Aktuální anketa:Šance na zapojení ... do práce i do života

Podpořeno z ESF ČRMetodiku programu Šance zapojit se... můžete získat zde.


Aktualizace 28.7.2015: Duševně nemocní dostali díky projektu Šanci zapojit se…

Když v lednu 2013 začínali v Charitě Zábřeh s realizací projektu pro lidi s chronickým duševním onemocněním, vstupovali do něj s očekáváním. Jejich touhou bylo poskytnout těmto lidem podporu, aby mohli pracovat sami na sobě a mohli se tak vrátit na trh práce a najít zaměstnání. Splnilo se s odstupem dvou a půl let toto očekávání?

Foto

„Velice nás těší, že se to některým účastníkům projektu podařilo. Nedělali jsme si iluze, že práci najdou všichni, kteří se do projektu zapojí, ale každý, byť sebemenší úspěch, je výhrou,“ řekla manažerka projektu Zdeňka Hrubá a doplnila: „Šlo také o to, a to možná především, aby lidé s diagnózou chronického duševního onemocnění měli šanci se zapojit do běžného života. Aby dokázali překonávat obavy z nových situací, nového kolektivu a naučili se zvládat zátěž. Něco účastí v projektu získali a to chtějí dál rozvíjet. A v tom jsme je podpořili.“ Bylo podpořeno dvacet jedna účastníků a úspěšně absolvovalo šestnáct z nich.

Projekt „Šance zapojit se…do práce i do života“ sestával ze tří etap, přičemž každá obsahovala část teoretickou i praktickou. Teoretická je formou skupinové práce vybavovala znalostmi v oblastech souvisejících s pracovním uplatněním. Zkoušeli si psát motivační dopis, připravovali se na pracovní pohovor, trénovali telefonování potencionálním zaměstnavatelům. Nechybělo ani získávání znalostí v oblasti finanční gramotnosti či orientace v základních právních předpisech. „Líbilo se mi to už kvůli tomu, že jsem nebyla pořád doma, … přišla jsem mezi lidi, naučila jsem se to, co jsem nevěděla…,“ podělila se se svými pocity jedna z účastnic. Praktická činnost zahrnovala práci v dílnách se dřevem, keramikou, tkaním či vitrážemi. Koncem roku 2013 měli účastníci projektu možnost prezentovat svoje výrobky vzniklé v dílnách na výstavě v zábřežském Kině Retro. Keramiku, dřevěné výrobky, tkané tašky a drobnosti i vitráže obdivovali návštěvníci kina až do poloviny ledna následujícího roku. Nabyté vědomosti a znalosti pak účastníci vyzkoušeli v praxi na tréninkových pracovištích v recepci Charity nebo v charitní prodejně Ledňáček. „Projekt měl své opodstatnění. Zúčastnění získali impuls a motivaci k hledání dalších možností k rozvoji své osobnosti a naše organizace se utvrdila v tom, že vhodně poskytnutá podpora může být pro mnohé opravdu šancí zapojit se zpět do běžného života “ zakončila Zdeňka Hrubá.

V současné době Charita Zábřeh nabízí lidem s chronickým duševním onemocněním pomoc v rámci Oázy - centra denních služeb a díky zkušenostem, získaným projektem připravuje registraci nové sociální služby - sociální rehabilitace - právě pro osoby s duševním onemocněním. Její zahájení je plánováno na začátek příštího roku.

Projekt byl plně financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Aktualizace 11.1.2015: Rozbíhá se další etapa projektu pro duševně nemocné

Další šanci lidem s chronickým duševním onemocněním nabízí právě se rozbíhající třetí etapa projektu „Šance zapojit se…do práce i do života“, který již od ledna 2013 realizuje Charita Zábřeh. Projekt si klade za cíl rozvinout jejich schopnosti a zvýšit šance na následné pracovní uplatnění formou přednášek a praktických činností. Právě v těchto dnech je možné se do třetího běhu, jehož začátek je plánován na únor 2015, přihlásit.

Dřevodílna

Na účastníky projektu čeká teoretická část, která je formou skupinové práce vybaví znalostmi v oblastech souvisejících s pracovním uplatněním. Jedná se například o oblast komunikačních dovedností, jak hledat práci, napsat motivační dopis či se připravit na pohovor, zasvětí je do znalostí v oblasti finanční gramotnosti a poskytne orientaci v základních právních předpisech i v sociálním prostředí. V případě zájmu se mohou účastníci zapojit i do praktické části projektu – mohou si vyzkoušet práci v dřevařské a keramické dílně.

Projekt je plně financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR a pro účastníky je tedy zcela zdarma. Dojíždějící účastníci budou mít propláceny náklady na jízdné.
Zájemci o účast v třetím běhu projektu se mohou hlásit nejpozději do 23. ledna 2015, v případě nenaplnění kapacity do konce ledna 2015. Víte-li o někom, případně máte-li o tento projekt zájem sami, je možné se přihlásit u asistentky projektu Bc. Kateřiny Šilberské na telefonu 733 741 840, případně e-mailu socprac.oaza@charitazabreh.cz.

Přínos účasti v projektu zhodnotila jedna z účastnic: „S projektem jsem spokojená. Především je to pro mě zdroj nových informací. Lektorky jsou výborné a informace jsou pro mě velmi zajímavé a užitečné. V pracovních dílnách jsem zase zjistila, že ještě ve mně něco je, něco co mi umožní tvořit hezké věci. Tím pracuju sama na sobě a to se mi líbí."


Aktualizace 27.10.2013: Zájemci o účast v druhé etapě projektu, která se rozběhne v lednu 2014, se mohou hlásit již nyní. Víte-li o někom, případně máte-li o tento projekt zájem sami, je možné se přihlásit koordinátorovi projektu Martinu Ondráčkovi na telefonu 736 509 464, případně e-mailu oaza@charitazabreh.cz. Přínos účasti v projektu zhodnotila jedna z účastnic: „S projektem jsem spokojená. Především je to pro mě zdroj nových informací. Lektorky jsou výborné a informace jsou pro mě velmi zajímavé a užitečné. V pracovních dílnách jsem zase zjistila, že ještě ve mně něco je, něco co mi umožní tvořit hezké věci. Tím pracuju sama na sobě a to se mi líbí."


Překonat obavu z nových situací, nového kolektivu, naučit se zvládnout zátěž, zvýšit si sebevědomí a mít tak větší šanci získat a udržet si zaměstnání, nabízí Charita Zábřeh účastníkům nového projektu, který se právě v těchto dnech rozjíždí.

Košíkářská výroba

Projekt „Šance zapojit se … do práce i do života“ je určen lidem s chronickým duševním onemocněním, jimž má prostřednictvím teoretické a praktické přípravy usnadnit vstup či návrat na trh práce.Nezaměstnanost je obtížný stav pro každého jedince. Pro tuto skupinu lidí však může být neřešitelným problémem,“ řekla o důvodu vzniku projektu jeho manažerka Zdena Hrubá a doplnila: „V rámci služeb denního centra se sice zaměřujeme na nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností uživatelů, nejedná se však o aktivity cíleně zaměřené na podporu při získávání pracovního uplatnění. Navíc kumulace dvou cílových skupin v centru neumožňuje aktivity úzce specifikovat pro potřeby osob s chronickým duševním onemocněním“. Účast v projektu je díky prostředkům Evropského sociálního fondu umožněna až dvaceti zájemcům s chronickým duševním onemocněním, a to nejen ze Zábřeha, ale i širokého okolí. Tedy i těm, kteří nevyužívají služeb Oázy-centra denních služeb.

Během dvou a půl roku trvání projektu absolvují účastníci postupně tři tzv. moduly. První – teoretický – je vybaví znalostmi v oblastech souvisejících s pracovním uplatněním – komunikačními dovednostmi, naučí je jak hledat práci, napsat motivační dopis či se připravit na pohovor, zasvětí je do znalostí v oblasti finanční gramotnosti a zorientuje v základních právních předpisech i v sociálním prostředí. „Cílem prvního modulu je, aby účastníci získali zdravý náhled na své onemocnění a limity z něj plynoucí. Získané znalosti a schopnosti si v jeho závěru ověří v praxi zážitkovou formou při dvoudenním pobytu,“ vysvětlila manažerka projektu.

Práce v recepci

Podstatou dalších dvou modulů je osvojení a upevnění konkrétních pracovních činností a návyků v keramické, dřevařské, vitrážové či tkalcovské dílně a na cvičných pracovištích v prostorách Charity Zábřeh. Účastníci projektu si vyzkouší, co obnáší chodit pravidelně pracovat a mohou zde zároveň rozvíjet i dovednosti nabyté v teoretické části projektu, jako např. schopnost komunikovat.

Protože je průběh duševní nemoci obtížně předvídatelný a účast v projektu by mohla být atakem onemocnění ohrožena, bude program uzpůsoben tak, aby byla zátěž pro účastníky přiměřená, a po celou dobu jim také bude k dispozici psycholog a zkušený sociální pracovník,“ doplnila Zdena Hrubá a zakončila: „O smysluplnosti projektu jsme naprosto přesvědčeni, protože v loňském roce jsme uzavřeli podobný projekt zaměřený na pracovní terapii uživatelů denního centra a na základě zkušeností z tréninkového místa získal jeden z účastníků trvalé pracovní uplatnění.

Pokud vás projekt zaujal a máte zájem o více podrobností, kontaktujte M. Ondráčka tel.: 736 509 464. Do první etapy je možné se hlásit do 1. března 2013, do II. etapy do 1. listopadu 2013.

Pokud Vás náš projekt zajímá, přečtěte si o něm více více v přiloženém letáčku.

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR