Aktuální anketa:Pomoc pro lidi bez domova - projekt "Zima na ulici"

Charita Zábřeh s ohledem na současné i předpovídané mrazivé noci v těchto dnech rozšířila kapacity pro přenocování lidí bez domova.

Ubytování lidí bez domova

Nouzový nocleh pro potřebné poskytuje celoročně, za celý loňský rok byl například využit na 850 osobonocí. Kapacita nouzové nocležny, která se nalézá v zadním traktu Charitního domu sv. Barbory, je 5 postelí. Počet lůžek ale v době mrazivých zimních dnů, kdy teplota klesá pod minus 10°C nestačí a tak je Charita rozšiřuje o přistýlky. Při loňské zimě se takto její zaměstnanci postarali o 16 lidí nejen ze Zábřehu, které do nocležny průběžně posílali strážníci městské policie, sociální pracovníci nebo streetworkeři. „Jde nám o lidi, kteří bydlí na ulici, v lese, v opuštěných brownfieldech, kteří se - aby se zahřáli - stahují do obchodů, institucí a na nádraží“, vysvětlil zaměření této pomoci ředitel zábřežské Charity Jiří Karger. Cílem dopomoci, kterou v těchto dnech řeší i další větší města, je vytvořit útočiště, kde budou moci lidé z ulice přečkat nejhorší mrazy a zabránit tak nejhoršímu - umrznutí.

V letošním roce zábřežská Charita tuto aktivitu opakuje, a to i díky podpoře mohelnického závodu společnosti Siemens, který jí v závěru roku udělil grant ve výši 25.000 Kč právě na realizaci projektu „Zima na ulici“. Cílem projektu, který v těchto dnech startuje, je uskutečnění různých aktivit ve prospěch lidí bez domova – ubytování v mrazech až pro 20 lidí; zajištění osobní hygieny s možností osprchovat se, vyprat nebo vyměnit si oblečení; poskytnutí horkých nápojů a jednoho teplého jídla denně. Na rozdíl od běžného chodu nocležny, kdy lidé musejí každé ráno po přespání odejít, je v navazujících pronajatých prostorách otevřena denní místnost, kde se mohou ubytovaní zapojit do pracovních činností, které pro ně Charita připravuje. Vyhnou se tak bezprizornímu bloumání městem a zvládnutím přidělené činnosti navíc pomáhají službu pro sebe sama spolufinancovat. Kromě práce zde mají také možnost si v teple přečíst knihu nebo se podívat na televizi.

Ubytování lidí bez domova

Projekt realizují převážně zaměstnanci Charity, ale k zapojení Jiří Karger zve i další zájemce: „Rádi bychom tímto požádali občany i instituce o pomoc se zajištěním projektu. Velmi by nám pomohli ochotní dobrovolníci nebo i stravovací zařízení – jídelny či restaurace, kteří by si na sebe vzali závazek na pouhý jeden den připravit v počtu do 20 porcí polévku nebo napéci buchtu, koláč. Vítáme a děkujeme také za pomoc dárců, kteří nám do recepce nosí nespotřebované nebo nadbytečné potraviny do Střediska potravinové pomoci.

Závěrečnou aktivitou projektu je zachycení a následné vydání několika životních příběhů lidí bez domova. „Rádi bychom takto zachytili často pohnuté životní osudy, příčiny zlomu v jejich životě, důvody proč nyní žijí tak, jak žijí,“ dodává Jiří Karger. „Věříme, že anonymně publikovaný osobní příběh přinese čtenářům lepší pochopení fenoménu bezdomovectví, bude možnou prevencí a poučením pro druhé. Pro nás jako poskytovatele dopomoci pak půjde o cenné zrcadlo na její vnímání i účinnost.“

Projekt nouzového přenocování a dalších podpůrných aktivit pro lidi bez domova v Zábřehu začal v prosinci pozváním ke štědrovečernímu pohoštění a potrvá do konce měsíce února. Nástup na ubytování je každý den ve stejný čas - kolem 17 hodiny večerní.

Pokud máte zájem, můžete si také přehrát rozhovor redaktorky ČRO paní Zdeny Jílkové s ubytovanými lidmi.
 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR