Aktuální anketa:Charita Zábřeh s grantovou podporou buduje mobilní tým domácí hospicové péče

logosvcs


Letáček poradna Letáček svépomocná skupina Pozvánka - svépomocná skupina duben 2017


říjen 2016 - Tým mobilní hospicové péče pomáhá nemocným i jejich rodinám

Zábřežská Charita v těchto dnech končí realizaci projektů, které jí pomohly rozvinout a zkvalitnit aktivity její mobilní hospicové péče. S moderním vybavením a zaškoleným personálem pomáhá nevyléčitelně nemocným i jejich rodinám.

První ze tří „hospicových“ projektů začali na Charitě realizovat před třemi lety. „Tehdy jsme si uvědomili, že pokud chceme poskytovat péči srovnatelnou s péčí v kamenném hospici nebo v nemocnici a umožnit formu takzvané domácí hospitalizace, musíme být k tomu patřičně vybaveni. Personálně, odborně i technicky,“ vysvětlila vrchní sestra Ludmila Nováková.

Ilustrační foto

Postupně tak pořídili nejpotřebnější pomůcky (lineární dávkovače, infúzní pumpy, oxygenátory), zakoupili osobní automobil, vytvořili letáčky s informacemi o nabídce služeb a doplnili odborné vzdělání pracovníků hospicového týmu. Z posledního realizovaného projektu „Domácí hospicová péče – dostupnost a kvalita bez kompromisů“ dovybavili půjčovnu pomůcek elektrickými polohovacími postelemi s pasivními i aktivními antidekubitními matracemi, pořídili osobní automobil, kartotéky, sterilizátor a vybavení pro sestry (tonometry, glukometry, pulsní oxymetry a zdravotnické brašny). Díky projektu zakoupili plničku kyslíku a tak nemocným v domácnostech nově slouží také přenosné láhve s kyslíkem, které je vydrží zásobovat kyslíkem až deset hodin (při odběru 2 litrů/min), a s níž se tak mohou pohybovat i mimo domov.

„Protože v terénu u pacientů zajišťujeme i velice odborné úkony, prošly všechny sestry domácí zdravotní a hospicové péče odborným kurzem Komplexní ošetřovatelská péče o tracheostomované pacienty a osm sester absolvovalo Kurz péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou, “ doplnila výčet aktivit posledního projektu Ludmila Nováková.

Nemocnému a jeho rodině je k dispozici celý tým domácí hospicové péče. Vedle odborné domácí zdravotní péče je jeho součástí i sociální pracovník, pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služba, fyzioterapeut, případně psycholog a kněz. Tým intenzivně spolupracuje s praktickými lékaři a lékařskou z ambulance bolesti. Součástí týmu jsou i dva poradci pro pozůstalé, jejichž služby může využít truchlící rodina.

Pomoc s řešením mnoha úkolů souvisejících například s propuštěním nemocného z nemocnice pomáhá rodině zajistit Charitní hospicová poradna. Vše zde společně vyřídí na jednom místě. Pečující mají navíc možnost se pravidelně měsíčně setkávat v tzv. svépomocných skupinách, kde mohou načerpat podporu nebo sdílet své zkušenosti s jinými pečovateli. Tyto aktivity vznikly díky projektu „Domácí hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“.

Projekty „Domácí hospicová péče – dostupnost a kvalita bez kompromisů“ a „Domácí hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“ byly podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR (Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union).


duben 2016: Domácí hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících

Ilustrační foto

Domácí hospicová péče Charity Zábřeh pomáhá pacientům v terminálním stadiu nevyléčitelných nemocí důstojně dožít v domácím prostředí. Díky několika projektům, které v současnosti realizuje, může jim i jejich rodinám nabídnout nové možnosti pomoci.

Plnička kyslíku a osm plnících lahví je část z nového vybavení, které bude nemocným v nejbližší době sloužit. „Zkušenostmi z terénní péče jsme zjistili, že naše materiálně technické vybavení je stále nedostačující. Máme v domácí hospicové péči například pacienty na oxygenoterapii. Stalo se, že v Zábřehu došlo k výpadku elektrické energie. Trvalo to něco přes hodinu. Pacientka výpadek dodávky kyslíku sice zvládla, ale došlo ke značnému poklesu saturace kyslíku a rodina byla připravena volat rychlou záchrannou pomoc,“ přibližuje potřebnost pořízení nového přístroje vrchní sestra Ludmila Nováková a doplňuje: „Přenosná láhev s kyslíkem vydrží pacienta zásobovat kyslíkem až deset hodin a on se tak může dostat i ven na zahradu nebo si splnit své přání a podívat se například na místa, kde se narodil nebo prožíval dětství.“

Další zdravotnické prostředky, které budou pořízeny v rámci realizovaného projektu „Domácí hospicová péče – dostupnost a kvalita bez kompromisů“, jsou elektrické polohovací postele s antidekubitními matracemi, tonometry, glukometry, pulsní oxymetry a zdravotní brašny pro všechny sestry. Ty si také zvýší svou odbornost vzděláním v péči o pacienta s tracheostomií, šest z nich absolvuje certifikovaný kurz Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou a tři projdou přípravným kurzem ke zkoušce pro poradce pro pozůstalé.

Každé středisko bude vybaveno novou kartotékou a pro dopravu zdravotních sester a členů hospicového týmu za pacienty do domácností pořídí Charita z projektových prostředků nový osobní automobil. „Jsme rádi také za možnost pořídit si nový sterilizátor zdravotnického materiálu. Je výhodné chystat si sterilní materiál dle vlastních potřeb. Můžeme si tak připravit aktuálně různé rozměry potřebných materiálů k převazům a také využít sterilizaci kovových nástrojů,“ vysvětluje Ludmila Nováková.

Tým domácí hospicové péče loni doprovázel padesát hospicových pacientů a jejich rodin. Péči zajišťuje v součinnosti s rodinnými příslušníky přímo v domácnosti pacienta. Vedle odborné domácí zdravotní péče je nemocnému a rodině k dispozici také sociální pracovník, pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služba, fyzioterapeut, případně psycholog a kněz. Tým intenzivně spolupracuje s praktickými lékaři a lékařskou z ambulance bolesti.

„Především po propuštění z nemocnice se nemocný a jeho rodina se dostávají do obtížně řešitelné situace, kdy potřebují vyřešit mnoho obtížných úkolů. Proto jim chceme co nejrychleji zajistit komplexní péči, včetně potřebných pomůcek,“ říká koordinátorka domácí hospicové péče Marta Třísková. Z toho důvodů také v rámci realizace dalšího projektu „Domácí hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“ vznikla Charitní hospicová poradna (od února na nové adrese: Žižkova 15, Zábřeh), pravidelná měsíční setkávání pečujících v tzv. svépomocných skupinách v Zábřeze a Mohelnici, kde se pečovatelé jednak setkají s jinými pečovateli a jednak se dozví užitečné rady pro svoji péči. „S rodinou jsme v kontaktu i po odchodu jejich blízkých. Máme vyškolené dva poradce pro pozůstalé, kteří poradí a pomohou například s vyřizováním pohřbu, ale také mohou doprovázet rodinu v těžkých chvílích po ztrátě blízkého,“ zakončuje Marta Třísková.

Projekty „Domácí hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“ a „Domácí hospicová péče – dostupnost a kvalita bez kompromisů“ byly podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR (Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union).


duben 2015 - Rodina nezůstává v těžkých chvílích s umírajícím sama

Ilustrační foto

Jeden z projektů, které nám v poslední době pomohly zřídit jednotku mobilní hospicové péče, právě v těchto dnech končí. Samotné aktivity domácí hospicové péče však nikoliv - dopomoc a podporu lidem nevyléčitelně nemocným na sklonku života i jejich rodinám poskytujeme nadále. Pracovníci domácí hospicové péče pomáhají nevyléčitelně nemocným zůstat poslední dny jejich života doma v kruhu svých blízkých, bez bolesti a při respektování jejich lidské důstojnosti.

Paní Marie (pozn. jméno pacientky bylo změněno) zemřela v polovině dubna. Doma, v kruhu svých nejbližších, smířená. Do domácí hospicové péče Charity Zábřeh byla přijata na Silvestra loňského roku a po celou dobu se o ni starala její rodina za pomoci a podpory pracovníků domácí hospicové péče. Sestry přijížděly na ošetřovací návštěvy pravidelně dvakrát denně ve všední dny i o víkendech a v případě potřeby byly na zavolání k dispozici kdykoliv. Rodině byly zapůjčeny i potřebné pomůcky. Vedle elektrické polohovací postele s antidekubitní matrací také lineární dávkovač léků, pulsní oxymetr a oxygenátor pro nepřetržité podávání kyslíku. Pacientku rovněž pravidelně navštěvoval kněz. „V této finální fázi života je vedle péče o tělo důležité také naslouchání, rozhovor s nemocným nebo i jen vědomí přítomnosti blízké osoby. Na odchod svého člena se tak může připravovat i rodina. V případě rodiny paní Marie tomu tak také bylo.“ objasnila důležitost domácí péče vrchní sestra Charity Zábřeh Ludmila Nováková.

Aby mohli geriatričtí a umírající pacienti zůstat až do poslední chvíle v zaopatření rodiny ve svém vlastním domácím prostředí, realizovala Charita Zábřeh projekt „Podpora aktivit mobilní hospicové péče na Zábřežsku". „Díky tomuto projektu jsme pořídili nejpotřebnější pomůcky, zakoupili osobní automobil Škoda Citigo, doplnili odborné vzdělání pracovníků hospicového týmu a k informování široké veřejnosti vytvořili letáčky s informacemi o poskytovaných službách,“ popsala postup realizace Ludmila Nováková. Byly pořízeny po třech kusech elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, pulsní oxymetry a kyslíkové koncentrátory, dva lineární dávkovače a jedna infuzní pumpa. Většinu z těchto pomůcek využívala i paní Marie.

V roce 2014 využilo nabídku domácí hospicové péče 28 pacientů v terminálním stádiu choroby, od ledna 2015 Charita pečovala nebo pečuje o 15 těchto pacientů. „Stále více rodin má přání postarat se o svého blízkého nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí. Nemocným a jejich rodinám se v tom snažíme být co nejvíc nápomocni,“ dodala Ludmila Nováková. Práci hospicového týmu nejlépe vystihuje poděkování syna paní Marie: „Chci vám poděkovat za opravdu nadstandardní péči. Domácí hospicovou službu znám ze svého působení v zahraničí. A jsem moc rád, že tuto službu máte i tady a o moji maminku jste se tak dobře postarali.“

Projekt „Podpora aktivit mobilní hospicové péče na Zábřežsku" byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR (Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union).


Archiv uskutečněných a již uzavřených výběrových řízení na dodavatele:

„Pořízení výpočetní, komunikační a kancelářské techniky - opakovaná výzva“ je zakázka prováděná v rámci realizace projektu číslo CH.10/2/044: „Domácí hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“. Projekt byl finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce (Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union) a zakázka bude tímto programem spolufinancována. Požadovaným plněním je dodávka nových, nerepasovaných a nepoužitých počítačových sestav, mobilních zařízení pro výkaznictví domácí a hospicové zdravotní péče a multifunkční tiskárny (dále také jen souhrnně „vybavení“), a to podle dále ve Výzvě a přílohách uvedené specifikace a technických podmínek.


„Pořízení výpočetní, komunikační a kancelářské techniky“ je zakázka prováděná v rámci realizace projektu číslo CH.10/2/044: „Domácí hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“. Projekt byl finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce (Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union) a zakázka bude tímto programem spolufinancována. Požadovaným plněním je dodávka nových, nerepasovaných a nepoužitých počítačových sestav, mobilních zařízení a informačního systému pro výkaznictví domácí a hospicové zdravotní péče, bezpečnostních náramků pro nemocné, multifunkční tiskárny, skartovacího stroje (dále také jen souhrnně „vybavení“), a to podle dále ve Výzvě a přílohách uvedené specifikace a technických podmínek.


„Pořízení zdravotnických potřeb, zdravotnických přístrojů - opakovaná výzva“ je zakázka prováděná v rámci realizace projektu číslo CH.10/3/084: „Domácí hospicová péče – dostupnost a kvalita bez kompromisů“. Projekt byl finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce (Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union) a zakázka bude tímto programem spolufinancována. Požadovaným plněním je dodávka nových, nerepasovaných a nepoužitých zdravotnických potřeb, přístrojů a vybavení pro domácí hospicovou péči (dále také jen souhrnně „vybavení“), a to podle dále uvedené specifikace a technických podmínek.


„Pořízení zdravotnických potřeb, zdravotnických přístrojů“ je zakázka prováděná v rámci realizace projektu číslo CH.10/3/084: „Domácí hospicová péče – dostupnost a kvalita bez kompromisů“. Projekt byl finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce (Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union) a zakázka bude tímto programem spolufinancována. Požadovaným plněním je dodávka nových, nerepasovaných a nepoužitých zdravotnických potřeb, přístrojů a vybavení pro domácí hospicovou péči (dále také jen souhrnně „vybavení“), a to podle dále uvedené specifikace a technických podmínek.


„Pořízení osobního automobilu pro domácí hospicovou péči“ je zakázka prováděná v rámci realizace projektu číslo CH.10/3/084: „Domácí hospicová péče – dostupnost a kvalita bez kompromisů“. Projekt byl finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce (Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union) a zakázka bude tímto programem spolufinancována. Požadovaným plněním je dodávka nového osobního automobilu (hatchback ze segmentu malých městských vozidel) pro terénní domácí hospicovou péči, a to podle dále ve Výzvě uvedených technických podmínek a výbavové specifikace.


březen 2015 - Poradna pro pečující v domácnosti, hospicová poradna

Hospicová poradna

Usnadnit domácím pečovatelům jejich nelehkou práci pomohou služby nově zřízené Charitní hospicové poradny. Těžkou životní situaci chce ulehčit Charita Zábřeh lidem, kteří se dennodenně starají v domácnosti o své blízké. „Nejhorší jsou začátky, kdy třeba i ze dne spadnete do reality a najednou nevíte, jak máte co dělat, kam se obrátit o radu a pomoc,“ řekla Marta Třísková, vedoucí Charitní hospicové poradny. Právě z tohoto důvodu vznikla Charitní hospicová poradna. Pečujícím nabízí širokou škálu služeb: poradenství v oblasti péče, pomoc při orientaci v široké nabídce inkontinenčních a zdravotních pomůcek, zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek (včetně prostředků zdravotnické techniky – oxygenátoru, lineárního dávkovače, infuzní pumpy aj.), sociální poradenství i možnost konzultace léčby bolesti s lékařkou z ambulance bolesti. Pečující mohou informace k problematice péče o nemocné, umírající i doprovázení nemocných čerpat i z odborných publikací, které hospicová poradna nabízí bezplatně k zapůjčení. Nemocným a jejich rodinám zprostředkuje pracovnice poradny i konzultaci – rozhovor s pastoračním pracovníkem nebo v případě zájmu o doprovázení také kontakt s duchovním.

Setkání svépomocné skupiny

Součástí hospicové poradny je také setkávání pečujících ve svépomocných skupinách. Pravidelně jednou za měsíc mají pečující prostor ke vzájemnému sdílení svých zkušeností s lidmi, kteří jsou v obdobné situaci. Jsou pro ně připraveny také přednášky na různá témata – ošetřování, výživa, pomůcky, sociální poradenství. Nechybí ale ani témata, která povzbudí a podpoří přímo je samotné. „Protože svépomocná skupina funguje teprve od února, máme zkušenost teprve z prvního setkání. Ale i po tomto jednom setkání můžeme říci, že se opravdu povedlo, “ zhodnotila Marta Třísková setkání a doplnila: „Pečujícím jsme radili, jak probíhá sociální šetření, jak vyřizovat příspěvky na péči a jak vyřídit veškerou administrativu. Hlavně ale měli prostor na sdělení vlastních zkušenosti a vzájemné povzbuzení. Povzbuzení totiž potřebují jak začínající tak i dlouhodobě pečující.“ Podpora pečujících tak bude tématem dalšího setkání. Seznámí se s tělesnými, duševními, spirituálními a sociálními potřebami nemocného, jak doprovázet nemocného a umírajícího i jaká je jejich spirituální potřeba při péči. Setkání proběhne ve středu 25. března 2016 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15, Zábřeh). „Zveme všechny pečující, ale také ty, které tato problematika zajímá,“ pozvala na setkání Marta Třísková.

Aktivity vznikly v rámci realizace projektu „Domácí hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“. Jeho součástí bude také dovzdělání pracovníků v oblasti doprovázení nemocného a jeho rodiny a modernizace IT vybavení, díky němuž dojde k úspoře času ve prospěch pacientů vykazováním výkonů přímo v terénu. Projekt bude realizován do září 2016.

Charitní hospicová poradna funguje v Zábřehu na ulici Farní 1 a je otevřena vždy v pondělí od 12 do 16 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. Pro více informací nebo konzultaci lze kontaktovat koordinátorku hospicového týmu Mgr. Martu Třískovou, DiS. telefonicky: 736 510 816 nebo mailem: domaci.hospic@charitazabreh.cz.

z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR (Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union).


prosinec 2014 - Charitní sestry pečují o hospicové pacienty i o Vánocích

Zůstat o Vánocích doma se svými blízkými mohou nemocní a hospicoví pacienti, o něž se stará tým Charitní ošetřovatelské služby Charity Zábřeh. Komplexem péče a moderním materiálně technickým vybavením jim nabízí alternativu k nemocnici, LDN či kamennému hospici.

Téma umírání jakoby do blížících se vánočních svátků ani nepatřilo. Přesto jsou rodiny, pro něž je více než aktuální. Na hospicové pacienty a jejich pečující rodiny se zaměřuje v současnosti realizovaný projekt „Podpora aktivit mobilní hospicové péče na Zábřežsku". Jeho cílem je usnadnit geriatrickým a umírajícím pacientům, kteří chtějí a mohou, zůstat až do poslední chvíle v zaopatření rodiny ve svém vlastním domácím prostředí.

„Rodina umírajícího se obvykle nachází v komplikované situaci. Chce se o svého blízkého starat, ale potýká s nedostatkem informací, zkušeností i pomůcek,“ objasnila důvod vzniku projektu jeho manažerka a současně vrchní sestra Ludmila Nováková. Ačkoliv Charita disponuje týmem, který zajišťuje domácí zdravotní péči, pečovatelskou, asistenční a odlehčovací službu i odborné poradenství, potýkala se před zahájením realizace projektu s nedostatkem zdravotních, kompenzačních a polohovacích pomůcek, které nemocní při domácím ošetřování potřebují, i s chybějícím odborným vzděláním v oblasti doprovázení nemocného a jeho rodiny. „Díky realizaci projektu jsme pořídili nejpotřebnější pomůcky a postupně také doplňujeme odborné vzdělání pracovníků hospicového týmu,“ popsala postup realizace Ludmila Nováková. V polovině roku bylo realizováno dovybavení zdravotnickými přístroji a kompenzačními pomůckami pro hospicové pacienty: po třech kusech elektrických polohovacích postelí, antidekubitních matrací a pulsních oxymetrů a po jednom kuse kyslíkového koncentrátoru, infúzní pumpy a lineárního dávkovače. K přepravě pracovníků mobilního týmu za hospicovými pacienty byl z projektu zakoupen osobní automobil Škoda Citigo.

V roce 2013 využilo nabídku domácí hospicové péče 33 pacientů v terminálním stádiu choroby, v letošním roce od ledna do listopadu 27 pacientů. „Stále více rodin má přání postarat se o svého blízkého nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí. Nemocným a jejich rodinám se tak snažíme být co nejvíc nápomocni,“ zakončila Ludmila Nováková.

Projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstvem zdravotnictví ČR a poběží až do dubna 2015.

z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR (Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union).

červen 2014 - nákup vybavení pro mobilní hospicovou péči

V první polovině roku 2014 bylo v rámci projektu realizováno dovybavení zdravotnickými přístroji a kompenzačními pomůckami pro hospicové pacienty. Na základě předchozího průzkumu trhu jsme pořizovali následující: Prezentace projektu
  • 3 ks elektrických polohovacích postelí ABE 190-0,
  • 3 ks antidekubitních matrací PA 3500,
  • kyslíkový koncentrátor De Vilbiss KS 525,
  • infúzní pumpa Argus A707,
  • lineární dávkovač ARGUS 606S,
  • 3 ks pulsních oxymetrů Lanaform LA090401.
K přepravě pracovníků mobilního týmu za hospicovými pacienty byl z projektu zakoupen osobní automobil Škoda Citigo.

Realizací tohoto projektu mohou pacienti zůstat ve svém domácím prostředí se svými blízkými až do poslední chvíle, přičemž díky komplexní péči je postaráno o ně i jejich rodiny.

z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR (Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union).


prosinec 2013 - start projektu, proškolení doprovázejících zaměstnanců

Středisko Charitní ošetřovatelské služby Charity Zábřeh zahájilo v těchto dnech projekt "Podpora aktivit mobilní hospicové péče na Zábřežsku", který byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstvem zdravotnictví ČR a poběží až do dubna roku 2015.
Jeho cílem je usnadnit situaci geriatrickým a umírajícím pacientům, kteří chtějí a mohou zůstat až do poslední chvíle v zaopatření rodiny ve svém vlastním domácím prostředí. Cílem je zajistit dostupnost domácí hospicové, paliativní péče pro pacienty v terminálním stádiu života, komfortní materiálně-technické vybavení pro to, aby tato péče alternativní k nemocnicím, LDN nebo i kamenným hospicům byla možná. Cílem je vytvořit komplex péče, kde bude postaráno po všech stránkách jak o umírajícího, tak i jeho rodinu - blízké.
Pro dvě skupiny zdravotníků a sociálních pracovníků proběhla začátkem prosince první aktivita - seminář o metodách doprovázení "Poradenství pro pozůstalé", jehož přednášející byla PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR (Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union).


Archiv uskutečněných setkání svépomocné skupiny pro pečující

Pozvánka - svépomocná skupina březen 2017 Pozvánka - svépomocná skupina únor 2017 Pozvánka - svépomocná skupina leden 2017 Pozvánka - svépomocná skupina prosinec 2016 Pozvánka - svépomocná skupina listopad 2016 Pozvánka - svépomocná skupina říjen 2016 Pozvánka - svépomocná skupina září 2016 Pozvánka - svépomocná skupina srpen 2016 Pozvánka - svépomocná skupina červenec 2016 Pozvánka - svépomocná skupina červen 2016 Pozvánka - svépomocná skupina květen 2016 Pozvánka - svépomocná skupina duben 2016 Pozvánka - svépomocná skupina březen 2016 Pozvánka - svépomocná skupina únor 2016 Pozvánka - svépomocná skupina leden 2016 Pozvánka - svépomocná skupina prosinec 2015 Pozvánka - svépomocná skupina listopad 2015 Pozvánka - svépomocná skupina říjen 2015 Pozvánka - svépomocná skupina září 2015 Pozvánka - svépomocná skupina srpen 2015 Pozvánka - svépomocná skupina červenec 2015 Pozvánka - svépomocná skupina červen 2015 Pozvánka - svépomocná skupina květen 2015 Pozvánka - svépomocná skupina duben 2015 Pozvánka - svépomocná skupina březen 2015 Pozvánka - svépomocná skupina únor 2015
 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR