Aktuální anketa:Prostředky Evropské unie z programu IROP a ESF pomáhají v naší organizaci

Charita Zábřeh realizuje od 24. 4. 2017 do 30. 9. 2018 projekt „Modernizace zázemí a vybavení pro terénní sociální služby Charity Zábřeh“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005332, na projekt je poskytována finanční podpora z EU v rámci IROP.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu technického zázemí pro poskytování 3 druhů terénních sociálních služeb (osobní asistence, odlehčovací a pečovatelské služby).

V rámci projektu budou:

  • zakoupeny 3 nové automobily, díky tomu bude zajištěna dostupnost terénních služeb uživatelům v jejich přirozeném sociálním prostředí v části regionu MAS Horní Pomoraví o.p.s.,
  • pořízeny 2 nové průmyslové myčky a 1 mycí úsek pro zajištění dovozu obědů, což povede ke zvýšení kvality a hlavně hygienického standardu při zajišťování stravy uživatelům,
  • pořízeny tablety k efektivní evidenci poskytnuté péče a snadnému přenosu informací.

Výběrová řízení na dodavatele a veřejné zakázky k tomuto projektu je možné najít na samostatné stránce webu.

Projekt byl podpořen v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví. DĚKUJEME!


Charita Zábřeh realizuje od 1.7.2017 do 30. 9. 2018 projekt „Modernizace vybavení pro sociální služby Charity Zábřeh na Mohelnicku“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006199, na projekt je poskytována finanční podpora z EU v rámci IROP.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu technického zázemí pro poskytování 4 druhů sociálních služeb, (osobní asistence, odlehčovací a pečovatelské služby, denního stacionáře) díky čemuž bude zajištěna dostupnost těchto služeb uživatelům v celém regionu.

V rámci projektu budou:

  • zakoupeny 2 nové automobily,
  • pořízeny termojídlonosiče pro zajištění dovozu obědů,
  • pořízeny tablety k efektivní evidenci poskytnuté péče a snadnému přenosu informací,
  • vybaven Denní stacionář Okýnko potřebnými pomůckami pro práci s uživateli.

Výběrová řízení na dodavatele a veřejné zakázky k tomuto projektu je možné najít na samostatné stránce webu.

Projekt byl podpořen v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Mohelnicko 2014-2020. DĚKUJEME!Charita Zábřeh realizuje od 1. 6. 2018 dva projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR zaměřené na rozvoj sociálních služeb:

  • Rozšíření služby odborného sociálního poradenství a sociální rehabilitace na Zábřežsku“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008147 (realizace do 31.12.2020)
  • a
  • Rozšíření služby odborného sociálního poradenství a sociální rehabilitace na Mohelnicku“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008158 (realizace do 28.2.2021)

Díky podpoře z projektů dojde k navýšení úvazků sociálních pracovníků v každé z dotčených služeb o 1,0 úvazku. Služby budou schopny nabídnout uživatelům více hodin přímé podpory, dojde ke zvýšení dostupnosti služby (rozšíření provozní doby pro uživatele) uživatelům z území MAS Horní Pomoraví a MAS Mohelnicko.

Občanská poradna rozšíří od července 2018 svou otevírací dobu v Zábřeze i v Mohelnici. V Zábřeze bude zároveň posílena i její okamžitá kapacita, kdy budou v poradně k dispozici v jeden okamžik dva poradci. Poradna tak bude schopna rychleji uspokojit klienty a omezí se tak nutnost objednávání. Jde o službu určenou lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace např. z důvodu dluhů, rozvodu, zhoršení zdravotního stavu apod. Tuto situaci jim pomáhá řešit poskytováním bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, informací a případně další pomoci. Poradna poskytuje lidem informace o jejich právech, povinnostech či oprávněných zájmech. Informace jsou zaměřeny především na pomoc a podporu v oblasti pracovního práva, rodiny a mezilidských vztahů, sociální pomoci, bydlení, oblasti sociálních dávek, dluhové problematiky, postupu při výběru a vyřízení vhodné kompenzační pomůcky aj.

Služba Soreha - sociální rehabilitace, díky podpoře z projektu, od července 2018 rozšíří otevírací dobu ambulantní formy služby v Zábřehu a dojde také k navýšení časové dotace na poskytování terénní formy služby, tedy podpory uživatelů v jejich domácím prostředí. Služba je určena dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním z oblasti psychóz, afektivních a neurotických poruch, které se ocitají v sociální izolaci a dočasně nejsou schopny obstát v běžném životě bez pomoci. Nabízí jim pomoc v rozvoji schopností, dovedností, samostatnosti a odpovědnosti tak, aby se mohly začlenit do každodenního života a aktivit, které jsou běžné pro jejich zdravého vrstevníka. Součástí týmu je i psycholog. Služba se zaměřuje také na depistáž, tj. vyhledávání potencionálních zájemců o službu a na motivaci uživatelů k řešení nepříznivé sociální situace. Pracovníky může kontaktovat např. i rodina, lékař nebo jiný odborník.

Projekty byly podpořeny v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví a MAS Mohelnicko 2014-2020. DĚKUJEME!


 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR