Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka 2008

Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskuteční na počátku roku 2008 již po deváté. Na této stránce najdete vždy aktuální informace z příprav a následně i výsledky vlastního koledování.

 

14. února 2008: Tříkrálová sbírka 2008 je již minulostí. Zůstalo nám po ní spoustu zážitků, nových zkušeností, ale také krásných výtvarných dílek.
Před zahájením sbírky jsme vyhlásili výtvarnou soutěž: Jak si představuji Tři krále.
Na Charitě se nám k 18.1.2008 sešlo neuvěřitelných 119 prací. Nejvíce byly zastoupeny obrázky kreslené, ale děti vyzkoušely i koláž, keramiku a prostorové postavičky králů z vytvořené papíru a pytloviny.
Účast byla pestrá - zapojily se jak jednotlivci, tak děti ze školek a škol: MŠ Strejcova Zábřeh, ZŠ Hoštejn, ZŠ Lesnice, 3. ZŠ Zábřeh, 4.ZŠ Zábřeh, SŠSP a S Zábřeh, ZŠ a DD Zábřeh. Všechny výtvory byly v plesové sezóně od poloviny ledna vystaveny v Katolickém domě a každý návštěvník měl možnost dát hlas dle jeho názoru nejlepšímu dílku. Zaujali naprosto všichni králové, protože hlas dostal každý z nich.
Děkujeme tedy všem dětem, které se zapojily. Ač je větších odměn jen pro několik ze zúčastněných, pochvalu, uznání a dík si zaslouží úplně všichni. Věříme, že touto akcí naše spolupráce nekončí a vzájemné vztahy dokážeme udržovat nejen v období tříkrálovém, ale celý rok. Těšíme se na další setkání a děkujeme!!!!


Odměnění autoři dílek, které dostaly nejvíc hlasů:
1. Markéta Stejskalová, 3.tř, 4.ZŠ Severovýchod, Zábřeh
2. Adéla Žáková, 7.tř., 3. ZŠ Školská, Zábřeh
3. Marie Pluháčková, SŠSP a S Zábřeh
4. Aneta Němcová, 6.tř, 3. ZŠ Školská, Zábřeh
5. Jožík Kroul, Zábřeh
6. Dagmar Blaháčková, Postřelmov
7. Miroslav Krobot, Centrum Oáza, Charita Zábřeh
8. Eliška Jarmarová, 7.tř, 3. ZŠ Školská, Zábřeh
9. Denisa Mičková, 7.tř, 3. ZŠ Školská, Zábřeh
10. Lenka Pokoráková, 7.tř, 3. ZŠ Školská, Zábřeh
11. Barbora Sigmundová, SŠSP a S Zábřeh
12. Laďa Kohút, ZŠ a DD, Sušilova, Zábřeh
13. Eliška Bröcklová, 6.tř, 3. ZŠ Školská, Zábřeh


14. února 2008: Kolednické luštění je završeno a výherce poukazů do Adrenalin parku v České Vsi u Jeseníku již známe !!!!
Úspěšných řešitelů křížovky bylo 110. Tajenka zněla: RADOST V OČÍCH a věříme, že tuto radost bude mít všech 25 šťastných výherců, kteří byli vylosováni hned deseti zástupci Charity Zábřeh na poradě vedení dne 12.2.2008. Výhercům na které se usmálo štěstí blahopřejeme.


Ať vás dlouho nenapínáme – zde jsou jejich jména:
1. Dagmar Blaháčková, Postřelmov
2. Jakub Diblík, Hoštejn
3. Lucie Dokoupilová, Mohelnice
4. Lucie Ghntnerová, Rovensko
5. Josefa Gojíšová, Hrabišín
6. Tereza Haltmarová, Heroltice
7. Petr Herman, Štíty
8. Pavel Holínek, Postřelmov
9. Šárka Horčicová, Jestřebí
10. Veronika Hrochová, Moravičany
11. Markéta Janů, Zábřeh
12. Dagmar Krejčí, Dubicko
13. Tomáš Krejčí, Mírov
14. Davídek Melhuba, Doubravice
15. Milan Melhuba, Doubravice
16. Pavel Nevrlý, Mohelnice
17. Olga Portesová, Koruna
18. Josef Sitta, Zábřeh
19. Ludmila Sommerová, Zábřeh
20. Jiří Šincl, Rovensko
21. Jiříček Škop, Podlesí
22. Pavla Ucekajová, Postřelmov
23. Iva Walterová, Štíty
24. Aneta Wölflová, Kosov
25. Lucie Zemanová, Lupěné


10. ledna 2008: Tak a je spočteno! V tuto chvíli již známe konečné výsledky letošního tříkrálového koledování v regionu působnosti Charity Zábřeh. Již víme, že s Vaší pomocí či přispěním jsme opět zdolali magickou hranici 1 mil. korun. Výtěžek ze všech 274 pokladniček totiž činí úctyhodných 1 028.602,50 Kč. Pokud výtěžek porovnáváme s rokem 2007, jedná se o nárůst více než o 26 tisíc korun. Průměrný výtěžek pokladničky činí 3.754 Kč, nejčastějším platidlem byly dvacetikoruny, lidé nám jich do pokladniček věnovali celkem 6209 kusů. Nejbohatší pokladnička (obsahovala celkem 12.661 Kč) byla letos ta s číslem 135, se kterou v Moravičanech koledoval pan Jan Adamec. Můžete tedy shlédnout podrobné výsledky koledování podle jednotlivých skupinek. Připojujeme také sumáře za jednotlivé obce.
Ještě jednou děkujeme vám všem koledníkům a vedoucím skupinek za odvahu a obětavost, kterou jste prokázali zapojením se do sbírky a to bez ohledu na to, že třeba právě ta Vaše pokladnička netrhá rekordy! Dárcům pak za jejich obdivuhodnou stědrost a solidaritu, kterou v nezměněné míře prokázali i přes nejistotu a obavy z dražšího reformního roku 2008.
Jak jsme si pak společně (ať již jako dárci přispívající do sbírky nebo jako koledníci) vedli ve srovnání s ostatními je možné najít na tomto webu.
Uvítáme také fotky z koledování ve vaší obci, z koledování té vaší skupinky. Zasílejte je prosím na email trikralova.sbirka@charitazabreh.cz. Děkujeme.

4. ledna 2008: Ještě než budou známy výsledky aktuálně probíhajícího koledování, můžete se podívat na dosavadní statistiku koledování na území děkanátu Zábřeh. Podrobnější výsledky najdete zde.

Výsledky koledování


3. ledna 2008: Srdečně Vás zveme ke sledování Tříkrálového koncertu.

3. ledna 2008: Jak jsme hospodařili s prostředky loňské Tříkrálové sbírky? Stáhněte si letáček o využití výtěžku sbírky roku 2007.

8. listopadu 2007: Hledáme koledníky a vedoucí skupinek

Hledáme koledníky


7. listopadu 2007: Pozor! Soutěž o ceny

Tříkrálová soutěž o ceny

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR