Aktuální anketa:Pomozme Hondurasu!

Charita Zábřeh ve spolupráci s Misijní společností sv. Vincenta de Paul (www.vincentini.sk), která působí u nás nejblíže na Lošticku, aktuálně organizuje misijní a rozvojový projekt Pomozme Hondurasu!

Honduras

Jde o finanční sbírku na podporu aktivit této Misijní společnosti v oblasti Puerto Cortes, Omoa a Cuyamel. Za 15 let svého působení a výpomoci ze zahraničí zde Misijní společnost sv. Vincence de Paul vybudovala sirotčince (s kapacitou pro 32 dětí), centra pro podvyživené děti (35 dětí), domov pro staré a nemocné (30 lůžek), zdravotní střediska a místní Solidarity – charitativní buňky vzájemné výpomoci v nouzi a nemoci.


Honduras

Finanční sbírka trvající do 30. června 2008 má za úkol shromáždit prostředky na podporu těchto projektů, obzvláště na zajištění dostatečného množství zdravotního materiálu.


Dárci, kteří chtějí na výše uvedený účel přispět, mohou zvolit jeden z následujících způsobů:


  • zaslat příspěvek bankovním převodem na účet Charity Česká republika vedený u České spořitelny Praha; číslo účtu: 22770022/0800, u platby je nutné uvést variabilní symbol 1161
  • donést svůj dar v hotovosti na faru v Lošticích (Moravičanská 22, Loštice) nebo do účtárny zábřežské Charity (Žižkova 15, Zábřeh)
Honduras

Na požádání jsme schopni dárcům vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Každý i malý příspěvek má svoji hodnotu a je střípkem v mozaice pomoci lidem v těžké životní situaci; chudoba rozvojového světa se totiž týká každého z nás, kdo žijeme v relativním dostatku.


Finanční sbírka je povolena Ministerstvem zahraničí ČR i Magistrátem hlavního města Prahy, pod č.j. S-MHMP/304183/2006.


Přílohou je letáček s podrobnými informacemi ke stažení, případně plakátek.


Více o zemi, ve které pomáháme:

Honduras

Honduras je rozvojovým převážně zemědělským státem, který je po Nikaragui největším v regionu (112.492 km2). Je zároveň druhým nejlidnatějším státem Střední Ameriky (cca 7 mil. obyvatel). Podle HDP na obyvatele (v roce 2004 - 1.060 USD) se však Honduras řadí mezi nejchudší země Latinské Ameriky, po Haiti a Nikaragui. V zemi žije cca 77% obyvatel na hranici chudoby, na venkově dosahuje tento ukazatel až 80%. Celkem 45% obyvatel žije v extrémní chudobě.
Nezaměstnanost dosahuje až 30 %. V listopadu 1998 zasáhl Honduras hurikán Mitch, který způsobil zemi značné materiální škody, jejichž výše dosáhla 5 mld. USD (cca 95 % HDP v roce 1998). Zemřelo 5.657 osob. Hurikán Mitch zničil 70 % infrastruktury, vrátil Honduras o téměř 50 let zpět.


Děti jsou často zneužívané na práci, místo toho, aby se vzdělávaly. I přestože je v zemi povinná šestiletá školní docházka, minimálně 30% dětí školu nenavštěvuje a to z důvodu nutnosti vlastní obživy. Podvýživa je zde bohužel dosti častým jevem. Vysoká úmrtnost dětí v raném věku a nízký věkový průměr populace jasně hovoří o zaostalosti zdravotní péče. Neexistuje systém zabezpečení, také nedostupnost léků způsobuje nemalé problémy. Když chudý člověk onemocní a je opuštěný, má malou šanci na přežití.


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR