Aktuální anketa:První celoregionální sbírka starých, funkčních i nefunkčních mobilních telefonů

plakátek ke stažení

V rámci projektu „Nepotřebné věci pomáhají“, podpořeného společností Asekol, vyhlašuje Charita Zábřeh První celoregionální sbírku mobilních telefonů. Ve dnech 28. 3. - 30. 4. 2012 můžete veškeré nepotřebné, okoukané funkční i nefunkční mobilní telefony (pokud možno včetně příslušenství) přinést do některého ze sběrných míst: v Zábřehu na Recepci Charity (Žižkova 15) nebo do prodejny Dobrovolnického centra Ledňáček (Žižkova 17), v Mohelnici do střediska Charity na Zámecké ulici č.11 (vede KB), v Postřelmově do zázemí Charity ve zdravotní středisk (ul.Tovární 501) a stejně tak ve Štítech (zázemí Charity na zdravotním středisku - č.p. 57).

mobily

„Pokud však chcete podpořit své děti či vnoučata, věnujte svůj nepotřebný mobil jim – pro školy a školky bude sbírka vyhlášena formou soutěže. Škola s největším počtem vysbíraných telefonů v přepočtu na žáka bude odměněna herní konzolou s ovládáním pohybem, případně alternativním darem“ motivuje soutěžící vedoucí projektu Markéta Horáková. Nabídka je v těchto dnech tlumočena na všechna školská zařízení v obcích regionu v působnosti Charity Zábřeh.

Již 136 let není naše komunikace odkázaná na hlasovou či písemnou formu – 7.března 1876 byl totiž patentován telefon. Za ta léta prošel značným vývojem a dnešní mobilní telefon je neodmyslitelnou součástí našeho života. Statistiky však alarmují: kolem 8 milionů těchto telefonů leží v našich domácnostech ladem. Ačkoliv mají životnost až 7 let, používají se průměrně 12-18 měsíců. Padesát různých materiálů použitých na výrobu telefonu zahrnuje mimo jiné koktejl toxických látek jako je arzen, beryllium, kadmium, nikl, olovo, rtuť a další. Pokud skončí na skládkách či ve spalovnách, stanou se mobily hrozbou pro životní prostředí. Přitom se mobilní telefon dá až z 80% recyklovat!

„Tyto argumenty byly dostatečně silné pro to, abychom neseděli se založenýma rukama. Posláním Charity je ale především pomáhat lidem, proto jsme se rozhodli obě pomoci – přírodě i lidem – spojit dohromady“ vysvětluje vznik projektu Markéta Horáková. V první řadě je třeba „vyčistit“ domácnosti od nepotřebných mobilních telefonů. Po jejich sesbírání se do projektu zapojí dobrovolníci Charity, převážně z řad sociálně vyloučených či na okraji společnosti. Jejich práce bude spočívat v roztřídění mobilů na funkční a nefunkční. Proto je žádoucí, aby byly telefony odevzdávány pokud možno včetně příslušenství. Některé funkční mobily budou umístěny do sociálního bazaru. Odtud budou poskytovány lidem v hmotné nouzi, sociálně slabým rodinám, domovům pro matky s dětmi, azylovým domům a dalším potřebným. Bazar bude nabízet také další, sice starší, ale stále ještě sloužící elektrospotřebiče, které Charita Zábřeh v těchto dnech přijímá do vyhlášené materiální sbírky. Veškerá zařízení se tak účelně využijí až do konce jejich životaschopnosti.

„Celá akce navazuje na projekt „Věnuj mobil“, který společnost Asekol realizuje již řadu let a pomáhá tak dětem z dětských domovů po celé ČR. S touto myšlenkou koresponduje i projekt Charity Zábřeh, ale soustřeďuje se na potřebné z našeho regionu. Proto také M. Horáková vyzývá: „pokud víte ve svém okolí o někom, kdo by potřeboval pomoc z našeho sociálního bazaru, odkud můžeme poskytnout i nábytek a potřeby do domácnosti, dejte nám vědět“.

„Neváhejte se zbavit toho, co tíží vás i životní prostředí. I starý mobilní telefon může být užitečný“ zakončuje Markéta Horáková.
Markéta Horáková,736 510 816, pastoracni.asistentka@charitazabreh.cz

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR