Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v roce 2003

Obsah:
Záměry na využití Tříkrálové sbírky
Celkové výsledky sčítání pokladniček
Výsledky sčítání dle obcí
Využití sbírky

 

Celkové výsledky Tříkrálové sbírky 2003

Výnos koledování :40 231 382,90 Kč
Výnos koledování:40 231 382,90 Kč
Výnos ze složenek:2 561 628,90 Kč
Celkový výnos:42 793 011,80 Kč

Zajímavosti

  • Celostátně byla sbírka pořádána již potřetí. V olomoucké arcidiecézi, která je průkopníkem TS počtvrté.
  • V letošním roce vzrostl počet koledníků z loňských 7 797 na 9 210.
  • Největší obnos – 12 243 815 korun věnovali lidé koledníkům v olomoucké arcidiecézi.
  • Průměrný výnos jedné pokladničky činil 4368,20 Kč, rekord v obsahu jedné pokladničky padl zřejmě na Znojemsku 14 500 Kč.


Charita Zábřeh
Výnos koledování:811 254,50 Kč
Výnos ze složenek:51 653,68 Kč
Celkový výnos:862 908,18 Kč

Celková částka 862 908, 18 Kč bude rozdělena takto:
10% - Humanitární pomoc86 290,82 Kč
15% - Záměry ACHO129 436,23 Kč
5% - Činnost sekretariátu SČKCH43 145,41 Kč
5% - Režie TS 200343 145, 41 Kč
65% - Charita Zábřeh560 890,32 Kč
Z toho 132 516, 62 Kč je určeno pro Hospic na Svatém Kopečku a 43 145,41 Kč bude převedeno do krizového fondu.
Pro vlastní záměry Charity Zábřeh je určeno 385 228,29 Kč.

Rozdělení výtěžku po 1. uzávěrce Tříkrálového konta k 6.2.2003

 

Předchozí - 'Záměry na využití Tříkrálové sbírky'Následující -'Výsledky sčítání dle obcí'

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR