Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v roce 2001

Obsah:
Výsledky sčítání pokladniček
Využití sbírky

 

Využití Tříkrálové sbírky 2001

Do ulic našeho města vyrazilo v mrazivý první lednový týden celkem 20 skupinek koledníků. Bylo to sice o 3 skupinky více než v roce 2000, ale i tak nám bylo jasné, že tímto počtem nepokryjeme celé město a že z mnoha oken budou tři krále vyhlížet marně. Nebylo v silách zkřehlých a vyčerpaných koledníků projít všechny ulice dům od domu. Aby na to i letos nebyli sami, hledáme ve vašem městě odvážné a ochotné lidi.

Kromě přímé pomoci konkrétním soc. případům jsme se snažili prostředky z TS využít tak, aby se za ně pomohlo co největšímu počtu potřebných.

Celková částka kterou 171 skupinek vykoledovalo v oblasti spravované Charitou Zábřeh činila 613.652,70 Kč. Obyvatelé města Zábřeh do tohoto pomyslného měšce přispěli podílem 82.741,60 Kč.

Jak jsme tedy naložili i s těmito vašimi dary? Dle schváleného klíče rozdělení sbírky jsme

 • 153.413,- Kč podíleli na materiální humanitární pomoci do zahraničí
 • 184.096,- Kč byl použit na provoz nadregionálních charitních zařízení (např.hospice) a na podporu nově vznikajících charitních projektů pomoci
 • 24.500,- Kč režijní náklady s pořádáním sbírky
  • Na naše záměry jsme částku 251.644,- Kč rozdělili takto
  • Přímá pomoc rodinám a lidem v nouzi (celkem 100.000,- Kč): finanční a materiální pomoc sociálně nejslabším lidem a rodinám. V letošním roce jsme přispěli např.: mnohočlenné rodině na nákup uhlí, neúplné rodině na školné ve speciální škole pro děti s více vadami; na ozdravný pobyt nemocného dítěte; na základní vybavení samoživitelky s malým dítětem, která se náhle ocitla v těžké situaci; a dalším.
  • Dále jsme přispěli (částkou 20.000,- Kč) Poradně pro ženy a dívky. Náplň jejich činnosti je velice různorodá: od poradenské činnosti, přednášek a besed ve školách (na témata plánování rodičovství, prevence AIDS a pohlavních nemocí, problémy partnerských vztahů, náhradní rodinná péče, ...) až po konkrétní pomoc maminkám s dětmi v tísni (materiální výpomoc, zajištění náhradního ubytování, provedení gravitestu, ...). Bohužel, přestože jejich činnost je společensky velmi prospěšná, jen velice těžko shánějí prostředky na svou činnost.
  • Částkou 66.644,- Kč jsme přispěli na zakoupení antidekubitoru a zvedáku do vany pro klienty imobilní, upoutané dlouhodobě na lůžko a pro zcela bezmocné klienty našich zařízení. Pro poskytování kvalitní domácí, často až hospicové péče je toto vybavení nezbytné.
  • Abychom mohli i nadále pro naše klienty zabezpečovat rozvoz obědů při garanci hygienických podmínek, jsme nuceni do konce roku zbudovat prostory k hygienické očistě jídlonosičů. Jedná se o službu pro klienty, kteří si vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či sociálním podmínkám nejsou schopni sami oběd připravit, či si jej opatřit jiným způsobem. Ze zkušeností víme, že zde není možné spoléhat se na umývání jídlonosičů v klientově domácnosti. Na výstavbu a vybavení desinfekční komory chceme použít z prostředků získaných sbírkou částku 65.000,- Kč.

ToIik k tomu, co už je za námi. I vy máte však možnost spolurozhodovat o tom, jak budou získané finanční prostředky využity. Co pro to udělat? Už v ten večer, kdy k Vám půjdou mrazivým podvečerem koledníci, můžete přemýšlet o lidech a rodinách ze svého okolí v materiální nebo sociální nouzi, kterým by se podle Vašeho názoru mělo pomoci. A pak už stačí jen velmi málo. Napište nám nebo zavolejte a předejte nám potřebné informace. Přiznání jakékoliv finanční výpomoci samozřejmě předchází sociální šetření na místě.

 

Předchozí - 'Výsledky sčítání pokladniček'Následující

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR