Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka 2007

Na začátku nového roku, ve dnech 5. – 7. ledna 2007 se v celé naší zemi uskuteční již sedmá Tříkrálová sbírka (TS). V olomoucké arcidiecézi, která byla „průkopnicí“ této sbírky, se koná již po osmé a stala se tak znovu obnovenou tradicí. Do ulic se rozejdou tisíce koledníků, kteří budou pod záštitou Sdružení České katolické charity (SČKCH) šířit radostnou zvěst o narození Spasitele a zároveň budou prosit o dar pro potřebné. Při koledování budou rozdávat drobné pozornosti a křídou psát na veřeje dveří spolu s letopočtem tři písmena: K + M + B, někde latinsky C + M + B. Tento nápis většina lidí chápe jako počáteční písmena jmen tří králů – Kašpar, Melichar a Baltazar. Ve skutečnosti však značí počáteční písmena latinského nápisu: „Christus Mensionem Benedicat“, česky: „Kristus žehnej tomuto domu“. Skupinku dětí vždy povede osoba vybavena průkazkou koledníka SČKCH.

Obecným účelem sbírky v roce 2007 je pomoc rodinám a lidem v nouzi, a to u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. To znamená,že část sbírky je určena na přímou pomoc potřebným lidem, část na podporu projektů určených pro seniory, zdravotně postižené či jinak sociálně vyloučené spoluobčany. Menší část sbírky pak putuje na pomoc do zahraničí. V oblasti Zábřežska, Mohelnicka, Postřelmovska a Štítecka je pořádáním sbírky pověřena Charita Zábřeh, ta také ve svém teritoriu organizuje skupinky koledníků. Již dnes známým záměrem pro nastávající koledování, je pomoc bídou a válkou zmítanému Súdánu. Na pomoc lidem v této zemi věnuje Charita Zábřeh minimálně pět procent z vykoledované částky, která jí připadne.

V Súdánu zemřelo za posledních 20 let dva miliony obyvatel v důsledku války a následného hladomoru. Dalších 5 milionů lidí bylo nuceno opustit domovy v důsledku války a pronásledování. SČKCH se rozhodla podílet na pomoci pro dvě nejohroženější skupiny obyvatel. A to v Darfúru, kde se připojuje svou pomocí k projektu DERO (Darfur Emergency Response Operations), tedy přímé pomoci uprchlíkům v okolí v provincii Darfúr. Cílem projektu DERO je zajistit základní životní potřeby pro 450 tis. uprchlíků. Projekt funguje již 24 měsíců a přinesl již své výsledky (nepotravinová pomoc pro 65 tis. rodin, 36 tis. dětí a těhotných a kojících matek dostalo potravinové doplňky, bylo opraveno 42 škol a rovněž se podařilo vytvořit či obnovit 190 studen se zdravotně nezávadnou vodou). Druhou lokalitou jsou uprchlické tábory v okolí Chartúmu. Na hranici přežití zde již 20 let živoří, bez práce a možnosti si zaplatit cestu domů 2 miliony uprchlíků. Cílem SČKCH je, ve spolupráci s místní charitou CAFOD, poskytnout podmínky pro návrat těchto lidí zpět do jejich domovů.

Říká se, že největší radost pro člověka je ta, kterou daruje. Až navštíví naše domovy koledníčci v kostýmech tří králů, kteří budou prosit o dar pro potřebné, prosíme přijměte je s úsměvem a potěšte je dobrým slovem. Pokud se Vám budou zdát zmrzlí a unavení zahřejte je třeba teplým čajem či kouskem cukroví. Za svoji obětavou a namáhavou práci si to moc zaslouží. Vězte, že dary, které od Vás jejich veličenstva králové přijmou, vykouzlí nejeden úsměv a mnohdy zapálí světélko tam, kde se zdálo, že už bude jenom tma.

    Přispět do TS lze letos několika způsoby:
  • anonymně do kasičky, kterou sebou ponesou koledníci;
  • zasláním finanční částky přímo na tříkrálový bankovní účet složenkou, kterou je možno vyžádat u koledníků;
  • již nyní je možné také nově přispět z mobilních telefonů prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru – DMS KOLEDA na číslo 87777 (mezera mezi slovy DMS a KOLEDA je nutná). Cena DMS je u všech operátorů 30,- Kč, na konto sbírky se připisuje 27,- Kč;
  • na tříkrálové konto je nyní možné nově přispět také z bankomatů České spořitelny (která je dlouholetým partnerem Tříkrálové sbírky) a to podobně jako se dobíjí kredit mobilních telefonů;
  • příspěvky lze také osobně proti potvrzení předat na účtárně Charity Zábřeh, navíc je možné odevzdat dary do pokladničky, která bude umístěna v kontaktním místě pro komunitní plánování (bývalá charitní prodejna Ledňáček), a to až do 11.1.2007

V případě, že bude dárce požadovat potvrzení o svém daru uplatnitelné k odpočtu daně, je nutné postupovat jedním z následujících způsobů: buď zaslat dar složenkou a na základě předloženého ústřižku si vyžádat potvrzení v účtárně Charity či zde přímo v hotovosti proti potvrzení dar odevzdat.

O využití výtěžku předchozí TS 2006 bude veřejnost podrobně informována na letácích, které budou distribuovány do všech domácností v naší oblasti. Distribuce bude probíhat ve dnech 2. a 3. ledna 2007.

Miroslav Krejčí - koordinátor TS 2007

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR