Aktuální anketa:Prostředky Evropské unie z programu IROP pomáhají v naší organizaci

Charita Zábřeh realizuje od 24. 4. 2017 do 30. 9. 2018 projekt „Modernizace zázemí a vybavení pro terénní sociální služby Charity Zábřeh“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005332, na projekt je poskytována finanční podpora z EU v rámci IROP.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu technického zázemí pro poskytování 3 druhů terénních sociálních služeb (osobní asistence, odlehčovací a pečovatelské služby).

V rámci projektu budou:

  • zakoupeny 3 nové automobily, díky tomu bude zajištěna dostupnost terénních služeb uživatelům v jejich přirozeném sociálním prostředí v části regionu MAS Horní Pomoraví o.p.s.,
  • pořízeny 2 nové průmyslové myčky a 1 mycí úsek pro zajištění dovozu obědů, což povede ke zvýšení kvality a hlavně hygienického standardu při zajišťování stravy uživatelům,
  • pořízeny tablety k efektivní evidenci poskytnuté péče a snadnému přenosu informací.

Projekt byl podpořen v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví. DĚKUJEME!


Charita Zábřeh realizuje od 1.7.2017 do 30. 9. 2018 projekt „Modernizace vybavení pro sociální služby Charity Zábřeh na Mohelnicku“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006199, na projekt je poskytována finanční podpora z EU v rámci IROP.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu technického zázemí pro poskytování 4 druhů sociálních služeb, (osobní asistence, odlehčovací a pečovatelské služby, denního stacionáře) díky čemuž bude zajištěna dostupnost těchto služeb uživatelům v celém regionu.

V rámci projektu budou:

  • zakoupeny 2 nové automobily,
  • pořízeny termojídlonosiče pro zajištění dovozu obědů,
  • pořízeny tablety k efektivní evidenci poskytnuté péče a snadnému přenosu informací,
  • vybaven Denní stacionář Okýnko potřebnými pomůckami pro práci s uživateli.

Projekt byl podpořen v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Mohelnicko 2014-2020. DĚKUJEME!

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR