Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka 2010

Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskuteční na počátku roku 2010 již pojedenácté. Na této stránce najdete vždy aktuální informace z příprav a následně i výsledky vlastního koledování.
Děkujeme Vám předem za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi. Pokud budete mít možnost potkat naše koledníky, děkujeme za jejich vlídné přijetí a příspěvek do kasičky. Jestli se ale zrovna k Vám koledníci nedostanou, nabízíme další možnosti a formy jak podpořit Tříkrálovou sbírku 2010:

  • přispět do sbírkové pokladničky, se kterou i u Vašich dveřích někdy v termínu od 1.-10. ledna 2010 zazvoní námi vyslaná kolednická skupinka
  • přispět do sbírkové pokladničky umístěné až do 11. ledna 2010 v prodejně Ledňáček (Žižkova 17, Zábřeh)
  • zasláním dárcovské SMS (DMS) ve tvaru KOLEDA na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 27,- Kč.
  • zasláním (nebo vložením) částky na zvláštní bankovní účet pro Tříkrálovou sbírku: číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny Praha. Tuto možnost využijte v případě, kdy potřebujete potvrzení o poskytnutém daru. Pro více informací kontaktujte ekonomické oddělení Charity Česká republika - tel.: 296 243 330
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Už v době, kdy budete do pokladničky přispívat nebo půjdete koledovat, můžete přemýšlet o lidech kolem Vás, kterým by stálo za to nějak pomoci. A pokud na někoho takového přijdete, zbývá již jen dát nám to vědět (tel.736 510 816, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz).

 

Aktuality

14. ledna 2010: Konečné výsledky tříkrálového koledování

Koledníci Tříkrálové sbírky skončili v neděli 10. ledna svoji pouť po obcích zábřežského děkanátu. Sbírka probíhala letos již pojedenácté a hledat příjemce tříkrálového požehnání a štědré dárce vyrazilo letos celkem 303 skupinek, sestavených zábřežskou Charitou. Královské skupinky koledovaly v 96 obcích, městech a obecních částech a v jejich pokladničkách se shromáždilo neuvěřitelných 1 158.155 Kč.
Pokud výtěžek porovnáváme s rokem 2009, jedná se o nárůst téměř 57 tisíc korun. Tento skok byl způsoben zvýšením počtu koledujících skupinek o 14. Průměrný výtěžek na jednu koledující pokladničku činí 3.822 Kč, tento průměr je v podstatě stejný jako v roce 2009. Nejčastějším platidlem byly kovové dvacetikoruny, lidé nám jich do kasiček věnovali celkem 6.751 kusů, druhé nejvíce darované byly padesátikoruny – rukama sčítací komise jich prošlo celkem 5.045 kusů. Nejbohatší pokladnička (celkem 19.952 Kč) byla stejně jako loni i letos ta, se kterou pod číslem 115 v Lošticích koledovala paní Ludmila Schwarzová. Hned druhá nejplnější pochází z Moravičan, 19.480 Kč vykoledovala paní Radka Adamcová s pokladničkou číslo 159.
Z Moravičan pochází také 6 z celkového počtu 11 dvoutisícekorunových bankovek. To, že jsme součástí globálního trhu Evropské unie, potvrzuje i narůstající počet Euro měny v pokladničkách; letos jsme zde našli a na české koruny proměnili 26,60 €. Kromě zaúčtovatelných platidel se při počítání výtěžků pokladniček v jejich obsahu našly: polské zloté, české staré koruny a haléře, německé marky, chorvatské kuny, anglická pence, pamětní mince ZOO Dvůr Králové, žetony do nákupních vozíků. Současně s penězi Charita sbírala i náměty na konkrétní pomoc z výtěžku sbírky, prozatím se takto sešly dva podněty pro další prošetření.
Částí výtěžku tříkrálového koledování (zatím 80.000 Kč) jsme připraveni pomoci zhruba 3 miliónům lidem na Haiti, kteří byli v těchto dnech stižení katastrofálním zemětřesením. Charita využije své kontakty v této nejchudší zemi světa, které dlouhodobě rozvojově pomáhá. Svoji pomoc bude do zdevastované země směřovat také prostřednictví Catholic Relief Service – partnerské americké Charity, která již na místě pracuje.
Na webu www.acho.charita.cz je možné dohledat, jak jsme si vedli – ať již jako dárci nebo koledníci – v porovnání s ostatními částmi olomoucké arcidiecéze. Pokud k někomu tři králové nedorazili, je možné do sbírky ještě přispět zasláním dárcovské SMS ve tvaru KOLEDA na telefonní číslo 87777.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a dokázali, že jim není lhostejný osud bližních v nouzi. Poděkování patří také firmám a společnostem, které se podíleli na odměnění koledníčků v podobě sponzorských darů. V neposlední řadě naše vděčnost směřuje k mnoha lidem dobrého srdce, kteří skupinku koledníků přijali a obdarovali ji jakoukoliv částkou. Za takto hmatatelně projevenou solidaritu a důvěru naší práci (i v nejistotách hospodářské krize) DĚKUJEME!


Teď již výsledky. Můžete shlédnout podrobné výsledky koledování podle jednotlivých skupinek. Připojujeme také sumáře za jednotlivé obce.


6. ledna 2010: Tříkrálová sbírka je v plném proudu

Aktuální článeček o tříkrálové sbírce na Zábřežsku a Mohelnicku najdete v internetovém zpravodaji Rej.


4. ledna 2010: Charita Zábřeh vyhlašuje fotosoutěž a literární soutěž.

Podmínkou účasti v soutěži, která doprovází Tříkrálové koledování v roce 2010 je zaslání fotografií s tématem Tříkrálové sbírky, tříkrálového koledování, navštívení Betléma třemi králi. Stejně tak je možné doručit literární příspěvek v podobě povídky, příběhu, fejetonu či básničky, který musí být blízký tématu tříkrálové sbírky, koledování.
Došlé fotografie i příběhy se stávají majetkem Charity a budou použity při propagaci sbírky v dalších letech, z toho důvodu je nutné, aby zvláště fotografované osoby s publikováním souhlasili.
Své soutěžní příspěvky je nutné doručit osobně, zaslat poštou (Charita Zábřeh, Žižkova 15, 78901 Zábřeh) nebo emailem (trikralova.sbirka@charitazabreh.cz). Soutěž probíhá od 1.1.2010 do 31.1.2010 včetně. Výběrová komise složená ze zaměstnanců Charity následně došlá dílka posoudí a vybere ta nejzdařilejší – 3 fotografie a 3 literární počiny, jejichž autoři budou následně odměněni hodnotnými cenami.
Takže foťte a spisujte, moc se těšíme na Vaše příspěvky!


3. ledna 2010: Tříkrálový koncert

Nestihnuli jste pro nedělní koledování nebo návštěvy příbuzných přímý přenos brněnského Tříkrálového koncertu? Nevadí, můžete jej shlédnout ze záznamu České televize, stačí kliknout na následující odkaz. Příjemné pokoukání!


1. ledna 2010: Odkazy na další informace o tříkrálovém koledování

Ještě než budou známy výsledky koledování na Zábřežsku a třeba zrovna v té Vaší obci, můžete zavítat na další weby, které obsahují informace o sbírce:
trikralovasbirka.cz - oficiální web sbírky server aktuálně.cz


31. prosince 2009: Přijměte pozvání ke sledování Tříkrálového koncertu

Ten sbírku doprovodí a je poděkováním Charity koledníkům i dárcům. Letošní koncert se uskuteční v neděli 3. ledna 2010 od 16 hodin v brněnském městském divadle. V přímém přenosu jej odvysílá Česká televize na programu ČT1. Vystoupí Marie Rottrová, Marek Ztracený, Monika Bagárová, Bob Fliedr, moderují Martina Kociánová a Jan Čenský.


30. prosince 2009: Přeběžné záměry na využití výtěžku sbírky - Charita Zábřeh

Podle schváleného klíče rozdělení výnosu sbírky platí, že kromě zahraniční humanitární pomoci a podpory nadregionálních projektů se celých 65% výtěžku vrátí do oblasti, kde se vysbírali - k využití místní Charitou. Charita Zábřeh chce v příštím roce podpořit následující projekty:
  • přímá pomoc rodinám a lidem v nouzi - jde o adresnou přímou finanční a materiální podporu lidí z našehop regionu, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace (vzhledem k vysoké nezaměstnanosti, zdražení cen a snížení některých dávek pro rok 2010 bude tento solidární nástroj pomoci velmi důležitý)
  • příspěvek na pořízení bezbariérového vozidla pro individuální přepravu osob na vozíku a se sníženou schopností pohybu (více informací o zvoleném řešení naleznete v této prezentaci)
  • stavební úpravy v Charitním domě sv. Barbory (Žižkova 15, Zábřeh), které souvisí s bezbariérovou přístupností služeb zábřežské Charity


4. prosince 2009: Zkraťte si čekání na Tři krále a podívejte se na Večerníček

Česká televize loni odvysílala v rámci nového večerníčku Chaloupka na vršku i díl věnovaný tradici a důvodům tříkrálového koledování. Tento velmi milý pořad je možné shlédnout se záznamu na youtube.cz.


využití výtěžku

3. prosince 2009: Jak jsme hospodařili s prostředky loňské Tříkrálové sbírky?

Stáhněte si letáček o využití výtěžku sbírky roku 2009.


2. prosince 2009: Přípravy jedenáctého pokračování Tříkrálové sbírky

S přicházející zimou se Charita Zábřeh začíná připravovat na „svou“ jedenáctou tříkrálovou sbírku (celostátně desátou).
Přípravu zahájila Chráněná dílna Palonín výrobou tříkrálových cukříků. V říjnu se zde začalo balit 2,5 milionu kg cukru do 5g dutinek, které se pak rozvezou do všech osmi diecézních charit po celé České republice, odkud pak dále putují do jednotlivých oblastních, místních a farních charit, a ty je zase rozdělují pro jednotlivé skupinky koledníků. Tyto tříkrálové cukříky se pro tříkrálovou sbírku staly již tradicí, vyrábějí se od počátku konání sbírky. Vyjadřují poděkování dárcům a zároveň podporují charitní práci – letos daly práci lidem s handicapem na 27 pracovních dní. Cukr se také nazývá „bílým zlatem“. Z tradice církve víme, že mudrcové z východu přinesli narozenému Spasiteli jako jeden z darů zlato: „Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mt 2,11). Tříkrálové „bílé zlato“ tak spojuje v sobě událost, která se stala před více než 2tisíci lety, poděkování za dobrotu dárců, kteří přispívají do tříkrálové sbírky, a zároveň dává práci lidem, kteří by těžko jinak hledali zaměstnání.
Další přípravou, v tomto období, je výroba tříkrálových medailí, které nosí koledníci na krku. Již pro minulou sbírku, vyráběli tyto medaile klienti Oázy – centra denních služeb pro dospělé lidi s mentálním postižením a duševním onemocněním. Pro Tříkrálovou sbírku 2009 vyrobili a natřeli glazurou téměř 1400 kusů medailí během 2 měsíců. Letos vyrábějí stejný počet. Také tříkrálové medaile v sobě spojují jednak dárek pro koledníky za jejich často ne jednoduchou službu při koledování a pak zapojení se klientů Oázy, formou této pomoci, do Tříkrálové sbírky.


hledáme vedoucí skupinek

1. prosince 2009: Připravuje se tradiční tříkrálové koledování – pomůžete?

Od 1. do 10. ledna 2009 se koná v našem děkanátu už jedenáctá Tříkrálová sbírka. Proto Charita Zábřeh opět hledá spolehlivé, obětavé a ochotné vedoucí kolednických skupinek, kteří jsou pro její provedení velmi důležití. Zájemci starší 15-ti let se mohou hlásit na tel. čísle 736 509 431 nebo na e-mailu: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz
Všem těm, kteří nám již opětovnou účast návratkou potvrdili a chtějí pomáhat potřebným prostřednictvím největší humanitární sbírky v ČR, děkujeme za ochotu.


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR