Aktuální anketa:Naše činnost

 • CHOPS - charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, komplexní domácí péče.
  Jedná se o odbornou zdravotnickou, sociální a psychologickou pomoc lidem v jejich domácím prostředí a jejich rodinám. Jde o služby převážně lidem starým, nemocným a opuštěným. Jejím cílem je umožnit člověku žít důstojně svůj život v domácím prostředí, v prostředí na které je zvyklý.
 • Centrum Oáza je denní stacionář a terapeutické pracoviště pro klienty s psychickým onemocněním a mentálním postižením. Cílem práce je integrace této skupiny lidí do společnosti a pomoc jejich rodinám, které se o ně starají.
 • Denní stacionář Okýnko - Okýnko je denní stacionář pro osoby s kombinovaným, mentálním nebo těžkým zdravotním postižením, které jsou starší 18-ti let. Okýnko poskytuje služby, které umožní postiženým lidem smysluplně trávit svůj volný čas, osvojit si návyky péče o vlastní osobu............. Jejich rodinám nabízíme pomoc a odlehčení při péči o postiženého člena rodiny.
 • Charitní Domovinka Jedná se o víceúčelové zařízení - denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené. Na tomto místě pomáháme ve spolupráci s Městem Zábřeh (vlastníkem objektu) lidem starým a většinou i hodně nemocným, kteří by jinak během dne nemohli zůstat sami doma. Jedná se také o výraznou pomoc rodinám, které o ně jinak dobře pečují, ale z mnoha objektivních důvodů s nimi nemohou přes den zůstat doma. Snažíme se zde organizovat náplň volného času klientů po dobu jejich přítomnosti u nás formou nabídky pracovní terapie, společenských, vzdělávacích a kulturních akcí.
 • Chráněnou dílnu v Paloníně a Zábřehu - snažíme se pomáhat řešit lidem se zdravotním či tělesným postižením svízelnou životní situaci, do které se dostali ne vlastní vinou v důsledku ztráty zaměstnání. Přitom na otevřeném trhu práce jen velmi těžko nacházejí uplatnění. Tato nepříznivá situace má na ně dopad jak v rovině sociální tak i psychické, dotýká se nejen jich samotných, ale zasahuje i jejich rodiny.
 • Sociální poradenství - pomáhá lidem v sociální tísni zorientovat se v dané problematice a znát svoje práva a povinnosti. Posláním poradny je poskytovat bezplatně a anonymně informace všem, kteří se na nás obrátí, případně odkázat na instituci, která je k řešení daného problému nejkompetentnější. Je připravena klientům pomoci řešit jejich problémy či poradit, na co mají dle zákona nárok, kam a jakým způsobem se obrátit při uplatňování těchto nároků. Pro spoustu lidí je totiž velmi obtížné se v našem právním systému zorientovat.
 • Osobní asistence je komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta každodenní úkony a dovednosti, které by zvládl sám, kdyby neměl postižení.
 • Humanitární pomoc - pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké situaci díky živelným pohromám, válkám nebo jiným katastrofám. Tuto pomoc poskytujeme nejenom lidem u nás, podílíme se významně také na zahraniční humanitární pomoci. Dále poskytujeme příležitostně pomoc uprchlíkům a krizovou pomoc lidem v ohrožující tísni. Provozujeme humanitární sklad nábytku a dalšího vybavení domácností s možností okamžité pomoci při naléhavé potřebě - požár, vytopení, sociální nouze... .
 • Ledňáček prodejna cukrovinek a nápojů nabízí v letním období zmrzlinu a nanuky, v zimním pak čerstvé ovoce a zeleninu, mražené zeleninové směsi a polotovary. Na přání zákazníků jsme schopni zhotovit dárkové balíčky a koše. Mimo to po celý rok nabízíme hřbitovní svíce, kancionály, kalendáře a pohlednice s křesťanskou tématikou.
 • Chata "U sv.Martina" slouží především k rekreaci našich zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků, farnímu společenství, mládeži a skautům. Charita Zábřeh má chatu pronajatou od Kongregace sester premonstrátek. V létě se dá sice až k chatě dojet autem, zato v zimě, když napadne sníh, pouze na lyžích nebo pěšky. K celému komplexu chaty patří i kaple sloužící k bohoslužbám a meditacím. Překrásné okolí je v létě vhodné k pěší turistice, v zimě zase k lyžování.

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR