Aktuální anketa:Denní stacionář Okýnko slaví první místo v celorepublikové soutěži (2008)

Projekt Charity Zábřeh - Denní stacionář Okýnko v Mohelnici je zařízení poskytující sociální služby dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením z mohelnicka a zábřežska. V letošním roce naše zařízení zaznamenalo obrovský úspěch na celorepublikové úrovni, když získalo první místo v soutěži o Cenu kvality v sociální péči v kategorii Nejlepší poskytovatel služeb pro osoby zdravotně postižené.

Cena kvality Cena sympatie

Slavnostní vyhlášení proběhlo 22. května v Poděbradech, kde zástupci Okýnka převzali toto prestižní ocenění a krom řady drobných dárků také hlavní cenu - profesionální pračku Primus C8 od společnosti Primus - prádelenská technika v hodnotě 93.000,-Kč.

Letos proběhnul již třetí ročník této prestižní soutěže, která je pořádána v rámci Národní politiky podpory jakosti pod záštitou Rady ČR pro jakost a časopisu Sociální péče. Denní stacionář Okýnko se ve stejné kategorii umístil již v loňském ročníku na skvělém 2. místě. Letos se nám podařilo dosáhnout na příčku nejvyšší, což jen dokladuje dynamiku naší služby a neustále se zvyšující kvalitu. To dokazuje i zvyšující se poptávka po využívání sociálních služeb, které Okýnko poskytuje.

Přebírání ocenění vedoucím Okýnka Cena sympatie Hlavní cena - pračka

Fakt, že jsme za uplynulý rok postoupili z druhého místa na samý vrchol, je, že jsme ve spolupráci s Městem Mohelnice uskutečnili přestěhování stacionáře do zrekonstruovaných prostor na Zámecké ulici, za což patří všem zúčastněným zástupcům města velký dík. Nelze také opomenout stále probíhající projekt Edukační programy pro zdravotně postižené, který je financován Evropskou unií a Olomouckým krajem. Finanční prostředky plynoucí z této podpory výrazně přispěly k rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb Denního stacionáře Okýnko.

Nezůstalo pouze u jednoho ocenění. Dalším oslavencem z Okýnka se stala osobní asistentka Pavlína Krušová, která získala ocenění v kategorii Cena sympatie za skvěle odváděnou práci a všeobecnou oblíbenost v Okýnku. Na její nominaci se podíleli pracovníci i uživatelé služeb Okýnka, kteří měli volnou formou (kresby, dopisy, fotografie aj.) vyjádřit, proč by právě Pavlína měla získat Cenu sympatie.

Získání obou ocenění vnímáme jako obrovskou čest a zároveň silnou motivaci do další práce. Cena kvality nás utvrzuje v přesvědčení, že to, co děláme, děláme dobře.

 

Nejmladší „dítě“ Charity Zábřeh slavilo celorepublikový úspěch (2007)

Velká radost

Bezmála dvě léta fungující projekt Charity Zábřeh – denní stacionář Okýnko v Mohelnici, který poskytuje sociální a aktivizační služby dospělým lidem s mentálním, těžkým zdravotním nebo kombinovaným postižením, zaznamenal velký úspěch. Umístil se totiž na skvělém 2. místě v celostátní soutěži Cena kvality v sociální péči, která je pořádána v rámci Národní politiky podpory jakosti pod záštitou Rady ČR pro jakost a časopisu Sociální péče. Na prvním a třetím místě se umístily projekty Slezské diakonie – Středisko osobní asistence, Český Těšín a středisko Eben Ezer.

Cena kvality v sociální péči je soutěžní projekt určený subjektům poskytujícím sociální péči terénní nebo rezidenční. Úkolem soutěže je v celostátním měřítku najít, vyzvednout a náležitě ocenit vynikající jednotlivce, skupiny (pracovní týmy a kolektivy), pro které je profesionální a kvalitní poskytování sociálních služeb samozřejmostí. Záměrem soutěže je najít a podpořit ty jednotlivce a instituce, kteří poskytují odborné, bezpečné a individuální sociální služby uživateli a také ty, kteří svým přístupem k práci potvrzují, že kvalita je především v lidech, jejich ochotě respektovat potřeby a přání klienta, ale také pracovat na svém osobnostním rozvoji, na svém vzdělání, na tvorbě a rozvoji vztahů na pracovišti a mnoha jiných aspektech práce. Denní stacionář Okýnko dosáhl skvělého umístění v kategorii „nejlepší poskytovatel služeb pro osoby zdravotně postižené“.


kopie diplomu

Slavnostní předání ceny se uskutečnilo 14. června v karlovarském Grandhotelu Pupp za účasti ministra práce a sociálních věcí, náměstka MPSV pro sociální politiku a poslanců a senátorů za Karlovarský kraj.


Druhé místo v takto prestižní soutěži není pouze oceněním a dobrou vizitkou snahy a píle všech pracovníků Okýnka, potažmo Charity Zábřeh, ale zároveň je důkazem toho, že nezáleží na „stáří“ poskytovatele, ale především na kvalitě jím nabízených služeb. Právě široká škála služeb byla vedle důsledného uplatňování standardů kvality v sociální práci jednou z nejvíce ceněných kritérií při hodnocení stacionáře Okýnko. Od počátku roku 2007 se stal denní stacionář Okýnko příjemcem podpory pro projekt Edukační programy pro zdravotně postižené, který je financován Evropskou unií a Olomouckým krajem. Tyto finanční prostředky výrazně přispěly k rozšíření dosavadní nabídky služeb.


Je to velmi dobré vysvědčení pro naše zařízení fungující teprve necelé dva roky. Hovoří o kvalitě práce, ale také o dobrém týmu, který je vždy připraven pomoci a hledá zpětnou vazbu na svoji činnost. Obdržená cena je povzbuzením do další práce na rozšíření stacionáře. Je vizitkou současného týmu pod vedením Jiřího Doležala DiS, velkou zásluhu na ní má také dřívější vedoucí Mgr. Miloslava Šotolová, která aktuálně na zábřežské Charitě pracuje jako koordinátorka zdravotně-sociálních projektů.


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR