Aktuální anketa:14. společenský ples Charity Zábřeh

Výtěžek benefičního plesu pomůže seniorům i nemocným

Společenský večer Charity Zábřeh

Kdo v pátek 7. února 2014 oželel zahájení olympijských her a přišel do zábřežského Katolického domu na benefiční, v pořadí již čtrnáctý ples Charity Zábřeh, nejenže se dobře pobavil, ale také podpořil dobrou věc. Z výtěžku plesu totiž Charita pořídí zdravotní a kompenzační pomůcky pro seniory, nemocné a lidi s postižením. Navázala tak na své předchozí záměry, kdy výtěžek plesu využívala pro vlastní činnost (např. z loňského se pořizovala otočná sedačka do auta pro snadnější přepravu lidí se sníženou schopností pohybu, v roce 2011 nerezové jídlonosiče v termoobalu, v roce 2007 nová plastová okna pro centrum denních služeb Oáza), nebo v reakci na dění ve světě na zahraniční pomoc (2010 – pomoc Haiti po ničivém zemětřesení, 2005 – pomoc Indonésii po ničivé vlně tsunami, 2004 – příspěvek ugandskému chlapci na studia v rámci projektu Adopce na dálku).

Společenský večer letos již tradičně nabídl dobrou kuchyni, hudbu i doprovodný program, v němž zaujala výuka valentýnského tance i vystoupení mladých tanečníků z Klubu sportovního tance NEXT Šumperk. Návštěvníci si z plesu mohli odnést partnerskou fotografii od profesionálky, ale také zajímavou cenu z tomboly. Kdo neměl štěstí v přímé výhře, určitě si vybral drobnost z charitního blešáku. Hlavní cenu, poutní zájezd do Izraele od zábřežské cestovní agentury, si z velké tomboly odnesla šťastná výherkyně chvilku před půlnocí.

Samotná účast byla sice o něco nižší než v loňském roce, podpořit pořadatele přišlo nakonec 168 platících návštěvníků, na útratě pro dobrou věc však nikdo nešetřil. Po sečtení výnosů a odečtení nákladů zůstal velmi pěkný zisk 53 tisíc korun a to i díky řadě finančních nebo materiálních darů, které regionální firmy věnovali ve prospěch konání benefice.

charitní ples

Uvedenou částku se již v prosinci 2013 zavázala zdvojnásobit pražská Nadace Divoké husy, která podporuje snahy o samofinancování neziskových organizací, formou příspěvku na jejich benefiční akce. Naposledy podpořila benefici zábřežské Charity v roce 2010, kdy se na humanitární pomoc Haiti po zemětřesení odesílalo rekordních 113.656 Kč.

Z celkového letošního předpokládaného výtěžku 106 tisíc korun chtějí organizátoři pořídit pomůcky, které jsou využívány nejvíc a aktuálně často chybí a zájemci na jejich zapůjčení čekají déle. Konkrétně se jedná o bateriový vanový zvedák do denního stacionáře pro seniory Domovinka, který velmi přispěje k rychlejšímu a bezpečnějšímu zvládání koupelí. Dále Charita pořídí dva invalidní vozíčky pro ty, kdo mají problém s pohybem a dvě elektrické polohovací postele s antidekubitními matracemi pro pacienty již zcela upoutané na lůžko. Tyto zdravotní pomůcky financované z výtěžku benefice Charita pořídí v měsíci květnu a následně budou hned k dispozici potřebným lidem z regionu.

„Děkujeme všem návštěvníkům plesu za účast i podporu. Také těm, kteří se spolupodíleli na přípravě, organizaci i průběhu celého večera, a také všem sponzorům a dárcům, kteří věnovali ceny do tomboly, podíleli se na občerstvení nebo darovali prostředky na výtěžek plesu. Především ale děkujeme Nadaci Divoké husy za její rozhodnutí naši akci podpořit“.


Pozvánka na benefiční společenský ples Charity Zábřeh

charitní ples

Jako každoročně, i letos se bude na plese Charity Zábřeh tančit pro dobrou věc. Benefiční ples, v pořadí již čtrnáctý, se uskuteční v pátek 7. února 2014 od 20 hodin v Katolickém domě v Zábřehu. Výtěžek večera Použije Charita na pořízení invalidního vozíku, vanového zvedáku, elektrické polohovací postele a antidekubitní matrace.

Vozík a zvedák budou sloužit uživatelům Denního stacionáře Domovinka, a postel s matrací je určena do naší Půjčovny zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Invalidní vozík pro Domovinku umožní méně pohyblivým uživatelům účastnit se společných procházek, a díky elektrickému vanovému zvedáku bude možné provést snadněji hygienu.

Aby byla naděje na pořízení tolika zdravotních pomůcek reálná a efekt společenského večera co největší, požádali jsme o podporu pražskou Nadaci Divoké husy a ta se v rámci svého programu Benefice s Divokými husami zavázala výtěžek celého plesu zdvojnásobit. Děkujeme!

charitní ples

Na podporu našeho záměru navíc vyhlásila také Nadace Divoké husy veřejnou sbírku. Bude probíhat ve dnech 1.2 – 14.2. 2014, finanční příspěvky jsou shromažďovány na čísle účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 412. Možné je také zaslání jednodušší dárcovské SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 28,50 Kč. O konání sbírky se lidé dozvědí např. z Českého rozhlasu 2 - stanice Praha, Radia Proglas, časopisu Protestant, Sféra, ... Celý výtěžek sbírky bude následně použit ke zdvojení výtěžku našeho společenského plesu.

Celý večer bude k tanci i poslechu hrát kapela F-band z Klášterce. O taneční vystoupení se postará Klub sportovního tance NEXT Šumperk, který také naučí přítomné páry společenský valentýnský tanec. Pro páry mají také pořadatelé v ceně vstupenky připravený dárek v podobě společné fotografie. Nebude chybět ani tombola, výtečná kuchyně či bar s míchanými nápoji.

Bude nám tedy potěšením na plese uvítat i Vás, přijďte spojit příjemné s užitečným: dobře se pobavit, poslechnout si kvalitní hudbu, "ošoupat" taneční boty a protočit partnera či partnerku po parketu; ochutnat kulinářské speciality a navíc s velkou pravděpodobností vyhrát hodnotnou cenu v bohaté tombole.

Předprodej vstupenek je zajištěn na recepci zábřežské Charity (Žižkova 15, Zábřeh), vstupenky je možné si zde přímo zakoupit každý všední den od 7:00 fo 16:30 hodin (tel. 583 412 587).

Na setkání s Vámi se těší kolektiv zaměstnanců Charity Zábřeh.


 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR