Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka 2009

Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskuteční na počátku roku 2009 již podesáté. Na této stránce najdete vždy aktuální informace z příprav a následně i výsledky vlastního koledování.
Děkujeme Vám předem za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi. Pokud budete mít možnost potkat naše koledníky, děkujeme za jejich vlídné přijetí a příspěvek do kasičky. Jestli se ale zrovna k Vám koledníci nedostanou, nabízíme další možnosti a formy jak podpořit Tříkrálovou sbírku 2009:

  • přispět do sbírkové pokladničky, se kterou i u Vašich dveřích někdy v termínu od 3.-11. ledna 2009 zazvoní námi vyslaná kolednická skupinka
  • přispět do sbírkové pokladničky umístěné až do 14. ledna 2009 v prodejně Ledňáček (Žižkova 17, Zábřeh)
  • zasláním dárcovské SMS (DMS) ve tvaru KOLEDA na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 27,- Kč.
  • zasláním (nebo vložením) částky na zvláštní bankovní účet pro Tříkrálovou sbírku: číslo 33001122/0800 vedený u České spořitelny Praha. Tuto možnost využijte v případě, kdy potřebujete potvrzení o poskytnutém daru. Pro více informací kontaktujte ekonomické oddělení Charity Česká republika - tel.: 296 243 330
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Už v době, kdy budete do pokladničky přispívat nebo půjdete koledovat, můžete přemýšlet o lidech kolem Vás, kterým by stálo za to nějak pomoci. A pokud na někoho takového přijdete, zbývá již jen dát nám to vědět (tel.736 510 816, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz).

 

Aktuality

6. února 2009: Kolednické luštění je završeno a výherce poukazů do Adrenalin parku v České Vsi u Jeseníku již známe !!!!
Úspěšných řešitelů křížovky bylo 135. Tajenka zněla: a věříme, že tuto radost bude mít všech 15 šťastných výherců, kteří byli vylosováni při polední modlitbě na účtárně Charity. Výhercům na které se usmálo štěstí blahopřejeme.


Ať vás dlouho nenapínáme – zde jsou jejich jména:
1. Hlavatá Martina, Bezděkov
2. Janů Adéla, Kosov
3. John Vojta, Postřelmov
4. Krejčí Tomáš, Svébohov
5. Kuběnová Tereza, Sudkov
6. Kvapil Jan, Palonín
7. Léhar Lukáš, Postřelmov
8. Macková Lucie, Rovensko
9. Macoun Josef, Sudkov
10. Martináková Kristýna, Olšany
11. Ruprechtová Nikola, Leština
12. Ryšavý Lukáš, Zábřeh
13. Škopová Štěpánka, Úsov
14. Valentová Eliška, Svébohov
15. Winige Jan, Kosov


dar lidl

22. ledna 2009: DĚKUJEME společnosti Lidl Česká republika, která nám bezplatně poskytla sladké odměny v hodnotě 3.000 Kč pro výherce výtvarné soutěže. Díla všech zůčastněných autorů budou zítra převezena do Katolického domu, kde návštěvníci konaných plesů vyberou ta nejlepší. Na tomto místě pak najdete výsledky.


14. ledna 2009 (aktualizováno 19.1.2009 - doplněno o dodatečný dar, který navýšil výtěžek pokladniček) Všechny pokladničky jsou už rozpečetěny a jejich obsahy jsou spočteny! V tuto chvíli již známe konečné výsledky letošního tříkrálového koledování v regionu působnosti Charity Zábřeh. Již víme, že s Vaší pomocí či přispěním výtěžek koledování i přes světovou ekonomickou krizi neklesl, ba právě naopak. Výtěžek ze všech 289 pokladniček totiž činí úctyhodných 1 101.210 Kč. Pokud výtěžek porovnáváme s rokem 2008, jedná se o nárůst téměř 73 tisíc korun. Tento skok nebyl způsoben jen zvýšením počtu koledujících skupinek o 15, o 57 Kč vzrostl také průměrný výtěžek jedné pokladničky. Nejčastějším platidlem byly dvacetikoruny, lidé nám jich do kasiček věnovali celkem 6791 kusů. Nejbohatší pokladnička (celkem 21.612 Kč) byla letos ta s číslem 100, se kterou v Lošticích koledovala paní Ludmila Schwarzová. Můžete tedy shlédnout podrobné výsledky koledování podle jednotlivých skupinek. Připojujeme také sumáře za jednotlivé obce.
Ještě jednou děkujeme vám všem koledníkům a vedoucím skupinek za odvahu a obětavost, kterou jste prokázali zapojením se do sbírky a to bez ohledu na to, že třeba právě ta Vaše pokladnička netrhá rekordy! Dárcům pak za jejich obdivuhodnou stědrost a solidaritu, kterou v nezměněné míře prokázali i přes nejistotu a obavy z toho co letos přijde.
Jak jsme si pak společně (ať již jako dárci přispívající do sbírky nebo jako koledníci) vedli ve srovnání s ostatními je možné najít na tomto webu.
Uvítáme také fotky z koledování ve vaší obci, z koledování té vaší skupinky. Zasílejte je prosím na email trikralova.sbirka@charitazabreh.cz. Děkujeme.

2. ledna 2009: Složte si Betlémskou hvězdu a vyhrejte mobilní telefon!

Sbírku letos provází nová propagační kampaň, která vychází z orientálního umění skládaného papíru – origami. Papírové origami pochází sice původem z Asie, avšak málokdo ví, že do Evropy jej přivezli španělští misionáři, takže má souvislost i s křesťanskou kulturou.
V tomto duchu je laděn i televizní klip sbírky a propagační letáčky. Právě letáček s informacemi o sbírce a naším využitím výtěžku předchozího koledování, by jste měli mít v tuto chvíli již ve svých poštovních schránkách. (Pokud jste letáček do schránky neobdrželi - za což může distribuční společnost TNT Post - můžete si jej stáhnout ve formátu pdf). Letáček lze složit podle následujícího návodu jako origami - Betlémskou hvězdu. Digitální fotografii složené hvězdy lze zaslat na adresu ivana.jenistova@caritas.cz a zúčastnit se tak soutěže o dva mobilní telefony, které Arcidiecézní charita Olomouc obdržela od sponzora Tříkrálové sbírky. Příjem fotografií bude probíhat do 20. ledna 2009 .
tříkrálový letáček


1. ledna 2009: Večerníček o Tříkrálovém koledování

Česká televize vysílala v rámci nového večerníčku Chaloupka na vršku i díl věnovaný tradici i důvodům tříkrálového koledování. Tento velmi milý pořad je možné shlédnout se záznamu na youtube.cz.


28. prosince 2008: Přijměte pozvání ke sledování Tříkrálového koncertu.

Sbírku doprovodí také Tříkrálový koncert v Městském divadle Brno, který v neděli 4. ledna 2009 od 17 hodin v přímém přenosu odvysílá Česká televize 1 a ze záznamu od 21 hodin ČRo 1-Radiožurnál
tříkrálový koncert


příběh zrození

16. prosince 2008: Tříkrálové promítání

Pro Tříkrálové koledníky staré i nové připravila zábřežská Charita ve spolupráci s kinem Retro promítání filmu PŘÍBĚH ZROZENÍ. Jde o americký film, který vychází z evangelií sv. Matouše a Lukáše. Jedná se o velmi pokojnou filmovou podívanou s vánočním poselstvím míru a zaměřuje se především na postavu Marie. Popisuje její cestu s Josefem do Betléma a zachycuje okolnosti předcházející Ježíšovu narození. Film je v původním znění s titulky, není tedy vhodný úplně pro ty nejmladší krále.
Speciální promítání pro tříkrálové vedoucí skupinek a koledníky se uskuteční v pondělí 29. prosince 2008 v 16 hodin. Vstupné na toto promítání bylo zlevněno na polovinu, u pokladny tedy zaplatíte pouze 35 Kč.
Přijďte se nechat inspirovat dobou, ve které žili i ti, které svým koledováním lidem přibližujeme! Všichni ostatní nekoledníci mohou stejné promítání navštívit ve dnech 27. a 28. prosince - více informací na www.kinoretro.cz.


3. prosince 2008: Výstava v galerii kina Retro

Zveme Vás na výstavu výtvarných prací o tříkrálovém putování a s tím spojeném koledování. Výstavu „Jak si představuji Tři krále“ pořádá Zábřežská kulturní v prostorách galerie a kavárny zábřežského kina Retro.
Vystavovány jsou zde obrázky dětí a některé fotografie, které dodala zábřežská Charita z posledních 3 let svého organizování sbírky v děkanátu. Vznikaly ve školách, v kroužcích i domácnostech a různým způsobem – tradičně i novodobě – zachycují tři mudrce na cestě za Betlémskou hvězdou.
Výstava byla otevřena vernisáží v neděli 30. listopadu 2008 a je možné ji navštívit až do 18. ledna 2009. Je přístupná vždy v době otevření kavárny (denně 16-24 hodin) a vždy nejméně hodinu před začátkem každého představení.
výstava Retro výstava Retro výstava Retro


3. prosince 2008: Přípravy desátého pokračování Tříkrálové sbírky

Pro zábřežskou Charitu a její tříkrálové asistenty to znamená najít, zorganizovat a vybavit takřka 300 skupinek, které začátkem příštího roku vyrazí koledovat ve více než 60 obcích a městech jižní poloviny šumperského okresu.
Tuto neděli – první neděli adventní – byla v chrámu sv. Bartoloměje posvěcena křída, kterou pak koledníci na veřeje dveří značí písmeny K+M+B latinské požehnání. Již déle než týden pracují uživatelé Oázy – centra denních služeb pro lidi s mentálním postižením a duševním onemocněním, na výrobě keramických medailek pro koledníky. Aby se tímto odznakem pravosti mohl prokázat každý z koledníků, musí jich vyrobit 1200 kusů.
Chráněná dílna Palonín zase připravila hygienicky balené cukry s tříkrálovým potiskem a to rovnou pro celou Českou republiku. Bílé zlato – jak se cukru říká - slouží jako poděkování dárcům za projevenou štědrost. Aby bylo možné podělit všechny navštívené domácnosti, připravila Charita během 14 dní více než 3 milióny sladkých dutinek.


1. prosince 2008: Jak jsme hospodařili s prostředky loňské Tříkrálové sbírky?

Stáhněte si letáček o využití výtěžku sbírky roku 2008.


12. listopadu 2008: Výtvarná soutěž pro všechny malé i velké

Zvolte si jakoukoliv výtvarnou techniku (kresba, koláž, keramika, výšivka...) a ztvárněte tématiku Putování tří králů za hvězdou & navštívení Betléma. Svá díla i dílka pak doručte na zábřežskou Charitu nebo svému místnímu vedoucímu skupinky v obci a to do 10.1.2009.
Všechny práce budou prezentovány veřejnosti a vylosovaní soutěžící budou odměněni zajímavým dárkem.


12. listopadu 2008: Připravuje se tradiční tříkrálové koledování – pomůžete?

Od 3. do 11. ledna 2009 se koná v našem děkanátu už desátá Tříkrálová sbírka. Proto Charita Zábřeh opět hledá spolehlivé, obětavé a ochotné vedoucí kolednických skupinek, kteří jsou pro její provedení velmi důležití. Zájemci starší 15-ti let se mohou hlásit na tel. čísle 736 510 816 nebo na e-mailu: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz
Všem těm, kteří nám již opětovnou účast návratkou potvrdili a chtějí pomáhat potřebným prostřednictvím největší humanitární sbírky v ČR, děkujeme za ochotu.


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR