Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v roce 2004

Obsah:
Úvodní slovo ...
Tříkrálová soutěž
Výsledky sčítání dle obcí
Výsledky sčítání dle pokladniček
Odměna koledníkům

 

Vážení a milí tříkráloví koledníci

tak se mi zdá, že v dnešní uspěchané době je svět reklamy velice dobrý a spolehlivý strážce času. Zisk, úspěch, pýcha a prodírání se dopředu neznají slitování. Opozdit se nebo pozastavit znamená v konzumním světě přinejmenším ztrátu, vše musí být přesně spočítáno a načasováno. Otázka je, je-li zrovna tohle to pravé a pro nás dobré. A o dobro přece v životě jde nebo snad ne?!? Televizní reklama na coca-colu oznamuje, že Vánoce jsou za dveřmi. To může znamenat start pro nákupní horečku všeho potřebného, ale i nepotřebného, hlavně být in a mít všechno "bez čeho se nedá vůbec žít". Pro někoho to však může být také upozornění na blížící se advent, čas ztišení a přípravy na narození toho, který dává našemu životu smysl a cíl. Advent je čas očekávání a přípravy na setkání. Ze života víme, že když člověk něco nebo někoho očekává, tak se trošičku chvěje, je malinko nervózní a přemýšlí, co by ještě mohl udělat, aby vše dobře dopadlo. Duch světa, který nás obklopuje nám nedává moc prostoru a příležitostí pro ztišení, přesto bez občasného zastavení a srovnání kompasu nelze jít rovně dál a cíl se může snadno minout.

Vánoce, oslava narození Spasitele. Slavnost společně slavená na zemi i na nebi, slaví člověk i Bůh. Jaká je to ale slavnost, pokud ten, kterého se týká nebo někdo z jeho milovaných, není přítomen a třeba se trápí nebo má vážné problémy? Myslím, že na takové slavnosti je radost zastřena stínem. "Ježíšek", ač je jistě rád na slavnosti v našich kostelech, rodinách a srdcích, přece jenom vidí dál a chce víc. Vidí své milované nemocné a staré, lidi opuštěné, chudé, lidi ležící na ulici, ale také ty, kteří o jeho pozvání nevědí nebo ho odmítají nebo na něj stále ještě čekají. Charita vznikla s církví a jejím posláním je milosrdná láska projevující se ve službě bližním. V pomoci všem bez rozdílu, kteří pomoc potřebují, a co víc, posláním charity je vyhledávání jakékoliv nouze a snaha nalézat řešení jejího odstranění, a to vše doprovázet úctou k člověku a pozváním k žití radostné zvěsti. Jak krásné a zároveň jak nelehké poslání.

Pro nás na charitě blížící se advent předznamenává náročné období přípravy na Tříkrálovou sbírku. V letošním roce vyšlo v našem děkanátě "na koledu" 210 skupinek koledníků, kteří koledovali v 81 obcích. Koledování se účastnilo víc než 800 lidí a přesto jsme nedokázali navštívit všechny domácnosti. Po skončení koledování, ale i v průběhu roku, se na nás obraceli lidé zklamaní, kteří marně čekali na tři krále a křídou nadepsané požehnání. Nosnou částí TS není jenom sbírka, jejíž prestiž rok od roku narůstá, ale také radostná zvěst o moudrých lidech, kteří rozpoznali znamení a z veliké dálky připutovali jen proto, aby se pokorně s obdivem poklonili malému, chudému děťátku. Právě proto, že byli moudří, nelitovali námahy ani strastí - oni věděli, proč to dělají.

A zrovna tak to víte Vy, milí vedoucí skupinek, protože Vaše nasazení pro dobrou věc přináší rovněž námahu a strasti, což nejsou v dnešní době zrovna populární slova. Nejde až tak o to vykoledovat co největší finanční obnos, ale hlavní je dát možnost všem lidem projevit solidaritu a dobrou vůli. Projev dobra v národě je pro něj ten největší kapitál. Stejně jako v loňském roce i letos Vás prosíme, ujměte se krásného poslání, které umožňuje našim bližním otevřít svá srdce a následně i pomoci potřebným. Právě ti smutní a zklamaní lidé, na které se loni nedostalo, jsou dokladem toho, že je třeba zvětšit počet skupinek, což sebou nese vyhledávání nových asistentů k Vám stávajícím. Zároveň s prosbou o službu Vás tedy prosíme o pomoc při vyhledávání ochotných lidí, kteří by mohli vést koledníčky. Děkujeme za projevenou ochotu.

Jedno nám nemůže vzít ani smrt - to co jsme darovali

Luděk Diblík - zástupce ředitele
Mgr. Barbora Jílková - asistentka TS 2004

 

PředchozíNásledující -'Tříkrálová soutěž'

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR