Aktuální anketa:Občanská poradna a Půjčovna zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Sociální poradenství

Občanská poradna (OP) poskyttuje lidem informace o jejich právech, povinnostech či oprávněných zájmech. Je zde pro občany, kteří se dostali do nepříznivé životní situace a klade si za cíl jim tuto situaci pomoci řešit poskytováním bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, informací a případně další pomoci. Informace jsou zaměřeny především na pomoc a podporu v oblasti pracovního práva, rodiny a mezilidských vztahů, sociální pomoci, bydlení, oblasti sociálních dávek, dluhové problematiky, postupu při výběru a vyřízení vhodné kompenzační pomůcky aj. Poradenství je občanům poskytováno v poradně, v případě potřeby i v jejich přirozeném prostředí.

    Poskytujeme:
  • informace a rady z oblasti občanského práva, rodinného práva, v oblasti sociálních dávek a práva sociálního zabezpečení, v oblasti pracovně právních vztahů, v oblasti dluhové problematiky, kompenzačních pomůcek, poradenství občanům třetích zemí
  • aktivní pomoc při sepisování dokumentů žádostí, odvolání, vyplňování formulářů aj.
  • asistence (např. vyjednávání a doprovázení při jednání s úřady apod.)
  • zprostředkování kontaktů na další specializované instituce.

Otevírací doba OP v Zábřeze (Valová 290/9):
PO 8:00 – 12:00, 13:00 - 15:30
ÚT 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:00
ST 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:00
ČT 8:00 – 12:00, 13:00 - 15:30

Otevírací doba pobočky OP v Mohelnici (Zámecká 11):
PO 12:30 - 15:30
ČT 8:00 - 13:30

Otevírací doba pobočky OP v Lošticích (Hradská 380):
ČT 13:00 - 15:15

Ke stažení:

Stížnosti na kvalitu a průběh poskytování služby

Práva a povinnosti uživatele služeb OP a pracovníků OP

Veřejný závazek Občanské poradny

Kontakt:
OBČANSKÁ PORADNA, Valová 290/9, 789 01 Zábřeh
vedoucí: Mgr. Monika Hanušová, DiS
tel.:583 412 589
mobil: 736 509 435
e-mail: poradna@charitazabreh.cz

sociální pracovník: Mgr. Barbora Sedláčková
mobil: 736 509 420
e-mail: pomucky@charitazabreh.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociální poradenství Půjčovna zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek je součástí Občanské poradny. Pomůcky jsme schopni uživateli zapůjčit krátkodobě i dlouhodobě. Součástí zapůjčení je i kvalifikované sociální poradenství a zácvik do používání pomůcky. Zájemce si může vybrat pomůcky dle druhu svého postižení, a to např. podložní mísy, sedačky do vany, toaletní židle, invalidní vozíky, polohovací postele, antidekubitory, vanový zvedák, apod.

Otevírací doba půjčovny (Valová 290/9):
PO 8:00 – 12:00, 13:00 - 15:30
ST 8:00 – 12:00, 13:00 - 15:30
ČT 8:00 – 12:00, 13:00 - 15:30

Kontakt:
Půjčovna pomůcek, Valová 290/9, 789 01 Zábřeh
vedoucí: Mgr. Barbora Sedláčková
tel.:583 412 589
mobil: 736 509 420
e-mail: pomůcky@charitazabreh.cz

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR