Aktuální anketa:Ukončení veřejné sbírky - výtěžek předán Svačinovým

Ředitel Charity Zábřeh Bc. Jiří Karger a starosta obce Jedlí Ing. Zdeněk Axmann předali 28. března společně výtěžek pořádané veřejné sbírky manželům Liboru a Janě Svačinovým, kterým v obci Jedlí částečně shořel rodinný dům. Celé neštěstí se stalo v sobotu 22.1.2011 v odpoledních hodinách, kdy z dosud nezjištěných příčin, které jsou stále předmětem vyšetřování, začala hořet přilehlá dílna a oheň následně zachvátil celou střechu rodinného domku.

pomoc po požáru

Ihned po neštěstí se společně Charita i obec zapojily do pomoci rodině se dvěma dětmi. Hmatatelným výsledkem je výtěžek finanční sbírky, v rámci které se za dva měsíce podařilo shromáždit úctyhodných 176.300 Kč.

Tento obnos se skládá z darů, které byly převedeny na transparentní bankovní účet (40.150 Kč), vysbírány do sbírkových pokladniček v Jedlí i Zábřehu (58.348 Kč), případně předány oproti zápisu na sběrací listiny (77.802 Kč). V této poslední částce jsou zahrnuty i dary farníků ze Zábřehu (12.900 Kč) a Jedlí (50.000 Kč), které mezi sebou vysbírali při nedělní sbírce v místních kostelích. Z konečného výtěžku se Charita rozhodla neuplatňovat plný zákonný podíl 5% režií, ale pouze 5.000 Kč na náklady spojené s koordinací celé pomoci a převážně ještě budoucí náklad spojený s dopravou vytěženého dřeva k pořezu. Zbývající část výtěžku ve výši 171.300 Kč následně převedla na bankovní účet Svačinových.

Vysbírané peníze jsou určeny na obnovu a rekonstrukci obydlí, na nákup stavebního materiálu i úhradu odborných prací, současně pak na zařízení a vybavení domácnosti. Svačinovi musí jejich využití Charitě - a jejím prostřednictvím i dárcům – zdokladovat do listopadu 2011.

Předaný finanční obnos je jen střípkem do mozaiky pomoci, která se kolem zdejšího neštěstí udála. „Obec Jedlí poskytla na obnovu bydlení 50.000 Kč ze svého rozpočtu; uhradila také náklady kontejnerů, které byly přistaveny na odvoz požárem zničené krytiny a dalších věcí“, připomenul starosta Ing. Axmann. Zábřežská Charita zase pomohla s vyřízením žádosti o sociální dávku mimořádné pomoci v hmotné nouzi, hned v prvních hodinách po požáru věnovala rodině 20.000 Kč z výtěžku Tříkrálové sbírky 2011. Dále pak poskytla na likvidaci následků neštěstí vybavení ze svého humanitárního skladu – elektrocentrálu, motorovou pilu, halogeny, kondenzační vysoušeče. „Mnoho dobrého se však také událo bez velkého povídání zcela spontánně, v rámci sousedské výpomoci obyvatel z Jedlí nebo přátel ze Zábřeha“, pokračuje Karger. Ať již šlo o práce nebo materiál na provizorní zastřešení domku, či dočasné uskladnění nábytku a spotřebičů, vyprání zachráněného ošacení načichlého kouřem. Velkou pomocí je také dočasné náhradní ubytování poskytnuté přímo v obci, kde starší syn Rudolf navštěvuje základní školu. „V praxi se tak osvědčila platnost rčení, že v nouzi poznáš přátele“.

Veřejná sbírka vyhlášená na uvedený účel byla tímto ukončena, pokud by ještě někdo chtěl dodatečně přispět, může tak udělat již jen přímo přes účtárnu zábřežské Charity.

„Chtěl bych poděkovat nejen dárcům za poskytnutý příspěvek, ale také všem, kdo jakkoliv přiložili ruku k dílu za to, že před neštěstím druhých nezavírají oči. Současně také vedení obce Jedlí za výbornou spolupráci,“ uzavřel Jiří Karger.

 

Charita Zábřeh a Obec Jedlí společně vyhlašují sbírku na pomoc rodině Svačinových

pomoc po požáru Letáček lze stáhnout i ve formátu PDF a pomoci nám s propagací sbírky.

Nezisková organizace i obec tak reagují na mimořádnou situaci, která Libora a Janu Svačinovi postihla. V sobotu 22. ledna 2011 v odpoledních hodinách totiž jejich rodinný domek zachvátil mohutný požár. Podařilo se zachránit to nejcennější, bez trvalých následků (jen s nadýcháním se zplodin) z plamenů vyváznuli jak rodiče tak i jejich dvě malé děti - Rudolf (7 let) a Lucinka (2 roky). Bohužel domek je požárem, který 7 hasičských jednotek dohašovalo až do pozdního večera, silně poznamenán. Shořela celá střecha, půda, přilehlá technická a hospodářská stavení. Obytné místnosti mají zčásti prohořelý strop, celé jsou prolity vodou ze záchranných prací. pomoc po požáru Detailnější popis události lze najít na webu hasičů, případně fotogalerii na internetovém portálu portálu Deník.

Díky solidaritě a emapatii lidí z Jedlí i ze Zábřehu se ihned rozjela pomoc - zachráněný majetek byl rozmístěn po nejbližších sousedech; zatímco byli rodiče hospitalizováni, u kmotrů přespali jejich malé děti; lidé spontánně nosili oblečení, hračky a cukrovinky, další pomáhali s provizorním zabezpečením objektu. Do více rodin, které se přihlásily, bylo k vyprání rozvezeno provlhlé a spáleništěm našichlé oblečení.
Ke všem těmto aktivitám se Charita ve spolupráci s obcí rozhodla zřídit ještě finanční sbírku. I když byl objekt částečně pojištěn, nebude pojistné plnění rozhodně stačit na pokrytí všech škod, které jsou patrné na samotné stavbě domku, nemluvě o vnitřním vybavení a zařízení domácnosti, který utrpěl i během hasících prací. Na náklady obce Jedlí bude přistaven kontejner, aby mohli započíst bourací práce a odvoz trosek a zbytku trámů. Charita Zábřeh poskytla kromě prvotní finanční pomoci z prostředků nedávné Tříkrálové sbírky i elektrocentrálu s halogeny z humanitárního skladu, poradenství s podáním žádosti o mimořádný příspěvek z dávek hmotné nouze. Zastupitelstvo obce Jedlí zase jedná o finanční podpoře svým obyvatelům z rozpočtu obce.
Bližší informace o vyhlášené sbírce, o tom, jak je možné Svačinovým přispět, se zájemci mohou dočíst např. i v reportáži Deníku.
pomoc po požáru

    Je možné přispět do peněžní sbírky na obnovu obydlí:
  • bezhotovostně bankovním převodem na sbírkový účet č. 5577830001/5500 (RaiffeisenBank Šumperk) pod variabilním symbolem 220111 (pokud potřebujete potvrzení napište si o ně na email: ucetni@charitazabreh.cz)
  • hotovostí předanou oproti zápisu do sběrací listiny (výhodnější pro vyšší částky, bude vydáno potvrzení pro uplatnění odečtu z daní), či do zapečetěné pokladničky umístěné:
  • - v recepci Charity Zábřeh, Žižkova 15, přízemí 7-16:30
    - na Obecním úřadu v Jedlí + zapečetěná pokladnička v místním obchodě Jednota

Bezhotovostní bankovní převod se děje na speciální transparentní účet vedený u Raiffeisenbanky v Šumperku, každý z dárců si může svůj příspěvek zkontrolovat kliknutím na následující odkaz.
Děkujeme za první dary, které jste čtyřčlenné rodině Svačinových již poslali!
Evidujeme také nabídku (tel. 736509430) na věcné dary - nábytek, elektrospotřebiče, stavební materiál, ... Protože ale uvedené zatím není kam uskladnit a něco z původního vybavení se po vysušení možná podaří i zachránit, tyto nabídky vedeme v seznamu i s přímými kontakty na dárce a využijeme je možná později.

Hned jak to bude z důvodu klimatických podmínek možné, jsou Svačinovi rozhodnuti pracovat na obnově zničeného domku v Jedlí. A to i přesto, že momentálně cítí beznaděj a bezmoc nad tím, co se stalo. Přeci jen se již déle než 7 let snažili původem rekreační chalupu uzpůsobit k rodinnému bydlení a "díky" požáru nyní opět stojí na začátku. Věříme, že takto těžká situace nenechá celou řadu lidí chladnými a rozhodnou se pomoci. Vždyť neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a nikdy nevíme, kdy "zazvoní" i u nás. Jen okamžiky sekund a náhody okolností nás možná dělí od toho, že budeme podanou ruku někdy v budoucnu potřebovat sami. A určitě budeme rádi, pokud se ani k nám okolí neotočí zády.

Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh (tel. 736509430)

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR