazují zprávy z terénu - rok od roku méně. Věřím, že každému z našich královských velvyslanců se dostalo hřejivého pocitu ze smysluplně stráveného času a dobře vykonané práce.
Poděkování patří také firmám a společnostem, které se podíleli na odměnění koledníčků v podobě sponzorských darů. Jmenovitě jde o plavecké bazény Mohelnice a Šumperk, Heroltický lyžařský vlek, zábřežské kino Retro, Talorm a.s., obchodní řetězec Billa, Nadace Preciosa.
V neposlední řadě naše vděčnost směřuje k mnoha lidem dobrého srdce, kteří skupinku koledníků přijali a obdarovali ji jakoukoliv částkou. Za takto hmatatelně projevenou solidaritu a důvěru naší práci DĚKUJEME! Děkujeme, že jste se stali součástí jedné hluboké tradice a nechali v sobě doznít tajemství vánoc. A do roku, který teprve nedávno započal, Vám přejeme a vyprošujeme C+M+B.“ (ředitel Jiří Karger)

fotky z koledování Teď již výsledky. Můžete shlédnout podrobné výsledky koledování podle jednotlivých skupinek. Připojujeme také sumáře za jednotlivé obce pokud s nimi potřebujete dále pracovat tak i ve formátu XLS.
PS: Pokud je Vám „povolání“ Třech králů přitažlivé a chcete si vyzkoušet, co obnáší, můžete se hlásit do „služby“ na další rok, přípravy u nás započnou již v polovině října 2011 .


13. ledna 2011: Zapojte se do vyhlášené Tříkrálové soutěže.

Ještě déle než 14 dní nám můžete zasílat fotky, literární či výtvarná díla i dílka, prostě různá ztvárnění tříkrálové tématiky.
Své soutěžní příspěvky je nutné doručit osobně, zaslat poštou (Charita Zábřeh, Žižkova 15, 78901 Zábřeh) nebo emailem (trikralova.sbirka@charitazabreh.cz). Soutěž probíhá až do 31.1.2011. Výběrová komise složená ze zaměstnanců Charity následně došlé výtvory posoudí a vybere ty nejzdařilejší – jejich autoři budou následně odměněni hodnotnými cenami.
Takže vyrábějte, kreslete, malujte, foťte i spisujte, moc se těšíme na Vaše příspěvky!


11. ledna 2011: Tříkrálový benefiční koncert

Zapomněli jste sledovat přímý přenos letošního Tříkrálového koncertu z brněnského divadla? Můžete jej dodatečně shlédnout z archivu České televize.


využití výtěžku

14. prosince 2010: Jak jsme hospodařili s prostředky loňské Tříkrálové sbírky?

Stáhněte si letáček o využití výtěžku sbírky roku 2010.


9. prosince 2010: Přípravy dvanáctého pokračování Tříkrálové sbírky

S přicházející zimou se Charita Zábřeh začíná připravovat na „svou“ dvanáctou tříkrálovou sbírku (celostátně jedenáctou).
Přestože do nového roku zbývá ještě nějaký ten čas, zábřežská Charita již pilně připravuje v pořadí dvanácté pokračování Tříkrálové sbírky. Za dobu jejího konání se podařilo tuto tradici obnovit ve všech obcích i místních částech zábřežského děkanátu. Plánem Charity je v období kolem svátku Třech králů (tedy 6. ledna) do obcí a měst jižní poloviny okresu Šumperk vypravit celkem 320 kolednických skupinek. Oslovuje tedy proto loňské, dlouholeté zasloužilé dobrovolníky a hledá v jednotlivých oblastech i nové vedoucí, případně děti, ze kterých by bylo možné sestavit kolednické skupinky. Zájemci mohou své služby nabídnout koordinátorce celé akce paní Miluši Kobzové (tel. 736 509 431).
Tříkrálová sbírka proběhne v období od 2. - 9. ledna; kdy přesně skupinka vyrazí je na dohodě jejich členů. Každá má místními koordinátory přesně přidělenou trasu, kde obchází dům od domu a s připraveným programem prosí o příspěvek do sbírkové pokladničky. Úkolem koledníčků je zprostředkovat významnou událost, kterou bylo narození Ježíše Krista v Betlémě a jeho navštívení třemi mudrci z východu, kteří se mu přišli poklonit. Přesně jako oni i králové symbolicky přinášejí do našich domů obdarování: předně je to přání požehnání, které na veřejích domu symbolizuje nápis C+M+B. Dobrovolnické centrum Charity zase připravuje psaníčka s kadidlem, bílé zlato symbolizuje dutinka baleného cukříku. Pro přípravu sbírky v celé České republice musela zdejší Charita v chráněné dílně Palonín vyrobit více než 2,7 miliónu kusů cukříků.
Charitou vyslané pravé Tři krále je možné poznat podle pokladničky, která je zapečetěna městským úřadem Zábřeh. Každý vedoucí se na požádání musí legitimovat průkazkou, která je pověřením k provádění sbírky. V dílně denního centra Oáza vzniká zase 1.300 keramických medailek s kometou, které budou mít koledníci zavěšeny na krku.
fotky z koledování Aby mohla po novém roce zaznít i u Vašich dveří tradiční koleda „My tři králové jdeme k Vám …“ je potřeba mnohé připravit a nebylo by to možné bez množství ochotných a schopných lidí, kteří Charitě se sbírkou pomáhají.
Loňský výtěžek překonal všechna očekávání, vysbíralo se totiž 1 158.155 Kč. Z těchto peněz Charita například pomohla konkrétním lidem v nouzi překrýt těžké období, rozšířila poradenský program pro předlužené domácnosti, přispěla na zřízení bezbariérového kontaktního místa a zázemí potravinové banky, obnovila dodávkové auto, které slouží k přepravě klientů, rozvozu zdravotních pomůcek, svozu nábytku a jiných věcných darů, dopravě materiálu do a výrobků z chráněných dílen i jako zázemí pro zásahový tým, který vyráží pomáhat při stále častějších přírodních katastrofách. V zahraničí Charita pomohla na Haiti, které bylo v začátku roku 2010 zasaženo ničivým zemětřesením. Jako vždy dříve, i při konání této sbírky, Charita přivítá náměty veřejnosti na možné projekty i pomoc konkrétním lidem v našem sousedství.
V předstihu také organizátoři děkují všem, kdo velvyslance potřebných, tyto malé posly radosti a naděje vlídně přijmou a svým příspěvkem do pokladničky se přihlásí k pomoci, kterou Charita v našem regionu zajišťuje. Pokud ale někdo doma návštěvu třech králů propásne, může se do sbírky zapojit prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA zaslané na číslo 87 777, převodem na účet, případně může příspěvek donést do recepce Charity, kde bude zapečetěná pokladnička k dispozici až do 11. ledna.
Se sbírkou souvisí i celá řada doprovodných aktivit nejen pro koledníky. Široká veřejnost je srdečně zvána na Tříkrálový benefiční koncert (4.1.2011 v 19:30) do Katolického domu Zábřeh, kde vystoupení sólisty státní opery v Praze Iva Hrachovce slibuje jedinečný kulturní zážitek. Výtěžek z tohoto koncertu je určen na zajištění cyklu kulturních akcí pro seniory a handicapované. Dílka (příběhy, fotky, kresby), která ztvární tématiku tříkrálové sbírky, vlastní koledování, putování za kometou, navštívení Betléma, zase mohou zruční autoři zasílat do 31.1.2011 na adresu Charity a soutěžit tak o hodnotné ceny .


11. listopadu 2010: Připravuje se tradiční tříkrálové koledování – pomůžete?

Začínáme připravovat již dvanáctou tříkrálovou sbírku. Za dobu své existence se dostala do povědomí široké veřejnosti a setkává se s pozitivním ohlasem. Chtěli bychom proto oslovit a vyzvat všechny, kteří mají chuť a odvahu pustit se do putování za betlémskou hvězdou.
Zapojte se i Vy aktivně do největší humanitární sbírky v České republice. Hledáme schopné vedoucí skupinek, kteří budou dle vlastního výběru koledovat přímo ve své obci či v jiném přiděleném rajónu – nejvíce nepokrytých míst je doposud v městech Zábřeh a Mohelnice.
Jestliže Vám je víc než 15 let a jste ochotni stát se vedoucím skupinky tří králů, kontaktujte naši asistentku Tříkrálové sbírky 2011 – Miluši Kobzovou, telefon - pevná linka: 583 412 587, mobil: 736 509 431, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR