Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v roce 2002

Obsah:
Výsledky sčítání pokladniček
Využití sbírky

 

Využití Tříkrálové sbírky 2002

Příjmy od koledníků 706.470,50 Kč

  Částku jsme rozdělili:
 • 176.617 Kč krizový fond, ze kterého je čerpáno v mimořádně naléhavých situacích. Např. podpora projektu Charity Olomouc - chráněné pracoviště Café Betánie.
 • 70.647 Kč zahraniční humanitární pomoc: (Čečensko - výstavba školky; Ukrajina dětský domov, dokončení stacionáře, domácí péče; Rusko - pomoc nemocným TBC; Albánie - pomoc při povodních; pomáhali jsme na Balkáně….)
 • 70.647 Kč rozvojový fond: Tyto prostředky jsou určené k nastartování nových sociálních programů v místech, kde dosud nejsou žádné zrealizované. V letošním roce byl z tohoto fondu uvolněn milion korun na pomoc při povodních v Čechách.
 • 35.323 Kč celostátní režijní náklady spojené s pořádáním sbírky. Reklama v TV, rozhlase, reklamní plakáty... .
 • 35.323 Kč podpora projektů diecézní charity: Hospic na Sv. Kopečku, humanitární sklad, sociální programy... .
 • 130.000 Kč bylo použito na rekonstrukci kotelny, která se nacházela v havarijním stavu, a která vytápí celý charitní dům sv. Barbory (Centrum Oáza, CHOPS - domácí péče, Krámek... .).
 • 80.000 Kč přímá pomoc sociálně nejslabším rodinám a lidem, kteří se ocitli v nouzi. Veškerá pomoc je poskytovaná v oblasti spravované Charitou Zábřeh a to vždy po sociálním šetření na místě.
 • 30.000 Kč bylo uvolněno na přestavbu (nájezdová rampa včetně kotvení a pásů) vozidla VW Transportér a nákup skládacího invalidního vozíku. Takto jsme schopni zajistit bezbariérovou dopravu našich klientů.
 • 8.000 Kč zakoupení stabilních litinových laviček a stolu do átria v Centru Oáza. Toto centrum je určeno pro klienty s mentálním postižením a psychickým onemocněním.
 • 5.000 Kč krizový fond pomoci. Z tohoto fondu je po prošetření hrazena okamžitá pomoc při nepředvídatelných situacích. Jedná se hlavně o zakoupení jídla pro lidi, kteří k nám přijdou hladoví, nebo o zakoupení základních hygienických potřeb.
 • 44.911 Kč jsme vyčlenili na rozšíření Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v zábřežském děkanátu.
 • 20.000 Kč příspěvek na činnost Sdružení ochrana nenarozeného života, které má v Zábřehu a v Šumperku své pobočky - Poradny pro ženy a dívky.

Tolik k tomu, co už je za námi. I Vy ale můžete v budoucnu spolurozhodovat o tom, jak budou prostředky získané Tříkrálovou sbírkou využity. Co pro to udělat? Stačí jen upozornit na případy sociální nouze u spoluobčanů nebo rodin ve vašem okolí, kteří by podle Vašeho názoru pomoc potřebovali.

Celá akce je pro nás technicky i organizačně velmi náročná. Pokud by jste nám chtěli v příštím roce pomoci (organizačně, přípravou koledníků, doprovázením skupinek koledníků...), budeme Vám vděčni. V takovém případě nás prosím kontaktujte. Náš pracovník se s Vámi spojí a předá Vám potřebné informace a materiály.

I letos Vás chceme poprosit, aby jste malé velvyslance chudých a potřebných vlídně přijali. A pokud uvidíte, že jsou prokřehlí a unavení, můžete jim nabídnout třeba malé občerstvení. Uděláte tak jeden dobrý skutek navíc.

 

Předchozí - 'Výsledky sčítání pokladniček'Následující

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR