Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v roce 2005

Obsah:
Výsledky sčítání pokladniček
Využití sbírky

 

Využití Tříkrálové sbírky 2005

Příjem celkem: 1 092.641,- Kč (výnos z koledování 1 041.447,- Kč, podíl ze složenek 51.194,- Kč)

Vlastní záměry Charity Zábřeh:

 • 100.000,- Kč - přímá pomoc rodinám a lidem v nouzi: pomoc lidem, kteří se ocitli v krizové situaci a nemají možnost se z ní vlastními silami nebo za přispění svých blízkých dostat. Poskytována je vždy po důkladném prošetření situace, snažíme se předejít zneužití pomoci. Konkrétně jsme se podíleli na pomoci: pomoc soc. slabší rodině, které vyhořel domov; zakoupení použité ledničky; příspěvek na otop na zimu; nákup čerpadla na vodu, ...
 • 261.039,- Kč – příspěvek na zakoupení automobilu pro denní centrum Okýnko: finanční prostředky investovány do nákupu dodávkového vozidla pro zajištění každodenních svozů uživatelů do centra v Mohelnici. Zařízení vzniklo pro mladé lidi s handicapem, kterém novela školského zákona znemožnila navštěvovat speciální školy, aktuálně jej navštěvuje 10 klientů.
 • 78.000,- Kč – odstranění havarijního stavu prostor Centra Oáza: bude stavebně ošetřena chodba, vlhká opadávající omítka, na které se tvoří plíseň. Proběhla zde již oprava topení a rozvodu plynu, na zbytek nákladů však již nemáme finance. Tímto technickým zásahem navíc získáme vhodné prostory pro rozšíření aktivit projektu pro lidi s ment. či psych. onemocněním (vystavení prací).
 • 20.000,- Kč – podpora činnosti zábřežské Poradny pro ženy a dívky: zabývá se problémy plánování rodičovství, prevence AIDS, partnerských vztahů, náhradní rodinné péče, apod. Věnují se prevenci – přednáškové činnosti na školách a materiálně pomáhají především osam. nastávajícím maminkám.
 • 5.000,- Kč – fond akutní pomoci: finanční prostředky odložené na řešení problémů lidí bez přístřeší – uspokojení základních životních potřeb (poskytnutí potravin, vykoupání, převlečení do čistého oblečení, prostředky osobní hygieny).

Dále jsme z vlastních prostředků zareagovali na akutní potřeby pomoci ve světě, tam, kde rozmary přírody způsobily rozsáhlá neštěstí a kde šlo opravdu o holé životy:

 • 140.000,- Kč – bezprostřední pomoc Indonésii: postižené na přelomu roku 2004/2005 ničivými vlnami tsunami, finance určeny na akutní potřeby – ubytování, strava, léky, ale i na následné, v současné době realizované programy rozvoje oblastí.
 • 51.194,- Kč – humanitární pomoc Pákistánu: který byl letos zasažen ničivým zemětřesením. Největší neštěstí za uplynulých sto let si vyžádalo více než 40 tisíc lidských životů a obrovské materiální škody v již tak chudé oblasti. Část země ohrožuje hladomor, aby přečkali tvrdou zimu, potřebují postižení (z nichž polovina jsou děti) mrazuodolné stany, přikrývky, potraviny i léky.

Další projekty, dle klíče rozdělení výtěžku sbírky:

 • 208.289,- Kč – záměry a projekty vyšších složek Charity (ACHO Olomouc, SČKCH Praha): provozování Hospice na Sv. Kopečku, vedení centrálního humanitárního skladu, uprchlická problematika, koordinace zahraniční pomoci.
 • 208.289,- Kč – záměry a projekty vyšších složek Charity (ACHO Olomouc, SČKCH Praha): provozování Hospice na Sv. Kopečku, vedení centrálního humanitárního skladu, uprchlická problematika, koordinace zahraniční pomoci.
 • 104.145,- Kč – humanitární pomoc do zahraničí: Bulharsko – strava a ošacení pro zdr. postižené; Ukrajina, Moldávie – dílny pro dětské sirotky; Litva, Bělorusko – pobyt chudých „adoptovaných dětí“ v ČR; Indie – oprava domků nejchudších rodin; Čečensko – školky a školy pro uprchlíky.
 • 72.902,- Kč – krizový a nouzový fond: prostředky pro pomoc sociálním projektům v existenční krizi v důsledku nesystémového financování (letos hlavně projekty zaměstnávání zdravotně postižených) a pomoc rodinám a lidem, kde nestačí prostředky jednotlivých charit (rehabilitační pomůcka pro dítě s postižením, vyřešení problému s bydlením mladé rodiny, obnova obydlí po požáru, atp.)
 • 52.072,- Kč – režijní náklady spojené s pořádáním sbírky: propagace, tisk složenek, cukříky.

Děkujeme Vám za ochotu pomáhat lidem v nouzi a za důvěru dělat to naším prostřednictvím.

 

Předchozí - 'Výsledky sčítání pokladniček'Následující

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR